HOTĂRÂRE nr. 234 din 16 februarie 2006pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 2 martie 2006    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 27 din Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul educaţiei şi cercetării,Mihail HărdăuBucureşti, 16 februarie 2006.Nr. 234.  +  AnexăNORMA 16/02/2006