ORDIN nr. 166 din 6 februarie 2006privind stabilirea structurii raportărilor referitoare la cheltuielile de personal prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 48/2005 pentru reglementarea unor măsuri privind numărul de posturi şi cheltuielile de personal în sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 367/2005, cu modificările ulterioare
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 21 februarie 2006  Având în vedere dispoziţiile art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 48/2005 pentru reglementarea unor măsuri privind numărul de posturi şi cheltuielile de personal în sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 367/2005, cu modificările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) În vederea monitorizării numărului de posturi şi a cheltuielilor de personal în sectorul bugetar, se instituie un sistem de raportare a acestor date pentru instituţiile şi autorităţile publice finanţate astfel: a) integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, după caz; b) din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, după caz; c) integral din venituri proprii. (2) Raportarea datelor se realizează la termenele prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 48/2005 pentru reglementarea unor măsuri privind numărul de posturi şi cheltuielile de personal în sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 367/2005, cu modificările ulterioare, şi în structura stabilită prin prezentul ordin, potrivit anexelor nr. 1, 2, 2a), 2b), 2c) şi 3 care fac parte integrantă din acesta.  +  Articolul 2Pe data publicării prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.064/2005 pentru stabilirea structurii raportărilor referitoare la cheltuielile de personal prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 48/2005 pentru reglementarea unor măsuri privind numărul de posturi şi cheltuielile de personal în sectorul bugetar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 701 din 3 august 2005.Ministrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 6 februarie 2006.Nr. 166.  +  Anexa 1Cod formular*1):Instituţia publică......./Localitatea......./Judeţul......Cod*2).........SITUAŢIEprivind repartizarea pe luni acheltuielilor de personal aprobate pe anul .......
     
    Capitol3) .........................
    - lei -
                               
    Lunanumăr rândCHELTUIELI DE PERSONALdin care:Număr de posturi finanţat
    cheltuieli cu salariilecontribuţii aferente
    Totaldin careTotalcontri- buţii pentru asigurări sociale de statcontri- buţii pentru asigu- rările de şomajcontri- buţii pentru asigu- rările sociale de sănătatecontribuţii pentru asigurările de accidente de muncă şi boli profesionaleprime de asigurare de viaţă plătite de angajator pentru angajaţicontri- buţii pentru concedii şi indem- nizaţii
    cheltu- ieli cu sala- riile în banicheltu- ieli cu salariile în natură
    AB01=02+0502030405=+06+07+08+ +09+10+1106070809101112
    ianuarie01                        
    februarie02                        
    martie03                        
    Total trim. I04                        
    aprilie05                        
    mai06                        
    iunie07                        
    Total trim. II08                        
    iulie09                        
    august10                        
    septembrie11                        
    Total trim. III12                        
    octombrie13                        
    noiembrie14                        
    decembrie15                        
    Total trim. IV16                        
    TOTAL17                        
  ---------*1) se va completa potrivit Nomenclatorului de formulare*2) se va completa potrivit clasificaţiei bugetare în profil departamental, pentru ordonatorii principali prevăzuţi la art. 2 din O.U.G. 48/2005 şi cu codul unic de înregistrare pentru ordonatorii principali de credite prevăzuţi la art. 3 din O.U.G. 48/2005*3) anexa se completează pentru fiecare capitol de cheltuieli, potrivit clasificaţiei bugetare.Notă:Ordonatorii principali de credite bugetare, la completarea prezentei situaţii, vor avea în vedere atât aparatul propriu cât şi unităţile aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea acestora.ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,Întocmit,Numele şi prenumele....................Telefon (Fax)..........................
