ORDIN nr. 959 din 19 septembrie 2005privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, al ministrului administraţiei şi internelor, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
 • Nr. 1.790 din 6 iulie 2005
 • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
 • Nr. 983 din 17 octombrie 2005
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR
 • Nr. 69.673 din 30 noiembrie 2005
 • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Nr. 959 din 19 septembrie 2005
 • MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR
 • Nr. 1.137 din 9 noiembrie 2005
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
 • Nr. 20 din 12 ianuarie 2006
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 6 februarie 2006  În temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, şi ale art. 20 alin. (3) din Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată şi modificată prin Legea nr. 243/2002, cu modificările ulterioare,în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, precum şi condiţiile de aprobare a posturilor de inspecţie la frontieră responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii şi produselor provenind din ţările terţe, aprobată cu modificări prin Legea nr. 524/2003, cu modificările ulterioare,văzând Referatul de aprobare nr. 51.184 din 4 iulie 2005, întocmit de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor,în temeiul art. 4 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 308/2004 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu modificările ulterioare, al art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 165/2005 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale a Vămilor şi al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, ministrul administraţiei şi internelor, ministrul mediului şi gospodăririi apelor, vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emit următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, al ministrului administraţiei şi internelor, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 906 din 6 octombrie 2004, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Titlul ordinului va avea următorul cuprins:"ORDINpentru aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare şi pentru siguranţa alimentelor"2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Se aprobă Lista posturilor de inspecţie la frontieră în care sunt organizate controale sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, numărul de personal necesar desfăşurării activităţii de control sanitar veterinar de frontieră şi pentru siguranţa alimentelor şi programul de lucru al posturilor de inspecţie la frontieră în care sunt organizate controale sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin."3. La articolul 5, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:"(3) Numărul posturilor şi personalul existent în punctele de lucru «Băneasa» şi «Gara de Nord» din cadrul Postului de Inspecţie la Frontieră «Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni (AIBO)» va fi preluat în cadrul aparatului central al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor. (4) Posturile prevăzute pentru Postul de Inspecţie la Frontieră Galaţi se asigură şi se finanţează din posturile aflate în structura Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Galaţi, coordonarea activităţii tehnice urmând a fi efectuată de către structura de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor."4. Anexa se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Autorităţii Naţionale SanitareVeterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,Răzvan Ţîru,secretar de statMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaVicepreşedintele Agenţiei Naţionalede Administrare Fiscală,Gelu Ştefan DiaconuMinistrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,Gheorghe FluturMinistrul mediuluişi gospodăririi apelor,Sulfina BarbuMinistrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Gheorghe Dobre  +  Anexa *Font 7*                                     LISTA               posturilor de inspecţie la frontiera în care sunt     organizate controale sanitare veterinare, numărul de personal necesar            desfăşurării activităţii de control sanitar veterinar de         frontiera şi programul de lucru al posturilor de inspecţie la        frontiera în care sunt organizate controale sanitare veterinare┌────┬─────────┬──────────────┬──────────┬──────┬──────────────────┬──────────────────┬─────────┬─────────────────────┐│Nr. │ │ Postul de │ │ │ Marfuri │ Marfuri │ │ Numărul de personal││crt.