ORDIN nr. 3 din 6 ianuarie 2006pentru aprobarea Reglementării tehnice "Cod de proiectare a construcţiilor cu pereţi structurali de beton armat", indicativ CR 2-1-1.1-2005
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 22 februarie 2006    În conformitate cu art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 2 pct. 45 şi al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere procesele-verbale de avizare nr. 13 din 23 noiembrie 2005 al Comitetului tehnic de specialitate - CTS 5 şi nr. 9 din 28 noiembrie 2005 al Comitetului tehnic de coordonare generală,ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Reglementarea tehnică "Cod de proiectare a construcţiilor cu pereţi structurali de beton armat", indicativ CR 2-1-1.1-2005, elaborată de Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti - UTCB, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.----------- Notă *) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 bis în afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 30/N/1996 pentru aprobarea Reglementării tehnice "Cod pentru proiectarea construcţiilor cu pereţi structurali de beton armat", indicativ P 85-1996, publicat în Buletinul Construcţiilor nr. 10/1996, precum şi orice alte dispoziţii contrare îşi încetează aplicabilitatea.Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Gheorghe DobreBucureşti, 6 ianuarie 2006.Nr. 3.-------