ORDIN nr. 1.230 din 23 noiembrie 2005pentru aprobarea Normelor metodologice privind alocarea şi acordarea subvenţiilor de la bugetul de stat pentru acoperirea unor categorii de cheltuieli necesare desfăşurării activităţilor de îmbunătăţiri funciare
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 6 februarie 2006    În baza art. 41, 59, 67-70, 90 şi 91 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările şi completările ulterioare,văzând Referatul de aprobare nr. 98.470 din 31 octombrie 2005 al Direcţiei consolidarea proprietăţii, reforma structurilor de exploatare şi conservarea solurilor privind modificarea şi completarea unor prevederi ale actelor normative referitoare la mecanismul de alocare şi acordare a subvenţiilor de la bugetul de stat pentru acoperirea unor cheltuieli necesare desfăşurării activităţilor de îmbunătăţiri funciare, aprobat de conducerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind alocarea şi acordarea subvenţiilor de la bugetul de stat pentru acoperirea unor categorii de cheltuieli necesare desfăşurării activităţilor de îmbunătăţiri funciare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţia buget finanţe, Direcţia consolidarea proprietăţii, reforma structurilor de exploatare şi conservarea solurilor din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin abrogă Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 749/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind alocarea şi acordarea subvenţiilor de la bugetul de stat pentru acoperirea unor categorii de cheltuieli necesare desfăşurării activităţilor de îmbunătăţiri funciare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.132 din 30 noiembrie 2004.  +  Articolul 4Prezentul ordin intră în vigoare la 1 ianuarie 2006 şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,Gheorghe FluturBucureşti, 23 noiembrie 2005.Nr. 1.230.  +  AnexăNORMA 23/11/2005