   +  Anexa 2Cod formular*1):Instituţia publică........ /Localitatea....../Judeţul........Cod*2).........SITUAŢIEPRIVIND MONITORIZAREA CHELTUIELILOR DE PERSONALPE LUNA.......... ANUL.......┌─────┬───────┬────────┬─────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┐│ │ │ │ │ │ │plăţi cu-│plăţi în││Titlu│Articol│Alineat │ DENUMIRE │ Număr │Program │ mulate │ luna ││ │ │ │ INDICATORI │ rând │ anual │efectuate│ pentru ││ │ │ │ │ │ │ lunile │care se ││ │ │ │ │ │ │ anteri- │face ra-││ │ │ │ │ │ │oare *4) │portarea│├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤│ A │ B │ C │ D │ E │ 01 │ 02 │ 03 │├─────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤│Capitolul *3)│ │ │ │ │ │ ││10 │ │ │CHELTUIELI DE │ │ │ │ ││ │ │ │PERSONAL │ 01 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ ││ │10.01 │ │Cheltuieli cu │ │ │ │ ││ │ │ │salariile în bani│ 02 │ │ │ ││ │ │10.01.01│Salarii de bază │ 03 │ │ │ ││ │ │10.01.02│Salarii de merit │ 04 │ │ │ ││ │ │10.01.03│Indemnizaţii de │ │ │ │ ││ │ │ │conducere │ 05 │ │ │ ││ │ │10.01.04│Spor de vechime │ 06 │ │ │ ││ │ │10.01.05│Spor pentru con- │ │ │ │ ││ │ │ │diţii de muncă │ 07 │ │ │ ││ │ │10.01.06│Alte sporuri │ 08 │ │ │ ││ │ │10.01.07│Ore suplimentare │ 09 │ │ │ ││ │ │10.01.08│Fond de premii, │ │ │ │ ││ │ │ │din care: │ 10 │ │ │ ││ │ │ │ premiul anual*6)│ 11 │ │ │ ││ │ │10.01.09│Primă de vacanţă │ 12 │ │ │ ││ │ │10.01.10│Fonduri pentru │ │ │ │ ││ │ │ │posturi ocupate │ │ │ │ ││ │ │ │prin cumul │ 13 │ │ │ ││ │ │10.01.11│Fond aferent │ │ │ │ ││ │ │ │plăţii cu ora │ 14 │ │ │ ││ │ │10.01.12│Indemnizaţii plă-│ │ │ │ ││ │ │ │tite unor per- │ │ │ │ ││ │ │ │soane din afara │ │ │ │ ││ │ │ │unităţii │ 15 │ │ │ ││ │ │10.01.13│Indemnizaţii de │ │ │ │ ││ │ │ │delegare │ 16 │ │ │ ││ │ │10.01.14│Indemnizaţii de │ │ │ │ ││ │ │ │detaşare │ 17 │ │ │ ││ │ │10.01.15│Alocaţii pentru │ │ │ │ ││ │ │ │transportul la şi│ │ │ │ ││ │ │ │de la locul de │ │ │ │ ││ │ │ │muncă │ 18 │ │ │ ││ │ │10.01.16│Alocaţii pentru │ │ │ │ ││ │ │ │locuinţe │ 19 │ │ │ ││ │ │10.01.30│Alte drepturi sa-│ │ │ │ ││ │ │ │lariale în bani │ 32 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ ││ │10.02 │ │Cheltuieli cu sa-│ │ │ │ ││ │ │ │lariile în natură│ 40 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │10.02.01│Tichete de masa │ 41 │ │ │ ││ │ │10.02.02│Norme de hrană │ 42 │ │ │ ││ │ │10.02.03│Uniforme şi │ │ │ │ ││ │ │ │echipament │ │ │ │ ││ │ │ │obligatoriu │ 43 │ │ │ ││ │ │10.02.04│Locuinţă de ser- │ │ │ │ ││ │ │ │viciu folosita de│ │ │ │ ││ │ │ │salariat şi │ │ │ │ ││ │ │ │familia sa │ 44 │ │ │ ││ │ │10.02.06│Transportul la şi│ │ │ │ ││ │ │ │de la locul de │ │ │ │ ││ │ │ │muncă │ 45 │ │ │ ││ │ │10.02.30│Alte drepturi sa-│ │ │ │ ││ │ │ │lariale în natură│ 70 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ ││ │10.03 │ │Contribuţii │ 71 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │10.03.01│Contribuţii de │ │ │ │ ││ │ │ │asigurări sociale│ 72 │ │ │ ││ │ │ │de stat │ │ │ │ ││ │ │10.03.02│Contribuţii de │ │ │ │ ││ │ │ │asigurări de şomaj 73 │ │ │ ││ │ │10.03.03│Contribuţii de │ │ │ │ ││ │ │ │asigurări sociale│ 74 │ │ │ ││ │ │ │de sănătate │ │ │ │ ││ │ │10.03.04│Contribuţii pentru │ │ │ ││ │ │ │asigurările de │ │ │ │ ││ │ │ │accidente de muncă │ │ │ ││ │ │ │şi boli profe- │ 75 │ │ │ ││ │ │ │sionale │ │ │ │ ││ │ │10.03.05│Prime de asigurare │ │ │ ││ │ │ │de viată plătite │ │ │ │ ││ │ │ │de angajator pen-│ 76 │ │ │ ││ │ │ │tru angajaţi │ │ │ │ ││ │ │10.03.06│Contribuţii pentru │ │ │ ││ │ │ │concedii şi în- │ 77 │ │ │ ││ │ │ │demnizaţii │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Număr de posturi │ │ │ │ ││ │ │ │aprobate │ 80 │ *5) │ X │ X ││ │ │ │Număr de posturi │ │ │ │ ││ │ │ │ocupate │ 81 │ X │ X │ ││ │ │ │Număr de posturi │ │ │ │ ││ │ │ │vacante │ 83 │ X │ X │ ││ │ │ │Număr mediu de │ │ │ │ ││ │ │ │posturi remunerate 84 │ X │ X │ ││ │ │ │Număr de posturi │ │ │ │ ││ │ │ │ocupate de per- │ │ │ │ ││ │ │ │soane care cumu- │ │ │ │ ││ │ │ │lează pensia cu │ │ │ │ ││ │ │ │salariul *7) │ 85 │ X │ X │ ││ │ │ │Număr de consi- │ │ │ │ ││ │ │ │lieri locali │ 86 │ │ │ │└─────┴───────┴────────┴─────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┘---------*1) se va completa potrivit Nomenclatorului de formulare*2) se va completa potrivit clasificaţiei bugetare în profil departamental pentru ordonatorii principali prevăzuţi la art. 2 din O.U.G. 48/2005 şi cu codul unic de înregistrare pentru ordonatorii principali de credite prevăzuţi la art. 3 din O.U.G. 48/2005*3) anexa se completează pentru fiecare capitol de cheltuieli, potrivit clasificaţiei bugetare.