HOTĂRÂRE nr. 410 din 9 iunie 1995privind completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 234/1995 cuprinzând indicatorii specifici de măsurare a creșterii productivității muncii, respectiv a eficiențtei economice, ce pot fi luați în calcul pentru justificarea creșterii salariului mediu în cursul anului 1995 față de cel aferent lunii noiembrie 1994
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 14 iunie 1995  Guvernul României hotărăște:  +  Articolul UNICPrevederile din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 234/1995 cuprinzând indicatorii specifici de măsurare a creșterii productivității muncii, respectiv a eficienței economice, ce pot fi luați în calcul pentru justificarea creșterii salariului mediu în cursul anului 1995 față de cel aferent lunii noiembrie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 74 din 25 aprilie 1995, se completează, pentru societățile comerciale cu capital majoritar de stat din petrochimie, cu un indicator specific, după cum urmează:7. Reducerea ponderii cheltuielilor de personal în total costuri.În cazul reducerii ratei rentabilității, calculată ca raport între profitul realizat și costurile totale, față de rata rentabilității avută în vedere la stabilirea prețurilor de vânzare, costurile totale ce se vor lua în calcul la determinarea indicatorului specific se reduc până la nivelul care asigură rata rentabilității prevăzută la stabilirea prețurilor de vânzare.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VACAROIU
  Contrasemnează:
  Ministrul industriilor,
  Dumitru Popescu
  Ministru de stat,
  ministrul muncii și protecției sociale,
  Dan Mircea Popescu
  Ministru de stat ministrul finanțelor,
  Florin Georgescu
  -------------------------