HOTĂRÂRE nr. 134 din 29 ianuarie 2006pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 1 februarie 2006    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 30 martie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Alineatul (4) al articolului 7 va avea următorul cuprins:"(4) Numărul maxim de posturi este de 745, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului şi cabinetului ministrului delegat."2. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, prin Direcţia generală relaţii financiare externe, îndeplineşte şi atribuţiile Autorităţii de management pentru programul operaţional sectorial de transport, finanţat prin Fondul de coeziune şi Fondul european de dezvoltare regională."3. Anexa nr. 1 se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,Gheorghe DobreMinistrul delegat pentru lucrări publiceşi amenajarea teritoriului,Laszlo Borbelyp. Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Mihai Constantin Şeitan,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Cătălin Doica,secretar de statBucureşti, 29 ianuarie 2006.Nr. 134.  +  Anexa     Numărul maxim de posturi = 745,    exclusiv demnitarii şi posturile aferente    cabinetului ministrului şi cabinetului    ministrului delegat                                       ┌──────────┐ ┌─────────────────────┐                                       │ ├────┤CABINETUL MINISTRULUI│                                       │ MINISTRU │ └─────────────────────┘                                       │ │ ┌─────────────────┐                                       │ ├────┤ DIRECTIA AUDIT │    ┌───────────┐ ┌───────────┐ └────┬─────┘ │ PUBLIC INTERN │    │ Cabinetul │ │ MINISTRU ├───────────┤ └─────────────────┘    │Ministrului├───┤ DELEGAT │ │    │ delegat │ │ │ │    └───────────┘ └┬──┬───────┘ │                     | │ │ ┌----------------┐ | │ │ |* Unitatea de ├--┘ │ │ | Management a | ┌───┘ │ |Proiectului de | │ ┌──────────────┐ │ ┌──────────────────────┐ | Diminuare a | │ │ CORPUL DE │ │ │ DIRECTIA GENERALĂ │ | Riscurilor în | │ │ CONTROL ├───┐ │ ┌───┤RELATII MASS-MEDIA ŞI │ |cazul producerii| │ └──────────────┘ ├──┼───┤ │ TRANSPARENTA │ | calamitatilor | │ ┌──────────────┐ │ │ │ └──────────────────────┘ |naturale şi pre-| │ │SECRETARIATUL ├───┘ │ │ ┌──────────────────────┐ | gătirea pentru | │ │ NAŢIONAL │ │ └───┤ DIRECTIA GENERALĂ │ |situaţii de ur- | │ │ TRACECA │ │ │ DE MEDIU │ | genţă (UMP) | │ └──────────────┘ │ └──────────────────────┘ └----------------┘ │ │                    │ │             ┌──────┘ ┌─┘             │ │        ┌────┼──────┬─────────────┬───────┼─────┬──────────┬───────────┐        │ │ │ │ │ │ │ │  ┌─────┴──┐ │ ┌────┴───────┐ ┌───┴────┐ │┌────┴───┐ ┌────┴────┐ ┌────┴───────┐  │SECRETAR│ │ │ SECRETAR │ │SECRETAR│ ││SECRETAR│ │ SECRETAR│ │ SECRETAR │  │DE STAT │ │ │GENERAL ADJ.│ │DE STAT │ ││DE STAT │ │ DE STAT │ │ GENERAL │  └────────┘ │ └────────────┘ └────────┘ │└────────┘ └─────────┘ ├────────────┤             │ │ │ SECRETAR │             │ │ │GENERAL ADJ.│             │ │ └────────────┘             │ │             │ ┌─────────┬───────┬────────┴─┬──────────────────┐             │ │ │ │ │ │       ┌──┬──┼─┴┬──┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌──┬─┴┬──┬──┐ ┌──┬──┬─┴┬──┬──┐       │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │       A B C D E F G H I J K L M N O P R S Ş T    LEGENDA:    --------    A = DIRECTIA GENERALĂ GESTIUNEA LOCALITATILOR    B = DIRECTIA GENERALĂ AMENAJAREA TERITORIULUI, URBANISM ŞI POLITICA LOCUIRII    C = DIRECTIA DE REGLEMENTARE IN CONSTRUCTII    D = DIRECTIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE IN CONSTRUCTII    E = DIRECTIA GENERALĂ ACHIZITII IN LUCRARI PUBLICE ŞI INFRASTRUCTURA RURALA    F = DIRECTIA GENERALĂ INVESTITII, ACHIZITII ŞI CONCESIUNI    G = DIRECTIA RELATII CU PARLAMENTUL, SINDICATELE ŞI PATRONATELE ŞI        ORGANIZAŢII NEGUVERNAMENTALE    H = DIRECTIA GENERALĂ INTEGRARE EUROPEANA ŞI RELATII INTERNATIONALE    I = DIRECTIA GENERALĂ RELATII FINANCIARE EXTERNE    J = DIRECTIA GENERALĂ INFRASTRUCTURA ŞI TRANSPORT FEROVIAR    K = DIRECTIA GENERALĂ INFRASTRUCTURA ŞI TRANSPORT RUTIER    L = DIRECTIA GENERALĂ TRANSPORT NAVAL    M = DIRECTIA GENERALĂ AVIATIE CIVILA    N = INSPECTORATUL AVIATIEI CIVILE    O = DIRECTIA GENERALĂ MANAGEMENT ŞI STRATEGIE    P = DIRECTIA GENERALĂ RESURSE UMANE    R = DIRECTIA GENERALĂ JURIDICA    S = DIRECTIA GENERALĂ ECONOMICA ŞI BUGET    Ş = DIRECTIA GENERALĂ ACTIVITĂŢI PATRIMONIALE ŞI ADMINISTRATIVE    T = DIRECTIA SECURITATE MEDICO-SOCIALA ŞI SĂNĂTATE-------    * Numărul de posturi al UMP nu este inclus în numărul maxim de posturiaprobat Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului---------