*4) datele trebuie să corespunda cu cele din raportarea anterioara, cuprinse în col. 02 cumulata cu cele din col. 03.*5) se va completa, după caz, cu numărul maxim de posturi aprobat prin legea bugetului de stat, respectiv, prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat sau alte acte normative;*6) Sumele aferente premiului anual sunt cuprinse în fondul de premii (alineatul 10.01.08)*7) numărul de posturi ocupate de persoane care cumuleazâ pensia cu salariul este inclus în numărul de posturi ocupate.ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,Întocmit,Numele şi prenumele...................Telefon (Fax).........................  +  Anexa 2a)Cod formular*1):Instituţia publică........ /Localitatea....../Judeţul........Cod*2).........SITUAŢIEPRIVIND MONITORIZAREA CHELTUIELILOR DE PERSONALAFERENTE FUNCŢIONARILOR PUBLICIPLĂŢI CUMULATE pe....... LUNI din ANUL........                                                                - lei -┌─────┬───────┬────────┬─────────────────────────────┬─────────┬─────────┐│ │ │ │ │ │Plăţi cu-││Titlu│Articol│Alineat │ DENUMIRE │ Număr │ mulate ││ │ │ │ INDICATORI │ rând │efectuate││ │ │ │ │ │ *4) │├─────┼───────┼────────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ A │ B │ C │ D │ E │ 01 │├─────┼───────┼────────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│Capitolul *3)│ │ │ │ ││10 │ │ │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 01 │ ││ │ │ │ │ │ ││ │10.01 │ │Cheltuieli cu salariile │ │ ││ │ │ │în bani │ 02 │ ││ │ │10.01.01│Salarii de bază │ 03 │ ││ │ │10.01.02│Salarii de merit │ 04 │ ││ │ │10.01.03│Indemnizaţii de conducere │ 05 │ ││ │ │10.01.04│Spor de vechime │ 06 │ ││ │ │10.01.05│Spor pentru condiţii de muncă│ 07 │ ││ │ │10.01.06│Alte sporuri │ 08 │ ││ │ │10.01.07│Ore suplimentare │ 09 │ ││ │ │10.01.08│Fond de premii, din care: │ 10 │ ││ │ │ │ premiul anual*6) │ 11 │ ││ │ │10.01.09│Primă de vacanţă │ 12 │ ││ │ │10.01.10│Fonduri pentru posturi │ │ ││ │ │ │ocupate prin cumul │ 13 │ ││ │ │10.01.11│Fond aferent plăţii cu ora │ 14 │ ││ │ │10.01.12│Indemnizaţii plătite unor │ │ ││ │ │ │persoane din afara unităţii │ 15 │ ││ │ │10.01.13│Indemnizaţii de delegare │ 16 │ ││ │ │10.01.14│Indemnizaţii de detaşare │ 17 │ ││ │ │10.01.15│Alocaţii pentru transportul │ │ ││ │ │ │la şi de la locul de muncă │ 18 │ ││ │ │10.01.16│Alocaţii pentru locuinţe │ 19 │ ││ │ │10.01.30│Alte drepturi salariale în │ │ ││ │ │ │bani │ 32 │ ││ │ │ │ │ │ ││ │10.02 │ │Cheltuieli cu salariile în │ │ ││ │ │ │natură │ 40 │ ││ │ │ │ │ │ ││ │ │10.02.01│Tichete de masa │ 41 │ ││ │ │10.02.02│Norme de hrană │ 42 │ ││ │ │10.02.03│Uniforme şi echipament │ │ ││ │ │ │obligatoriu │ 43 │ ││ │ │10.02.04│Locuinţă de serviciu folosită│ │ ││ │ │ │de salariat şi familia sa │ 44 │ ││ │ │10.02.05│Transportul la şi de la locul│ │ ││ │ │ │de muncă │ 45 │ ││ │ │10.02.30│Alte drepturi salariale în │ │ ││ │ │ │natură │ 70 │ ││ │ │ │ │ │ ││ │10.03 │ │Contribuţii │ 71 │ ││ │ │ │ │ │ ││ │ │10.03.01│Contribuţii de asigurări │ │ ││ │ │ │sociale de stat │ 72 │ ││ │ │10.03.02│Contribuţii de asigurări de │ │ ││ │ │ │şomaj │ 73 │ ││ │ │10.03.03│Contribuţii de asigurări │ │ ││ │ │ │sociale de sănătate │ 74 │ ││ │ │10.03.04│Contribuţii pentru asigură- │ │ ││ │ │ │rile de accidente de muncă │ │ ││ │ │ │şi boli profesionale │ 75 │ ││ │ │10.03.05│Prime de asigurare de viaţă │ │ ││ │ │ │plătite de angajator pentru │ 76 │ ││ │ │ │angajaţi │ │ ││ │ │10.03.06│Contribuţii pentru concedii │ │ ││ │ │ │şi indemnizaţii │ 77 │ ││ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Număr de posturi aprobate *5)│ 80 │ ││ │ │ │Număr de posturi ocupate │ 81 │ ││ │ │ │Număr de posturi vacante │ 83 │ ││ │ │ │Număr mediu de posturi │ │ ││ │ │ │remunerate │ 84 │ ││ │ │ │Număr de posturi ocupate de │ │ ││ │ │ │persoane care cumulează │ │ ││ │ │ │pensia cu salariul la finele │ 85 │ ││ │ │ │perioadei de raportare *7) │ │ │└─────┴───────┴────────┴─────────────────────────────┴─────────┴─────────┘---------*1) se va completa potrivit Nomenclatorului de formulare*2) se va completa potrivit clasificaţiei bugetare în profil departamental pentru ordonatorii principali prevăzuţi la art. 2 din O.U.G. 48/2005 şi cu codul unic de înregistrare pentru ordonatorii principali de credite prevăzuţi la art. 3 din O.U.G. 48/2005*3) anexa se completează pentru fiecare capitol de cheltuieli, potrivit clasificaţiei bugetare.