HOTĂRÂRE nr. 133 din 29 ianuarie 2006pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 1 februarie 2006



    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 494 din 9 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Alineatul (1) al articolului 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Structura organizatorică a Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei este prevăzută în anexa la prezenta hotărâre. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei, se pot organiza servicii, birouri, compartimente şi colective temporare de lucru, având prioritate înfiinţarea structurilor cu atribuţii în implementarea programelor europene în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor."2. Alineatul (2) al articolului 9 va avea următorul cuprins:"(2) Numărul maxim de posturi este de 158, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului."3. Alineatul (4) al articolului 10^1 va avea următorul cuprins:"(4) Organismul intermediar pentru promovarea societăţii informaţionale funcţionează cu un număr total de 40 de posturi."4. Anexa nr. 1 "Structura organizatorică a Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei" se înlocuieşte cu anexa care face parte din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiilor,Zsolt Nagyp. Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Mihai Constantin Şeitan,secretar de statMinistrul integrării europene,Anca Daniela BoagiuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 29 ianuarie 2006.Nr. 133.  +  Anexa STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A MINISTERULUICOMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI    │Nr. maxim de posturi = 158, exclusiv demnitarii şi posturile aferente │    │cabinetului ministrului. │    └──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    ┌─────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────┐    │ CABINETUL MINISTRULUI │ │Serviciul de informare publică│    └─────────────────────────┴─┬───────────┬─┤şi de relaţii cu presa pentru │                                │ │ │comunicare internă şi externă │    ┌─────────────────────────┐ │ │ │privind integrarea europeană │    │ CONSILIER DIPLOMATIC │ │ │ └──────────────────────────────┘    └─────────────────────────┴─┤ ├─┬──────────────────────────────┐    ┌─────────────────────────┐ │ │ │ COMPARTIMENTUL DE CONTROL │    │COMPARTIMENTUL INFORMATII│ │ MINISTRU │ └──────────────────────────────┘    │ CLASIFICATE │ │ ├─┬──────────────────────────────┐    └─────────────────────────┴─┤ │ │ COMPARTIMENTUL DE AUDIT │    ┌─────────────────────────┬─┤ │ └┬─────────────────────────────┤    │ Unitate politici publice│ │ ├--┤ Unităţi de management |    │ ***) │ ├────┬──────┘ | al proiectelor **) |    └─────────────────────────┘ │ │ └-----------------------------┘   ┌────────────────────────────┘ │   │ ┌────────┐ ┌────────────────┼─────────────────┐ ┌────────┐   │ │Cabinet │ ┌───┴──────┐ ┌────┴─────┐ ┌────┴─────┐ │Cabinet │   │ │secretar├─┤ SECRETAR │ │ SECRETAR │ │ SECRETAR ├─┤secretar│   │ │de stat │ │ DE STAT │ │ GENERAL │ │ DE STAT │ │de stat │   │ └────────┘ └──┬───┬───┘ └─┬───┬───┬┘ └─┬─────┬──┘ └────────┘   │ │ │ │ │ │ │ │   │ │ │ │ │ │ │ │   │ │ │ │ │ │ │ │   │ │ │ │ │ │ │ │   │ │ │ │ │ │ │ │ ┌─┴─┐ ┌─┴┐ ┌┴─┐ ┌─┴┐ ┌┴─┐┌┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴┐ │ A │ │B │ │C │ │ D│ │E ││F │ │G*)│ │H │ └───┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘└──┘ └───┘ └──┘   A = DIRECTIA INTEGRARE EUROPEANA ŞI RELATII INTERNATIONALE   B = COMPARTIMENTUL PENTRU RELATIA CU PARLAMENTUL ŞI SINDICATELE   C = DIRECTIA PENTRU COMUNICATII ŞI PROGRAME EUROPENE   D = DIRECTIA ECONOMICA, RESURSE UMANE ŞI ADMINISTRATIVA   E = DIRECTIA JURIDICA   F = COMPARTIMENTUL PROBLEME SPECIALE   G = ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU PROMOVAREA SOCIETATII INFORMATIONALE   H = DIRECTIA GENERALĂ PENTRU TEHNOLOGIA INFORMATIEI ŞI PROGRAME EUROPENE îN DOMENIUL IT--------- Notă *) Se organizează şi funcţionează la nivel de direcţie. Notă **) Se înfiinţează ca unitate fără personalitate juridică, distinctă de structura organizatorică a ministerului. Notă ***) Se organizează şi funcţionează la nivel de compartiment.---------