ORDIN nr. 160 din 6 februarie 2006pentru aprobarea Normelor-cadru privind securitatea informaţiilor UE clasificate
EMITENT
  • GUVERNUL - OFICIUL REGISTRULUI NAŢIONAL AL INFORMAŢIILOR SECRETE DE STAT
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 23 februarie 2006    În temeiul art. II din Legea nr. 343/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 153/2002 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat,directorul general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Normele-cadru privind securitatea informaţiilor UE clasificate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Conţinutul normelor-cadru prevăzute la art. 1 va fi revizuit periodic, în vederea armonizării reglementărilor naţionale cu normele europene şi euroatlantice în domeniu.Directorul generalal Oficiului Registrului Naţionalal Informaţiilor Secrete de Stat,Marius PetrescuBucureşti, 6 februarie 2006.Nr. 160.  +  AnexăNORMA 06/02/2006