LEGE nr. 27 din 28 februarie 2006privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 131/2005 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 19 alin. (1) din Legea nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 8 martie 2006    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 131 din 22 septembrie 2005 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 19 alin. (1) din Legea nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal*), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 883 din 3 octombrie 2005._______ Notă *) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 131/2005 a fost abrogată prin art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 163/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.061 din 28 noiembrie 2005.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NĂSTASEPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 28 februarie 2006.Nr. 27.________