│ Judet │Inspecţie la │ Puncte │ │ aprobate pentru │ aprobate pentru │ Program │ necesar ││ │ │Frontiera/De- │ de │Tipul │ import şi │ export şi │ de ├──────┬──────┬───────┤│ │ │numire/Sediu/ │ lucru │ │tranzit intrare │tranzit iesire │ lucru │ │ │ ││ │ │ Adresa │ │ │ │ │ │s.s.v.│s.m.v.│ TOTAL │├────┼─────────┼──────────────┼──────────┼──────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┤│ 1.│ARAD │NADLAC │*Nadlac │ R │O.E.A., P.O.A, │O.E.A., P.O.A, │Permanent│ 10 │ - │ 10 ││ │ │Com. Nadlac │Com.Nadlac│ │P.A.O.N.A, F.I. │P.A.O.N.A, F.I. │ │ │ │ ││ │ │Cod 315500 │ │ │ M │ M │ │ │ │ ││ │ │ ├──────────┼──────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┤│ │ │ │Varsand │ R │ P.O.A., │ F.I. │ Zilnic │ 4 │ - │ 4 ││ │ │ │Com. Pilu │ │P.A.O.N.A, F.I. │P.A.O.N.A, M │7,00- │ │ │ ││ │ │ │Cod 317255│ │ M │ │ 19,00 │ │ │ ││ │ │ ├──────────┼──────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┤│ │ │ │Curtici │ F │O.E.A., P.O.A., │ F.I. │ │ 4 │ - │ 4 ││ │ │ │Gara CFR, │ │P.A.O.N.A, F.I. │P.A.O.N.A, M │Permanent│ │ │ ││ │ │ │ │ │ M │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼──────────────┼──────────┼──────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┤│ 2.│BIHOR │BORS │Bors │ R │O.E.A., P.O.A. │ F.I. │Permanent│ 10 │ - │ 10 ││ │ │ │Cod 417075│ │P.A.O.N.A, F.I. │P.A.O.N.A, M │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ M │ │ │ │ │ ││ │ │ ├──────────┼──────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┤│ │ │ │Episcopia │ F │ P.O.A. │ F.I. │ │ 4 │ - │ 4 ││ │ │ │Bihor │ │P.A.O.N.A, F.I. │P.A.O.N.A, M │Permanent│ │ │ ││ │ │ │Gara CFR │ │ M │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼──────────────┼──────────┼──────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┤│ 3.│CONSTANTA│CONSTANTA │Constanta │ P │ P.O.A, │ P.O.A. │ Zilnic │ 4 │ - │ 4 ││ │ │Incinta Port │Nord │ │P.A.O.N.A, F.I. │P.A.O.N.A, F.I. │7,00- │ │ │ ││ │ │Dana 52-53 │ │ │ M │ M │ 19,00 │ │ │ ││ │ │(SC Frial) │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├──────────┼──────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┤│ │ │ │Constanta │P/R/ZL│ P.O.A, │ P.O.A │ Zilnic │ 6 │ - │ 6 ││ │ │ │Sud │ │P.A.O.N.A, F.I. │P.A.O.N.A, F.I. │7,00- │ │ │ ││ │ │ │ │ │ M │ M │ 19,00 │ │ │ ││ │ │ ├──────────┼──────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┤│ │ │ │Midia** │ P │ O │ O │ Zilnic │ 2 │ - │ 2 ││ │ │ │ │ │ │ │7,00-19,0│ │ │ │├────┼─────────┼──────────────┼──────────┼──────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┤│ 4.│DOLJ │CALAFAT │Calafat │ R │O.E.A., P.O.A, │O.E.A., P.O.A, │Permanent│ 4 │ - │ 4 ││ │ │Loc. Calafat, │ │ │P.A.O.N.A, F.I. │P.A.O.N.A, F.I. │ │ │ │ ││ │ │str. Baba Lupa│ │ │ M │ M │ │ │ │ ││ │ │nr. 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Cod 205200 │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├──────────────┼──────────┼──────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┤│ │ │BECHET │Bechet │ R │O.E.A., P.O.A, │O.E.A., P.O.A, │Permanent│ 4 │ - │ 4 ││ │ │Loc. Bechet │ │ │P.A.O.N.A, F.I. │P.A.O.N.A, F.I. │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ M │ M │ │ │ │ │├────┼─────────┼──────────────┼──────────┼──────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┤│ 5.│GALATI │GALATI │Galaţi │ R/F │ P.O.A, │ P.O.A, │Zilnic │4***) │ - │ 4***) ││ │ │Vama Galaţi │ │***) │P.A.O.N.A, F.I. │P.A.O.N.A, F.I. │07,00- │ │ │ ││ │ │Rutier │ │ │ M │ M │19,00 │ │ │ │├────┼─────────┼──────────────┼──────────┼──────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┤│ 6.