ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 22 februarie 2006pentru completarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală şi financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 28 februarie 2006    În vederea aplicării corespunzătoare a prevederilor Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, este necesară asigurarea cadrului legal prin care să se reglementeze în mod unitar modalitatea de stabilire a valorii nominale indexate a unui tichet de masă. Indicele preţurilor de consum la mărfurile alimentare care stă la baza determinării valorii nominale a tichetului de masă are valori din ce în ce mai mici, ca urmare a reducerii substanţiale a inflaţiei. Pentru a se evita plafonarea, în perioadele următoare, a valorii nominale a tichetului de masă la valoarea avută în prezent este necesară adoptarea în regim de urgenţă a prezentei ordonanţe de urgenţă a Guvernului, prin care se prevede că rotunjirea valorii nominale rezultate din calcul să nu se mai realizeze din 1.000 lei în 1.000 lei vechi, ci la 1 ban.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICDupă alineatul (1) al articolului 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală şi financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 29 iunie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2006, cu completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi pentru determinarea valorii nominale indexate a unui tichet de masă, prin utilizarea a două zecimale."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:──────────────p. Ministrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Mihai Constantin Şeitan,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 22 februarie 2006.Nr. 18._________