*4) datele reprezintă plăţile efectuate cumulat pe 3, 6, 9, respectiv 12 luni ale anului.*5) se va completa, după caz, cu numărul maxim de posturi aprobat prin legea bugetului de stat, respectiv, prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat sau alte acte normative;*6) Sumele aferente premiului anual sunt cuprinse în fondul de premii (alineatul 10.01.08)*7) numărul de posturi ocupate de persoane care cumulează pensia cu salariul la finele perioadei de raportare este inclus în numărul de posturi ocupate la finele perioadei de raportare.ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,Întocmit,Numele şi prenumele...................Telefon (Fax).........................  +  Anexa 2b)Cod formular*1);Instituţia publică......... /Localitatea ......./Judeţul.....Cod *2)..........SITUAŢIEPRIVIND MONITORIZAREA CHELTUIELILORDE PERSONAL AFERENTE PERSONALULUI CONTRACTUALPLĂŢI CUMULATE pe ........LUNI din ANUL...........                                                                 - lei -┌─────┬───────┬────────┬─────────────────────────────┬─────────┬─────────┐│ │ │ │ │ │Plăţi cu-││Titlu│Articol│Alineat │ DENUMIRE │ Număr │ mulate ││ │ │ │ INDICATORI │ rând │efectuate││ │ │ │ │ │ *4) │├─────┼───────┼────────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ A │ B │ C │ D │ E │ 01 │├─────┼───────┼────────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│Capitolul *3)│ │ │ │ ││10 │ │ │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 01 │ ││ │ │ │ │ │ ││ │10.01 │ │Cheltuieli cu salariile │ │ ││ │ │ │în bani │ 02 │ ││ │ │10.01.01│Salarii de bază │ 03 │ ││ │ │10.01.02│Salarii de merit │ 04 │ ││ │ │10.01.03│Indemnizaţii de conducere │ 05 │ ││ │ │10.01.04│Spor de vechime │ 06 │ ││ │ │10.01.05│Spor pentru condiţii de muncă│ 07 │ ││ │ │10.01.06│Alte sporuri │ 08 │ ││ │ │10.01.07│Ore suplimentare │ 09 │ ││ │ │10.01.08│Fond de premii, din care: │ 10 │ ││ │ │ │ premiul anual*6) │ 11 │ ││ │ │10.01.09│Primă de vacanţă │ 12 │ ││ │ │10.01.10│Fonduri pentru posturi │ │ ││ │ │ │ocupate prin cumul │ 13 │ ││ │ │10.01.11│Fond aferent plăţii cu ora │ 14 │ ││ │ │10.01.12│Indemnizaţii plătite unor │ │ ││ │ │ │persoane din afara unităţii │ 15 │ ││ │ │10.01.13│Indemnizaţii de delegare │ 16 │ ││ │ │10.01.14│Indemnizaţii de detaşare │ 17 │ ││ │ │10.01.15│Alocaţii pentru transportul │ │ ││ │ │ │la şi de la locul de muncă │ 18 │ ││ │ │10.01.16│Alocaţii pentru locuinţe │ 19 │ ││ │ │10.01.30│Alte drepturi salariale în │ │ ││ │ │ │bani │ 32 │ ││ │ │ │ │ │ ││ │10.02 │ │Cheltuieli cu salariile în │ │ ││ │ │ │natură │ 40 │ ││ │ │ │ │ │ ││ │ │10.02.01│Tichete de masa │ 41 │ ││ │ │10.02.02│Norme de hrană │ 42 │ ││ │ │10.02.03│Uniforme şi echipament │ │ ││ │ │ │obligatoriu │ 43 │ ││ │ │10.02.04│Locuinţă de serviciu folosită│ │ ││ │ │ │de salariat şi familia sa │ 44 │ ││ │ │10.02.05│Transportul la şi de la locul│ │ ││ │ │ │de muncă │ 45 │ ││ │ │10.02.30│Alte drepturi salariale în │ │ ││ │ │ │natură │ 70 │ ││ │ │ │ │ │ ││ │10.03 │ │Contribuţii │ 71 │ ││ │ │ │ │ │ ││ │ │10.03.01│Contribuţii de asigurări │ │ ││ │ │ │sociale de stat │ 72 │ ││ │ │10.03.02│Contribuţii de asigurări de │ │ ││ │ │ │şomaj │ 73 │ ││ │ │10.03.03│Contribuţii de asigurări │ │ ││ │ │ │sociale de sănătate │ 74 │ ││ │ │10.03.04│Contribuţii pentru asigură- │ │ ││ │ │ │rile de accidente de muncă │ │ ││ │ │ │şi boli profesionale │ 75 │ ││ │ │10.03.05│Prime de asigurare de viaţă │ │ ││ │ │ │plătite de angajator pentru │ 76 │ ││ │ │ │angajaţi │ │ ││ │ │10.03.06│Contribuţii pentru concedii │ │ ││ │ │ │şi indemnizaţii │ 77 │ ││ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Număr de posturi aprobate │ 80 │ ││ │ │ │la finele perioadei de │ │ ││ │ │ │raportare *5) │ │ ││ │ │ │Număr de posturi ocupate │ 81 │ ││ │ │ │la finele perioadei de │ │ ││ │ │ │raportare │ │ ││ │ │ │Număr de posturi vacante la │ 83 │ ││ │ │ │finele perioadei de raportare│ │ ││ │ │ │Număr mediu de posturi │ │ ││ │ │ │remunerate │ 84 │ ││ │ │ │Număr de posturi ocupate de │ │ ││ │ │ │persoane care cumulează │ │ ││ │ │ │pensia cu salariul la finele │ 85 │ ││ │ │ │perioadei de raportare *7) │ │ │└─────┴───────┴────────┴─────────────────────────────┴─────────┴─────────┘---------*1) se va completa potrivit Nomenclatorului de formulare*2) se va completa potrivit clasificaţiei bugetare în profil departamental pentru ordonatorii principali prevăzuţi la art. 2 din O.U.G. 48/2005 şi cu codul unic de înregistrare pentru ordonatorii principali de credite prevăzuţi la art. 3 din O.U.G. 48/2005*3) anexa se completează pentru fiecare capitol de cheltuieli, potrivit clasificaţiei bugetare.*4) datele reprezintă plăţile efectuate cumulat pe 3, 6, 9, respectiv 12 luni ale anului;*5) se va completa, după caz, cu numărul maxim de posturi aprobat prin legea bugetului de stat, respectiv, prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat sau alte acte normative;*6) Sumele aferente premiului anual sunt cuprinse în fondul de premii (alineatul 10.01.08)*7) numărul de posturi ocupate de persoane care cumuleazâ pensia cu salariul la finele perioadei de raportare este inclus în numărul de posturi ocupate la finele perioadei de raportare.ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,Întocmit,Numele şi prenumele...................Telefon (Fax).........................  +  Anexa 2c)Cod formular*1):Instituţia publică....../Localitatea......../Judeţul.......Cod*2)..........SITUAŢIEPRIVIND MONITORIZAREA CHELTUIELILOR DE PERSONALAFERENTE ALTOR CATEGORII DE PERSONALPLĂŢI CUMULATE pe .......LUNI din ANUL.........                                                                 - lei -┌─────┬───────┬────────┬─────────────────────────────┬─────────┬─────────┐│ │ │ │ │ │Plăţi cu-││Titlu│Articol│Alineat │ DENUMIRE │ Număr │ mulate ││ │ │ │ INDICATORI │ rând │efectuate││ │ │ │ │ │ *4) │├─────┼───────┼────────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ A │ B │ C │ D │ E │ 01 │├─────┼───────┼────────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│Capitolul *3)│ │ │ │ ││10 │ │ │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 01 │ ││ │ │ │ │ │ ││ │10.01 │ │Cheltuieli cu salariile │ │ ││ │ │ │în bani │ 02 │ ││ │ │ │ │ │ ││ │ │10.01.01│Salarii de bază │ 03 │ ││ │ │10.01.02│Salarii de merit │ 04 │ ││ │ │10.01.03│Indemnizaţii de conducere │ 05 │ ││ │ │10.01.04│Spor de vechime │ 06 │ ││ │ │10.01.05│Spor pentru condiţii de muncă│ 07 │ ││ │ │10.01.06│Alte sporuri │ 08 │ ││ │ │10.01.07│Ore suplimentare │ 09 │ ││ │ │10.01.08│Fond de premii, din care: │ 10 │ ││ │ │ │ premiul anual*6) │ 11 │ ││ │ │10.01.09│Primă de vacanţă │ 12 │ ││ │ │10.01.10│Fonduri pentru posturi │ │ ││ │ │ │ocupate prin cumul │ 13 │ ││ │ │10.01.11│Fond aferent plăţii cu ora │ 14 │ ││ │ │10.01.12│Indemnizaţii plătite unor │ │ ││ │ │ │persoane din afara unităţii │ 15 │ ││ │ │10.01.13│Indemnizaţii de delegare │ 16 │ ││ │ │10.01.14│Indemnizaţii de detaşare │ 17 │ ││ │ │10.01.15│Alocaţii pentru transportul │ │ ││ │ │ │la şi de la locul de muncă │ 18 │ ││ │ │10.01.16│Alocaţii pentru locuinţe │ 19 │ ││ │ │10.01.30│Alte drepturi salariale în │ │ ││ │ │ │bani │ 32 │ ││ │ │ │ │ │ ││ │10.02 │ │Cheltuieli cu salariile în │ │ ││ │ │ │natură │ 40 │ ││ │ │ │ │ │ ││ │ │10.02.01│Tichete de masa │ 41 │ ││ │ │10.02.02│Norme de hrană │ 42 │ ││ │ │10.02.03│Uniforme şi echipament │ │ ││ │ │ │obligatoriu │ 43 │ ││ │ │10.02.04│Locuinţă de serviciu folosită│ │ ││ │ │ │de salariat şi familia sa │ 44 │ ││ │ │10.02.05│Transportul la şi de la locul│ │ ││ │ │ │de muncă │ 45 │ ││ │ │10.02.30│Alte drepturi salariale în │ │ ││ │ │ │natură │ 70 │ ││ │ │ │ │ │ ││ │10.03 │ │Contribuţii │ 71 │ ││ │ │ │ │ │ ││ │ │10.03.01│Contribuţii de asigurări │ │ ││ │ │ │sociale de stat │ 72 │ ││ │ │10.03.02│Contribuţii de asigurări