ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 9 februarie 2006pentru suspendarea aplicării prevederilor Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 13 februarie 2006    Deoarece Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar conţine prevederi de natură a crea discriminări între diferitele categorii de funcţionari publici, stabilindu-se unele avantaje şi drepturi preferenţiale pentru funcţionarii publici parlamentari, a căror acordare va conduce la apariţia unor inechităţi şi discriminări, ceea ce reprezintă încălcarea principiului constituţional al egalităţii în drepturi consacrat în art. 16 alin. (1) din Constituţia României, republicată, potrivit căruia "Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări", precum şi datorită faptului că susţinerea financiară a dispoziţiilor Legii nr. 7/2006 în condiţiile de restricţii bugetare actuale nu este posibilă şi nici justificată şi ar conduce la grave blocaje financiare, se impune promovarea de urgenţă a unei măsuri de suspendare a aplicării acestui act normativ.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICAplicarea prevederilor Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 16 ianuarie 2006, se suspendă până la data de 31 decembrie 2006 inclusiv.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescup. Ministrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Mihai Constantin Şeitan,secretar de statBucureşti, 9 februarie 2006.Nr. 2.-------------