DECRET-LEGE nr. 7 din 31 decembrie 1989privind repatrierea cetăţenilor români şi a foştilor cetăţeni români
EMITENT
  • CONSILIUL FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 31 decembrie 1989    Pentru realizarea măsurilor proclamate prin programul Frontului Salvării Naţionale, a idealurilor de dreptate socială, justiţie şi democratie în spiritul respectului faţă de drepturile şi libertăţile omului, inclusiv a dreptului de deplasare libera, Consiliul Frontului Salvării Naţionale decretează:  +  Articolul 1Cetăţenilor români aflaţi peste hotare şi care doresc să se înapoieze şi să se stabilească în România li se garantează dreptul la repatriere.  +  Articolul 2Dreptul de repatriere se recunoaşte şi foştilor cetăţeni români care pot redobindi cetăţenia română prin efectul repatrierii şi la cerere.  +  Articolul 3Părinţii hotărăsc pentru copiii lor minori privind cetăţenia. Copilul care a împlinit vîrsta de 14 ani trebuie să exprime consimţămîntul separat.  +  Articolul 4Persoanele care se repatriaza în condiţiile prezentului decret şi au cetăţenia română beneficiază de toate drepturile politice, economice şi sociale conferite de lege cetăţenilor români.  +  Articolul 5Persoana care deţine cetăţenia română şi doreşte să se repatrieze, dar nu are acte doveditoare a acesteia, are dreptul la eliberarea unui pasaport de îndată ce se clarifica problema cetateniei sale.  +  Articolul 6Persoanele care doresc să se repatrieze depun cererile de repatriere la misiunile diplomatice şi oficiile consulare române sau direct la Ministerul Afacerilor Externe.  +  Articolul 7Ministerul Afacerilor Externe aproba, în colaborare cu organele desemnate de lege pentru probleme de evidenta a străinilor, cererile de repatriere.  +  Articolul 8Dobindirea cetateniei române de către unul dintre soţi nu are nici o consecinţa asupra cetateniei celuilalt soţ. Soţul cetăţean străin poate cere dobindirea cetateniei române în condiţiile legii.  +  Articolul 9Persoanele care se repatriaza beneficiază de scutiri de vama pentru toate bunurile dobîndite în străinătate.  +  Articolul 10Persoanele repatriate îşi dobîndesc drepturile de pensie pe care le-au avut la data plecării definitive din ţara.  +  Articolul 11Cetăţenii români repatriati pot beneficia, cu prioritate, de spaţii de locuit proprietate, prin organizaţiile de stat, cu plata în valută.  +  Articolul 12Orice dispoziţie contrară prezentului decret se abroga. PREŞEDINTELECONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALEION ILIESCU--------------------