HOTĂRÂRE nr. 1.850 din 22 decembrie 2005privind stabilirea uniformei personalului militar din Jandarmeria Română, a însemnelor distinctive, a formei şi conţinutului insignei şi ale documentelor de legitimare a acestuia, precum şi a siglei Jandarmeriei Române
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 30 ianuarie 2006  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 59 din Legea nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă modelul uniformelor pentru personalul militar din Jandarmeria Română. (2) Uniforma şi echipamentul special se acordă gratuit, conform prevederilor legale, în condiţiile prezentei hotărâri.  +  Articolul 2 (1) Însemnele pentru gradele militare şi culorile pentru articolele din compunerea uniformelor sunt prevăzute în anexa nr. 1. (2) Articolele de echipament din compunerea uniformelor şi accesoriile pentru acestea se asigură pe baza normelor privind drepturile de echipament pentru efectivele de jandarmi, prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3 (1) Valoarea financiară a normelor de echipare la care au dreptul cadrele militare în condiţiile alin. (3) se stabileşte anual în funcţie de preţurile la care se achiziţionează articolele cuprinse în norme şi se aprobă de către ministrul administraţiei şi internelor. (2) Până la stabilirea noii valori financiare a drepturilor de echipament ce se acordă cadrelor militare ale Jandarmeriei Române, acestora le sunt aplicabile cotele-pă rţi anuale ale drepturilor de echipament pentru cadrele militare din celelalte structuri ale Ministerului Administraţiei şi Internelor. (3) Cadrele militare care prin natura activităţii sunt obligate să poarte în majoritatea timpului ţinuta civilă pot primi drepturile de echipament sub formă bănească, integral sau numai o parte din acestea, şi diferenţa în articole de echipament pentru completarea uniformei. (4) Restanţele de echipament se pot acorda şi sub formă bănească, dacă nu a fost posibilă acordarea în natură la termenul legal. Valoarea restanţelor se calculează în funcţie de preţurile la care se achiziţionează articolele pentru anul în care se acordă. (5) La trecerea în rezervă sau în retragere, cadrele militare, precum şi urmaşii persoanei decedate în timpul serviciului primesc valoarea echipamentului neacordat în ultimii 3 ani, precum şi valoarea cotei-părţi anuale din drepturile ce li se cuvin, aferente timpului trecut de la începutul anului până inclusiv în luna când sunt trecute în rezervă, retragere sau a intervenit decesul. Dacă valoarea articolelor de echipament primită până la data trecerii în rezervă, retragere sau când a intervenit decesul este mai mare decât cota valorică stabilită, diferenţa nu se restituie. (6) La solicitarea urmaşilor persoanei decedate, se poate asigura gratuit o uniformă pentru înhumare.  +  Articolul 4Structura normelor de echipare se poate modifica prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor. Valoarea articolelor introduse în norme nu va depăşi valoarea articolelor scoase din norme.  +  Articolul 5 (1) Organele de asigurare logistică ale Jandarmeriei Române pot constitui un stoc de siguranţă la principalele articole prevăzute în normele de echipare, care nu va depăşi 10% din valoarea integrală a necesarului la articolele prevăzute în norme, pentru un an calendaristic. (2) Echipamentul prevăzut de norme pentru sezonul cald poate fi achiziţionat cu un an înainte, în proporţie de până la 50% din necesar.  +  Articolul 6Regulamentul pentru compunerea şi portul uniformelor, precum şi regulile de aplicare a normelor se aprobă prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.  +  Articolul 7Normele de echipare şi de asigurare cu materiale de resortul echipamentului, specifice altor structuri din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, pot fi aplicate şi pentru efectivele Jandarmeriei Române, dacă au intervenit situaţii similare care nu sunt prevăzute în normele proprii.  +  Articolul 8Articolele din compunerea uniformei efectivelor de jandarmi şi echipamentul specific se achiziţionează conform legislaţiei privind achiziţiile publice de bunuri şi servicii.  +  Articolul 9 (1) Pentru activităţi culturale şi filmări uniforma de jandarmi poate fi închiriată persoanelor juridice. (2) Sumele încasate din închirieri se varsă la bugetul de stat.  +  Articolul 10Insigna şi documentul de legitimare pentru personalul militar al Jandarmeriei Române sunt prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 11Sigla Jandarmeriei Române este prevăzută şi descrisă în anexa nr. 4.  +  Articolul 12Sumele necesare pentru aplicarea prevederilor prezentei hotărâri, în intervalul 2006-2009, se asigură din veniturile proprii realizate de unităţile de jandarmi, pentru personalul care execută pază militară contra cost, şi din fondurile alocate Jandarmeriei Române prin bugetele anuale aprobate Ministerului Administraţiei şi Internelor, pentru personalul finanţat din surse bugetare.  +  Articolul 13Modificările intervenite în uniformele personalului Jandarmeriei Române se vor realiza eşalonat până la 31 decembrie 2009.  +  Articolul 14Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:───────────────p. Ministrul administraţiei şi internelor,Mircea Nicu Toader,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 22 decembrie 2005.Nr. 1.850.  +  Anexa 1DESCRIEREAînsemnelor pentru gradele militare şi a culorilor pentruarticolele din compunerea uniformelor Jandarmeriei RomâneGradele militare ale jandarmilor sunt reprezentate prin însemne de formă dreptunghiulară aplicate pe umerii articolelor de îmbrăcăminte.Însemnul de grad al jandarmilor la uniformele militare este confecţionat din material fond, de formă dreptunghiulară, având aplicate stele pentru generali, trese pentru ofiţeri, galoane pentru maiştri militari, subofiţeri, studenţi, elevi, soldaţi şi gradaţi profesionişti.  +  Capitolul I Aplicarea însemnelor de grad militar şi semnelor de armă  +  Secţiunea I Generali de jandarmi1. Însemnul de grad militar pentru uniforma de ceremonie este de formă dreptunghiulară, confecţionat pe suport tare, acoperit cu material ţesut din fir metalizat alb-argintiu, pe care se aplică însemnele specifice gradului (stea în cinci colţuri încadrată în mărimea unui cerc imaginar cu diametrul de 22 mm), brodate din fir metalizat de culoare galben-auriu, conturat cu fir de culoare roşie, astfel: a) pentru general de brigadă - o stea; b) pentru general-maior - două stele; c) pentru general-locotenent - trei stele; d) pentru general - patru stele.2. Însemnul de grad militar pentru uniformele de reprezentare şi de serviciu este de formă dreptunghiulară, confecţionat pe suport tare, acoperit cu material ţesut, alb-argintiu, pe care se aplică însemnele specifice gradului (stea în cinci colţuri încadrată în mărimea unui cerc imaginar cu diametrul de 22 mm), brodate din fir de culoare galbenă, conturat cu fir de culoare roşie, astfel: a) pentru general de brigadă - o stea; b) pentru general-maior - două stele; c) pentru general-locotenent - trei stele; d) pentru general - patru stele.  +  Secţiunea a II-a Ofiţeri de jandarmiÎnsemnele de grad militar pentru uniformele de ceremonie, de reprezentare şi de serviciu se confecţionează din paspoal sau material fond, dublat pe suport tare, pe care se aplică trese confecţionate din fir textil de culoare alb-argintiu, cu lăţimea de 8 mm. Pentru ofiţerii superiori, pe paspoal sau materialul fond se mai aplică longitudinal un galon textil lat de 16 mm, de culoare alb-argintiu, confecţionat din fir textil, astfel: a) pentru gradul de sublocotenent - o tresă; b) pentru gradul de locotenent - două trese; c) pentru gradul de căpitan - trei trese; d) pentru gradul de maior - o tresă şi un galon lat de 16 mm; e) pentru gradul de locotenent-colonel - două trese şi un galon lat de 16 mm; f) pentru gradul de colonel - trei trese şi un galon lat de 16 mm.Semnul de armă este de culoare alb-argintiu şi se fixează la mijlocul epoletului, pe lăţime, şi la 5 mm de capătul interior al acestuia.  +  Secţiunea a III-a Maiştri militari de jandarmiÎnsemnul de grad militar pentru uniformele de reprezentare şi de serviciu se confecţionează din paspoal sau material fond, dublat pe suport tare, pe care se aplică galoane cu lăţimea de 8 mm, confecţionate din fir textil de culoare alb-argintiu, astfel: a) maistru militar clasa a IV-a - un V şi un galon cu lăţimea de 8 mm; b) maistru militar clasa a III-a - un V şi două galoane cu lăţimea de 8 mm; c) maistru militar clasa a II-a - un V şi trei galoane cu lăţimea de 8 mm; d) maistru militar clasa I - un V şi patru galoane cu lăţimea de 8 mm; e) maistru principal - un V şi cinci galoane cu lăţimea de 8 mm.Semnul de armă este de culoare alb-argintiu şi se fixează la mijlocul epoletului, pe lăţime, şi la 5 mm de capătul interior al acestuia.  +  Secţiunea a IV-a Subofiţeri de jandarmiÎnsemnul de grad militar pentru uniformele de reprezentare şi de serviciu se confecţionează din paspoal sau material fond, dublat pe suport tare, pe care se aplică galoane cu lăţimea de 20 mm şi 13 mm, confecţionate din fir textil de culoare alb-argintiu, astfel: a) sergent-major - un galon cu lăţimea de 20 mm şi unul cu lăţimea de 13 mm; b) plutonier - două galoane cu lăţimea de 20 mm; c) plutonier-major - două galoane cu lăţimea de 20 mm şi unul cu lăţimea de 13 mm; d) plutonier adjutant - trei galoane cu lăţimea de 20 mm; e) plutonier adjutant şef - patru galoane cu lăţimea de 20 mm.Semnul de armă este de culoare alb-argintiu şi se fixează la mijlocul epoletului, pe lăţime, şi la 5 mm de capătul interior al acestuia.  +  Secţiunea a V-a Elevi ai şcolilor militare, soldaţi şi gradaţi profesionişti şi militari în termenÎnsemnul de grad militar pentru uniformele de oraş, clasă şi instrucţie sunt confecţionate din material fond, având aplicate galoane confecţionate din fir textil de culoare alb-argintiu, astfel: a) fruntaş - un galon cu lăţimea de 13 mm; b) caporal - două galoane cu lăţimea de 13 mm; c) sergent - un galon cu lăţimea de 20 mm.Semnul de armă este de culoare alb-argintiu şi se fixează la mijlocul epoletului, pe lăţime, şi la 5 mm de capătul interior al acestuia.Pentru militarii cu termen redus, ca semn distinctiv se va folosi un galon albastru, bordurat cu zigzag alb, lat de 10 mm, aplicat lângă gradul respectiv.  +  Capitolul II Embleme pentru coifură  +  Secţiunea I GeneraliEmblema pentru coifura generalilor se confecţionează pe suport textil de culoare bleumarin, având brodate cu fir metalizat alb-argintiu câte patru rânduri de frunze de stejar, dispuse în evantai, fiecare frunză având axa marcată cu fir auriu. Acestea încadrează în interior un oval din metal alb-argintiu pe care este aplicată stema României, imprimată pe suport metalic.  +  Secţiunea a II-a OfiţeriEmblema pentru coifura ofiţerilor se confecţionează pe suport textil de culoare bleumarin, având brodate cu aţă specială alb-argintie câte două rânduri de frunze de stejar, fiecare frunză având axa marcată cu fir galben-auriu. Acestea încadrează în interior un scut din metal alb-argintiu pe care este imprimată stema României.  +  Secţiunea a III-a Maiştri militari şi subofiţeriEmblema pentru coifura maiştrilor militari şi subofiţerilor se confecţionează pe suport textil de culoare bleumarin, având brodat cu aţă specială alb-argintie câte un rând de frunze de stejar, fiecare frunză având axa marcată cu fir galben-auriu. Acestea încadrează în interior un scut din metal alb-argintiu pe care este imprimată stema României.  +  Secţiunea a IV-a Studenţi, elevi ai şcolilor militare, soldaţi şi gradaţi profesionişti şi militari în termenEmblema pentru coifura studenţilor, elevilor şcolilor militare, soldaţilor, gradaţilor profesionişti şi militarilor în termen reprezintă un oval având fondul emailat, în mijloc având aplicată stema României.TABELcuprinzând culorile principalelor articole de echipament
                               
    CATEGORIA DE PERSONALŢINUTĂARTICOLE DE ECHIPAMENTACCESORII
    ŞAPCĂ, BASCVESTONBLUZON, GEACĂPANTALONPULOVERCĂMAŞĂCĂMAŞĂ, BLUZĂ, TRICOUCRAVATĂMANTA, SCURTĂÎNCĂLŢĂMINTECENTURĂ, CUREA
    GENERALICeremoniebleumarin/ albăbleumarin/ alb-bleumarin/ alb-albă-bleumarinbleumarinnegru/albceremoniealb/argintiu
    Reprezentarebleumarinbleubleumarinbleumarinbleumarinbleu/albăbleu/albăbleumarinbleumarinnegrunegrualb/argintiu
    Serviciubleumarinbleumarinbleumarinbleumarinbleumarin-bleumarin-bleumarinnegrunegrualb/argintiu
    OFIŢERICeremoniebleumarin/ albăbleumarin/ alb-bleumarin/ alb-albă-bleumarinbleumarinnegru/albceremoniealb/argintiu
    Reprezentarebleumarinbleubleumarinbleumarinbleumarinbleu/albăbleu/albăbleumarinbleumarinnegrunegrualb/argintiu
    Serviciubleumarinbleumarinbleumarinbleumarinbleumarin-bleumarin-bleumarinnegrunegrualb/argintiu
    MAIŞTRI MILITARI ŞI SUBOFIŢERIReprezentarebleumarinbleubleumarinbleumarinbleumarinbleu/albăbleu/albăbleumarinbleumarinnegrunegrualb/argintiu
    Serviciubleumarinbleumarinbleumarinbleumarinbleumarin-bleumarin-bleumarinnegrunegrualb/argintiu
    STUDENŢI ACADEMIA DE JANDARMIOraşbleumarinbleubleumarinbleumarinbleumarinbleu/albăbleubleumarinbleumarinnegrunegrualb/argintiu
    Clasăbleumarinbleubleubleumarinbleumarinbleubleubleumarinbleumarinnegrunegrualb/argintiu
    Instruirebleumarinbleubleubleumarinbleumarin-bleu/ bleumarin-bleumarinnegrunegrualb/argintiu
    ELEVI ŞCOALĂ SUBOFIŢERIOraşbleumarinbleubleumarinbleumarinbleumarinbleu/albăbleubleumarinbleumarinnegrunegrualb/argintiu
    Clasăbleumarinbleubleumarinbleumarinbleumarinbleubleubleumarinbleumarinnegrunegrualb/argintiu
    SOLDAŢI, GRADAŢI PROFESIONIŞTI MILITARI îN TERMENInstruirebleumarinbleumarinbleumarinbleumarinbleumarin-bleumarin-bleumarinnegrunegrualb/argintiu
    Oraşbleumarinbleu-bleumarinbleumarinbleubleubleumarinbleumarinnegrunegrualb/argintiu