│GIURGIU │GIURGIU │Autostrada│ R/ZL │O.E.A., P.O.A │O.E.A., P.O.A, │Permanent│ 6 │ 1 │ 7 ││ │ │Vama Giurgiu- │ │ │P.A.O.N.A, F.I. │P.A.O.N.A, F.I. │ │ │ │ ││ │ │Autostrada │ │ │ M │ M │ │ │ │ ││ │ │ ├──────────┼──────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┤│ │ │ │Giurgiu- │ F │O.E.A., P.O.A, │O.E.A., P.O.A, │Permanent│ 4 │ - │ 4 ││ │ │ │Russe │ │P.A.O.N.A, F.I. │P.A.O.N.A, F.I. │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ M │ M │ │ │ │ │├────┼─────────┼──────────────┼──────────┼──────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┤│ 7.│IASI │SCULENI │Sculeni │ R │ O.E.A │ O.E.A., │Permanent│ 6 │ - │ 6 ││ │ │ │Com. Vic- │ │ P.O.A │ P.O.A. │ │ │ │ ││ │ │ │toria │ │ P.A.O.N.A, F.I. │ P.A.O.N.A, F.I. │ │ │ │ ││ │ │ │Cod 707584│ │ M │ M │ │ │ │ ││ │ │ ├──────────┼──────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┤│ │ │ │Cristesti │ F │ P.O.A, │ P.O.A, │ La soli-│ 2*** │ - │ 2*** ││ │ │ │Gara CFR │ │P.A.O.N.A, F.I. │P.A.O.N.A, F.I. │ citare │ │ │ ││ │ │ │Cristesti │ │ M │ M │ │ │ │ │├────┼─────────┼──────────────┼──────────┼──────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┤│ 8.│ILFOV │AEROPORTUL │AIBO Sos. │ A │ A │ A │Permanent│ 6 │ 3 │ 9 ││ │ │INTERNATIONAL │Bucureşti-│ │ P.O.A. │ P.O.A. │ │ │ │ ││ │ │Henri Coanda │Ploiesti │ │ P.A.O.N.A, F.I. │ P.A.O.N.A, F.I. │ │ │ │ ││ │ │ BUCURESTI │km 16,5 │ │ M │ M │ │ │ │ ││ │ │ │Otopeni │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼──────────────┼──────────┼──────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┤│ 9.│SATU MARE│HALMEU │Halmeu │ R/ │O.E.A., P.O.A, │O.E.A., P.O.A, │Permanent│ 5 │ - │ 5 ││ │ │Str. Lacra- │ │F*** │P.A.O.N.A, F.I. │P.A.O.N.A, F.I. │ │ │ │ ││ │ │mioarei nr.7 │ │ │ M │ M │ │ │ │ ││ │ │Cod 447145 │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼──────────────┼──────────┼──────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┤│ 10.│SUCEAVA │SIRET │Siret │ R │ P.O.A, │ P.O.A. │ Zilnic │ 5 │ - │ 5 ││ │ │Cod 725500 │ │ │P.A.O.N.A, F.I. │P.A.O.N.A, F.I. │ 7,00- │ │ │ ││ │ │ │ │ │ M │ M │ 19,00 │ │ │ │├────┼─────────┼──────────────┼──────────┼──────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┤│ 11.│TIMIS │STAMORA MORA- │Stamora/ │ R/ │O.E.A., P.O.A, │O.E.A., P.O.A, │Permanent│ 6 │ - │ 6 ││ │ │VITA Com. │Moravita │F*** │P.A.O.N.A, F.I. │P.A.O.N.A, F.I. │ │ │ │ ││ │ │Moravita │ │ │ M │ M │ │ │ │ ││ │ │Cod 307280 │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼──────────────┼──────────┼──────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┤│ 12.│TULCEA │TULCEA │Tulcea │ P │ P.O.A, │ P.O.A, │ Zilnic │ 1 │ 1 │ 2 ││ │ │Str. Portului │ │ │P.A.O.N.A, F.I. │P.A.O.N.A, F.I. │7,00- │ │ │ ││ │ │nr. 28 │ │ │ M │ M │19,00 │ │ │ │├────┼─────────┼──────────────┼──────────┼──────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┤│ 13.│VASLUI │ALBITA │Albita │ R │O.E.A., P.O.A, │O.E.A., P.O.A, │Permanent│ 7 │ 1 │ 8 ││ │ │Sat Albita, │ │ │P.A.O.N.A, F.I. │P.A.O.N.A, F.I. │ │ │ │ ││ │ │Com. Dranceni │ │ │ M │ M │ │ │ │ ││ │ │Cod 737221 │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴─────────┴──────────────┴──────────┴──────┴──────────────────┴──────────────────┴─────────┴──────┴──────┴───────┘LEGENDA:R = rutier;F = feroviar;P = port;A = aeroport;ZL = zona libera;O,E,A = animale vii - ongulate, ecvine (altele decat caii de sport), altele;P.O.A. = produse de origine animala (inclusiv material seminal,ovule şi embrioni)P.A.O.N.A. = produse alimentare de origine non-animalaF.J. = FurajeM = Produse medicale de uz veterinar* Punctul de lucru veterinar situat în punctul de trecere a frontierei Nadlac corespunde postului de inspecţie la frontiera Uniunii Europene Nagylak, singurul punct aflat pe teritoriul Ungariei prin care se admite intrarea animalelor vii şi a produselor supuse controalelor veterinare.** Numai pentru export animale vii: ongulate - O.*** Executa controalele la solicitarea prealabila a sefului statiei C.F.R.ssv = studii superioare veterinaresmv = studii medii veterinare**** = posturi aflate în structura Directiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Galaţi-----------