ORDIN nr. 1.180 din 3 februarie 2006pentru aprobarea Normelor tehnice privind întreţinerea, repararea, depozitarea şi evidenţa mijloacelor tehnice de protecţie civilă
EMITENT
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 168 din 22 februarie 2006    Având în vedere prevederile art. 67 alin. (1) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, ale art. 11 lit. c) şi d) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele tehnice privind întreţinerea, repararea, depozitarea şi evidenţa mijloacelor tehnice de protecţie civilă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Normele prevăzute la art. 1 se pun în aplicare de către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, de instituţiile publice şi operatorii economici, care organizează structuri de protecţie civilă.  +  Articolul 3Coordonarea aplicării normelor prevăzute la art. 1 se realizează de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor.  +  Articolul 4Cu data prezentului ordin, orice dispoziţii contrare îşi încetează aplicabilitatea.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul administraţiei şi internelor,Anghel Andreescu,secretar de statBucureşti, 3 februarie 2006.Nr. 1.180.  +  AnexăNORMA 03/02/2006