de │ │ ││ │ │ │şomaj │ 73 │ ││ │ │10.03.03│Contribuţii de asigurări │ │ ││ │ │ │sociale de sănătate │ 74 │ ││ │ │10.03.04│Contribuţii pentru asigură- │ │ ││ │ │ │rile de accidente de muncă │ │ ││ │ │ │şi boli profesionale │ 75 │ ││ │ │10.03.05│Prime de asigurare de viaţă │ │ ││ │ │ │plătite de angajator pentru │ 76 │ ││ │ │ │angajaţi │ │ ││ │ │10.03.06│Contribuţii pentru concedii │ │ ││ │ │ │şi indemnizaţii │ 77 │ ││ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Număr de posturi aprobate │ 80 │ ││ │ │ │la finele perioadei de │ │ ││ │ │ │raportare *5) │ │ ││ │ │ │Număr de posturi ocupate │ 81 │ ││ │ │ │la finele perioadei de │ │ ││ │ │ │raportare │ │ ││ │ │ │Număr de posturi vacante la │ 83 │ ││ │ │ │finele perioadei de raportare│ │ ││ │ │ │Număr mediu de posturi │ │ ││ │ │ │remunerate │ 84 │ ││ │ │ │Număr de posturi ocupate de │ │ ││ │ │ │persoane care cumulează │ │ ││ │ │ │pensia cu salariul la finele │ 85 │ ││ │ │ │perioadei de raportare *7) │ │ ││ │ │ │Număr mediu de consilieri │ │ ││ │ │ │locali remuneraţi │ 86 │ │└─────┴───────┴────────┴─────────────────────────────┴─────────┴─────────┘---------*1) se va completa potrivit Nomenclatorului de formulare*2) se va completa potrivit clasificaţiei bugetare în profil departamental pentru ordonatorii principali prevăzuţi la art. 2 din O.U.G. 48/2005 şi cu codul unic de înregistrare pentru ordonatorii principali de credite prevăzuţi la art. 3 din O.U.G. 48/2005*3) anexa se completează pentru fiecare capitol de cheltuieli, potrivit clasificaţiei bugetare.*4) datele reprezintă plăţile efectuate cumulat pe 3, 6, 9, respectiv 12 luni ale anului;*5) se va completa, după caz, cu numărul maxim de posturi aprobat prin legea bugetului de stat, respectiv, prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat sau alte acte normative;*6) Sumele aferente premiului anual sunt cuprinse în fondul de premii (alineatul 10.01.08)*7) numărul de posturi ocupate de persoane care cumuleazâ pensia cu salariul la finele perioadei de raportare este inclus în numărul de posturi ocupate la finele perioadei de raportare.ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,Întocmit,Numele şi prenumele...................Telefon (Fax).........................  +  Anexa 3INSTRUCŢIUNIprivind completarea şi depunerea formularelor de raportare1. Formularul (Anexa 1)"Situaţie privind repartizarea pe luni acheltuielilor de personal aprobate pe anul ______"se completează şi se depune astfel: a) de către ordonatorii principali de credite ai instituţiilor publice finanţate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, după caz, la Ministerul Finanţelor Publice, în termenul prevăzut la art. 5 din ordonanţa de urgenţă, numai pentru instituţiile publice finanţate integral din aceste bugete, iar repartizarea sumelor se realizează pe fiecare lună, având în vedere asigurarea condiţiilor de desfăşurare a activităţii potrivit atribuţiilor acestora până la sfârşitul anului; b) de către ordonatorii principali de credite ai instituţiilor publice finanţate de la bugetele locale la Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, după caz, în termenul prevăzut la alin. (l) al art. 6 din ordonanţa de urgenţă, numai pentru instituţiile publice finanţate integral din bugetul local, iar repartizarea sumelor se realizează pe fiecare lună, până la sfârşitul anului, având în vedere asigurarea condiţiilor de desfăşurare a activităţii potrivit atribuţiilor acestora. În termenul prevăzut la alin. (2) al art. 6, Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti vor transmite la Ministerul Finanţelor Publice, Direcţia Generală de Programare Bugetară şi Coordonarea Politicilor Publice Sectoriale, situaţia centralizatoare pe judeţ, respectiv pe municipiul Bucureşti, privind repartizarea pe fiecare lună a cheltuielilor de personal; c) anexa se completează începând cu bugetul aferent anului 2007.2. Formularul (Anexa nr. 2)"Situaţie privind monitorizareacheltuielilor de personal pe luna________ anul______"se completează şi se depune astfel: a) de către ordonatorii principali de credite ai instituţiilor publice finanţate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, după