ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 7 din 16 februarie 2006pentru modificarea Legii nr. 282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 21 februarie 2006    În vederea adoptării de măsuri imediate care să permită în regim de urgenţă acoperirea necesarului de sânge şi de componente sanguine la nivel naţional, componente absolut indispensabile pentru desfăşurarea actului medical în condiţii de maximă siguranţă şi în scopul evitării pierderii de vieţi omeneşti, elemente ce vizează interesul public şi constituie o situaţie extraordinară,în considerarea necesităţii asigurării finalizării cadrului normativ secundar în domeniul transfuziei sanguine, în contextul procesului de reformă în sistemul sanitar,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IArticolul 16 din Legea nr. 282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 915 din 13 octombrie 2005, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 16. - Drepturile şi obligaţiile donatorilor se aprobă prin hotărâre a Guvernului."  +  Articolul IIDispoziţiile Legii nr. 282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice, cu excepţia art. 46, se suspendă până la data de 30 septembrie 2006 inclusiv.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii,Gheorghe Eugen NicolăescuBucureşti, 16 februarie 2006.Nr. 7.----