HOTĂRÂRE nr. 4 din 13 februarie 2006privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaţilor
EMITENT
  • CAMERA DEPUTAŢILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 15 februarie 2006    Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICRegulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 16 ianuarie 2006, se modifică după cum urmează:1. Litera p) a alineatului (1) al articolului 31 va avea următorul cuprins:"p) propune Camerei Deputaţilor numirea secretarului general şi a doi secretari generali adjuncţi;".2. Alineatul (2) al articolului 223 va avea următorul cuprins:"(2) Secretarul general şi cei doi secretari generali adjuncţi sunt numiţi şi eliberaţi din funcţie de către Camera Deputaţilor, la propunerea Biroului permanent al Camerei, cu consultarea Comitetului liderilor grupurilor parlamentare."Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 13 februarie 2006, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NĂSTASEBucureşti, 13 februarie 2006.Nr. 4.----------