caz, precum şi cei ai instituţiilor publice autonome finanţate integral din venituri proprii, la Ministerul Finanţelor Publice - Direcţia Generală de Programare Bugetară şi Coordonarea Politicilor Publice Sectoriale, la termenul prevăzut la art. 2 din ordonanţa de urgenţă, pentru aparatul propriu şi instituţiile publice din subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea acestora, indiferent de modul de finanţare. În luna curentă se raportează datele aferente perioadei anterioare. b) de către ordonatorii principali de credite ai instituţiilor publice finanţate prin bugetele locale, la Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, după caz, în termenul prevăzut la alin. (1) al art. 3, pentru aparatul propriu şi pentru instituţiile publice din subordinea acestora, indiferent de modul de finanţare. Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti vor transmite la Ministerul Finanţelor Publice, Direcţia Generală de Programare Bugetară şi Coordonarea Politicilor Publice Sectoriale, în termenul prevăzut la alin. (2) al art. 3 din ordonanţa de urgenţă situaţia centralizatoare, pe judeţ şi respectiv pe municipiul Bucureşti, privind monitorizarea numărului de posturi şi a cheltuielilor de personal. În luna curentă se raportează datele aferente perioadei anterioare; c) Coloana 01 se va completa cu sumele şi cu numărul de posturi aprobate în condiţiile legii în vigoare la finele lunii pentru care se face raportarea; indicatorii reprezentând numărul de posturi ocupate, numărul de posturi vacante şi numărul de posturi remunerate nu se completează în coloana 01; d) Coloana 02 reprezintă plăţile efectuate, cumulat până la finele lunii anterioare celei pentru care se face raportarea; indicatorii reprezentând numărul de posturi aprobat, numărul de posturi ocupate, numărul de posturi vacante şi numărul de posturi remunerate nu se completează în coloana 02; e) Coloana 03 reprezintă plăţile efectuate în luna pentru care se face raportarea; indicatorii reprezentând numărul de posturi ocupate şi numărul de posturi vacante, raportate în coloana 03, sunt cei înregistraţi la finele lunii pentru care se face raportarea; numărul de posturi ocupate adunat cu numărul de posturi vacante trebuie să fie egal cu numărul de posturi aprobate, raportat în coloana 01; f) Sumele transmise, reprezentând plăţile de casă, trebuie să corespundă cu cele din ultimul extras de cont eliberat de trezorerie pentru luna pentru care se face raportarea; g) Numărul de consilieri locali raportat în col. 03 este cel remunerat în luna pentru care se face raportarea; h) în cazul capitolului 65 "Învăţământ", postul este echivalent cu norma didactică;Formularul (Anexa 2a)"Situaţie privind cheltuielile de personal aferentefuncţionarilor publici plăţi cumulate __ luni din anul_____.Formularul (Anexa 2b)"Situaţie privind cheltuielile de personal aferentepersonalului contractual plăţi cumulate __ luni din anul_____.Formularul (Anexa 2c)"Situaţie privind cheltuielile de personal aferente altorcategorii de personal plăţi cumulate __luni din anul_____.se completează şi se depun astfel: a) de către ordonatorii principali de credite ai instituţiilor publice finanţate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, după caz, precum şi cei ai instituţiilor publice autonome finanţate integral din venituri proprii, la Ministerul Finanţelor Publice - Direcţia Generală de Programare Bugetară şi Coordonarea Politicilor Publice Sectoriale, la termenul prevăzut la art. 2 din ordonanţa de urgenţă, în prima lună din trimestru, pentru perioada anterioară, pentru aparatul propriu şi instituţiile publice din subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea acestora, indiferent de modul de finanţare; b) de către ordonatorii principali de credite ai instituţiilor publice finanţate de la bugetele locale la Direcţiile generale a finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, după caz, în termenul prevăzut la alin. (1) al art. 3, în prima lună din trimestru pentru perioada anterioară, pentru aparatul propriu şi pentru instituţiile publice din subordinea acestora, indiferent de modul de