HOTĂRÂRE nr. 1.877 din 22 decembrie 2005pentru aprobarea Planului naţional de acţiune privind schimbările climatice (PNASC)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 110 din 6 februarie 2006    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Planul naţional de acţiune privind schimbările climatice (PNASC), prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,Sulfina Barbup. Ministrul administraţiei şi internelor,Paul Victor Dobre,secretar de statp. Ministrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,Nicolae Flaviu Lazin,secretar de statMinistrul economiei şi comerţului,Codruţ Ioan SereşMinistrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Gheorghe DobreMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VladescuBucureşti, 22 decembrie 2005.Nr. 1.877.  +  AnexăPLAN 22/12/2005