DECRET nr. 358 din 25 noiembrie 1988privind extinderea aplicării prevederilor Decretului Consiliului de Stat nr. 69/1984 şi la produsele agricole livrate la fondul de stat de către unităţile de morarit în regim prestator din sectorul socialist
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 58 din 26 noiembrie 1988    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Începînd cu data prezentului decret, livrarea la fondul de stat a produselor agricole, realizate din uium de către morile din sectorul socialist, care efectuează macinis în regim prestator, se face la preţurile medii şi condiţiile de calitate prevăzute în anexa nr. 1 A la Decretul Consiliului de Stat nr. 69/1984 privind contractările şi achiziţiile de produse agricole vegetale.  +  Articolul 2Diferenţele dintre preţurile de livrare prevăzute la art. 1 şi preţurile de producţie ale unităţilor prestatoare de macinis, formate la nivelul titularilor de plan pe baza costurilor planificate, ca limita maxima ce nu poate fi depăşită, şi a rentabilitatii de 7 la suta, se preiau la bugetul statului sub forma impozitului pe circulaţia mărfurilor, potrivit prevederilor Decretului Consiliului de Stat nr. 154/1988.  +  Articolul 3Comitetul de Stat al Planificarii şi Ministerul Finanţelor, pe baza propunerilor titularilor de plan, vor introduce în indicatorii planului naţional unic şi bugetului de stat, pe anul 1988, influenţele ce decurg din aplicarea prevederilor prezentului decret, cu menţinerea echilibrului economic şi financiar planificat.  +  Articolul 4Începînd cu data prezentului decret se abroga dispoziţiile din Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1078/1957 referitoare la preţurile ce se plătesc pentru uiumurile ce se livreaza la fondul de stat de către morile din sectorul socialist.------------------