finanţare; c) Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti vor transmite la Ministerul Finanţelor Publice, Direcţia Generală de Programare Bugetară şi Coordonarea Politicilor Publice Sectoriale, în termenul prevăzut la alin. (2) al art. 3 din ordonanţa de urgenţă, în prima lună din trimestru, pentru perioada anterioara, situaţia centralizatoare, pe judeţ, respectiv pe municipiul Bucureşti, privind monitorizarea numărului de posturi şi a cheltuielilor de personal; d) indicatorii reprezentând numărul de posturi aprobate, numărul de posturi ocupate, numărul de posturi vacante, sunt cei înregistraţi la finele lunii anterioare celeia în care se face raportarea, respectiv 31 martie, 30 iunie, 30 septembrie şi 31 decembrie; e) numărul de posturi remunerate din anexele nr. 2a), 2b) şi 2c) precum şi numărul mediu de consilieri locali din anexa nr. 2c), se determină ca medie lunară corespunzătoare numărului de luni de raportare;Ordonatorii principali de credite ai instituţiilor publice finanţate de la bugetele locale vor prelua aplicaţia informatică, pe dischetă, de la Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv, a municipiului Bucureşti,4. Corelaţii de care trebuie să se ţină seama în înscrierea datelor în formulareCorelaţia pentru formularul 01:rd.04 = rd.0l+rd.02+rd.03 (col.01 la col.11)rd.04 = (rd.01+rd.02+rd.03)/3 col.12rd.08 = rd.05+rd.06+rd.07 (col.01 la col.11)rd.08 = (rd.05+rd.06+rd.07)/3 col.12rd.12= rd.09+rd.10+rd-11 (col.01 la col.11)rd.12 = (rd.09+rd.10+rd.11)/3 col.12rd.16 = rd.13+rd.14+rd.15 (col.01 la col.11)rd.16 = (rd.13+rd.14+rd.15)/3 col. 12rd.17 = rd.04+rd.08+rd.12+rd.16 (col.01 la col.11)rd.17 = (rd.04+rd.08+rd.12+rd.16)/4 col. 12col.01 = col.02+col.05 (rd.01 la rd.17)col.05 = col.06+col.07+col.08+col.09+col.10+col.11 (rd.01 la rd.17)Corelaţii pentru formularul 02:rd.01 = rd.02+rd.40+rd.71 (col.01 la col.03)rd.02 = rd.03 la rd.10 + rd.12 la rd.19 + rd.32 (col.01 la col.03)rd.40 = rd.41 la rd.45 + rd.70 (col.01 la col.03)rd.71 = rd.72 la rd.77 (col.01 la col.03)rd.80,col.01 = (rd.81+rd.83), col.03Corelaţii pentru formularele 03, 04, 05:rd.01 = rd.02+rd.40+rd.71rd.02 = rd.03 la rd.10 + rd.12 la rd.19 + rd.32rd.40 = rd.41 la rd.45 + rd.70rd.71 = rd.72 la rd.77rd.80 = rd.81+rd.83Corelaţii între formulare:(col.02+col.03) formularul 02 =col.01,formularul 03 +col.01, formularul 04 +col.01,formularul 05 (rd.01 la rd.77)col.03, formularul 02 =col.01, formularul 03+col.01, formularul 04 + col.01, formularul 05 rd.81, rd.835. NOMENCLATOR FORMULARECOD TIPUL DE INSTITUŢIE/TIPUL DE ANEXĂ FORMULAR    Instituţii finanţate integral din bugetul de stat    10 Anexa 1    11 Anexa 2    12 Anexa 2a    13 Anexa 2b    14 Anexa 2c    Instituţii finanţate integral din bugetul local    20 Anexa 1    21 Anexa 2    22 Anexa 2a    23 Anexa 2b    24 Anexa 2c    Instituţii finanţate integral din bugetul asigurărilor sociale de stat    30 Anexa 1    31 Anexa 2    32 Anexa 2a    33 Anexa 2b    34 Anexa 2c    Instituţii finanţate integral din bugetul asigurarilor pentru şomaj    40 Anexa 1    41 Anexa 2    42 Anexa 2a    43 Anexa 2b    44 Anexa 2c    Instituţii finanţate integral din bugetul fondului naţional unic    de asigurări de sănătate    50 Anexa 1    51 Anexa 2    52 Anexa 2a    53 Anexa 2b    54 Anexa 2c    Instituţii finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat    62 Anexa 2    63 Anexa 2a    64 Anexa 2b    65 Anexa 2c    Instituţii finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local    72 Anexa 2    73 Anexa 2a    74 Anexa 2b    75 Anexa 2c    Instituţii finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la    bugetul asigurărilor sociale de stat    82 Anexa 2    83 Anexa 2a    84 Anexa 2b    85 Anexa 2c    Instituţii finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la    bugetul asigurărilor pentru şomaj    86 Anexa 2    87 Anexa 2a    88 Anexa 2b    89 Anexa 2c    Instituţii finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la    bugetul fondului unic de asigurări de sănătate    90 Anexa 2    91 Anexa 2a    92 Anexa 2b    93 Anexa 2c    Instituţii finanţate din venituri proprii    96 Anexa 2    95 Anexa 2a    97 Anexa 2b    98 Anexa 2c-----------