DECRET-LEGE nr. 1 din 26 decembrie 1989privind abrogarea unor legi, decrete şi alte acte normative
EMITENT
  • CONSILIUL FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 27 decembrie 1989    În scopul eliminării imediate din legislaţia României a unora dintre legile şi decretele emise de fostul regim dictatorial, acte normative cu un profund caracter nedrept şi contrare intereselor poporului român, Consiliul Frontului Salvării Naţionale decretează: Sînt şi rămîn abrogate următoarele legi, decrete şi alte acte normative:1. Toate decretele prin care s-au acordat titluri şi ordine ale României lui Ceauşescu Nicolae şi Ceauşescu Elena.2. Legea nr. 5/1969 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Apărării Republicii Socialiste România.3. Legea nr. 58/1974 privind sistematizarea teritoriului şi localităţilor urbane şi rurale.4. Legea nr. 29/1977 privind normele de adresare în relaţiile dintre cetăţenii Republicii Socialiste România.5. Legea nr. 22/1981 privind obligaţia activistilor de partid, de stat şi ai organizaţiilor de masa şi obşteşti, a cadrelor din conducerea unităţilor socialiste, a specialiştilor din agricultura, din alte domenii de activitate de a locui în localităţile în care îşi desfăşoară activitatea.6. Legea nr. 3/1982 privind participarea cu părţi sociale a oamenilor muncii din unităţile economice de stat la constituirea fondului de dezvoltare economică. Restituirea părţilor sociale reţinute pînă în prezent se va face eşalonat, începînd cu 1 ianuarie 1990, în următorii 3 ani.7. Hotărîrea Marii Adunări Naţionale nr. 5/1984 privind aprobarea Programului de alimentaţie ştiinţifică a populaţiei.8. Decretul nr. 770/1966 privind reglementarea întreruperii cursului sarcinii.9. Decretul nr. 68/1976 privind schimbarea domiciliului din alte localităţi în oraşe declarate potrivit legii oraşe mari.10. Decretul nr. 56/1978 privind organizarea Comisiei centrale de partid şi de stat pentru sistematizarea teritoriului şi localităţilor urbane şi rurale şi a comisiilor locale de sistematizare.11. Decretul nr. 98/1983 privind regimul aparatelor de multiplicat, materialelor necesare reproducerii scrierilor şi al maşinilor de scris.12. Următoarele articole din Codul penal:- articolul 185-188 privind avortul;- articolul 237 privind defăimarea unei organizaţii de stat sau obşteşti prin orice mijloace, în public.13. Legea nr. 1/1985 privind autoconducerea, autogestiunea economico-financiară şi autofinantarea unităţilor administrativ-teritoriale. PREŞEDINTELECONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALEION ILIESCU