    Serviciubleumarinbleumarin-bleumarinbleumarinbleumarinbleumarin-bleumarinnegrunegrualb/argintiu
    MILITARI ÎN TERMEN CONDAMNAŢI ÎNCHISOARE MILITARĂServiciumaronmaron-maronmaronmaronmaron-maronmaronnegru-
   +  Anexa 2NORME PRIVIND DREPTURILE DE ECHIPAMENT PENTRU EFECTIVELE DE JANDARMI  +  Norma nr. 1pentru echiparea cu uniformă de ceremonie a generalilor şi ofiţerilor
               
    Nr. crt.DENUMIREA ARTICOLELOR DE ECHIPAMENTU/MPREVEDERIOBSERVAŢII
    CantitateDurată (ani)
    012345
    A. COIFURĂ
    1Şapcă completă pentru ceremoniebuc.28Se asigură una de vară şi una de iarnă
    B. ÎMBRĂCĂMINTE
    1Costum din stofă pentru ceremonie cu un pantalon lungbuc.28Se asigură unul de vară şi unul de iarnă
    2Scurtă din stofăbuc.18  
    C. LENJERIE
    1Cămaşă albăbuc.24  
    D. ÎNCĂLŢĂMINTE
    1Pantofi negri pentru ceremonieper.28Se asigură o per. de vară şi una de iarnă
    E. ECHIPAMENT DIVERS
    1Cravată pentru ceremoniebuc.14  
    2Centură pentru ceremoniebuc.18  
    F. EPOLEŢI ŞI ACCESORII
    1Epoleţi cu însemne de gradper.34  
    2Eghilet dublu cu accesoriibuc.14  
    3Petliţeper.24  
  NOTĂ:     1 De prevederile normei beneficiază generalii şi ofiţerii cu funcţii de      conducere până la comandanţi de companie inclusiv;    2 Femeile primesc fustă în loc de pantalon lung şi pălărie în loc de şapcă
   +  Norma nr. 2pentru echiparea cu uniformă de reprezentare ageneralilor ofiţerilor maiştrilor militari şi subofiţerilor
               
    Nr. crt.DENUMIREA ARTICOLELOR DE ECHIPAMENTU/MPREVEDERIOBSERVAŢII
    CantitateDurată (ani)
    012345
    A. COIFURĂ
    1Şapcă de iarnă cu emblemăbuc.13  
    2Şapcă de vară cu emblemăbuc.13  
    3Căciulă din blană naturalăbuc.15  
    4Căciulă din blană caraculbuc.16Pentru generali şi colonei
    B. ÎMBRĂCĂMINTE
    1Costum stofă cu doi pant. lungi iarnăbuc.13  
    2Costum stofă cu doi pant. lungi varăbuc.13  
    3Scurtă din tercot cu mesadă şi guler blană naturalăbuc.15Pentru generali şi colonei se asigură cu guler din blană caracul
    4Bluzonbuc.13  
    5Manta pentru ploaiebuc.14  
    C. LENJERIE
    1Cămaşăbuc.42  
    2Cămaşă albăbuc.14Se asigură numai ofiţerilor fără drept de port uniformă de ceremonie, maiştrilor militari şi subofiţerilor
    3Cămaşă bluză mânecă lungăbuc.22  
    4Cămaşă bluză mânecă scurtăbuc.22  
    D. ÎNCĂLŢĂMINTE
    1Pantofi de iarnăper.12  
    2Pantofi de varăper.11  
    3Ghete îmblăniteper.14Pentru femei se distribuie cizme scurte
    E. ECHIPAMENT DIVERS
    1Cravatăbuc.24  
    2Fularbuc.15  
    3Mănuşi din pieleper.12Se distribuie alternativ o per. pt. iarnă şi o per. pt. vară
    4Centură pielebuc.16  
    5Curea pantalonibuc.16  
    6Puloverbuc.13  
    7Ciorapiper.61Pt. femei se asigură 6 per. ciorapi dres
    F. EPOLEŢI ŞI ACCESORII
    1Emblemă pentru coifurăbuc.1-Pentru fiecare căciulă
    2Suport cu însemne de gradper.73  
    3Petliţeper.23  
    4Semne de armăbuc.143  
    5Eghilet cu accesoriibuc.14Se asigură numai ofiţerilor fără drept de port uniformă de ceremonie, maiştrilor militari şi subofiţerilor
    6Ecusonbuc.73  
    7Centură pentru ceremoniebuc.18Se asigură numai ofiţerilor fără drept de port uniformă de ceremonie
      NOTĂ:    1. La prima acordare a gradului de ofiţer maistru militar sau subofiţer    se distribuie o singură dată pentru totdeauna: o şapcă din stofă    pentru iarnă un costum cu doi pantaloni din stofă pentru iarnă o scurtă    îmblănită patru cămăşi şase perechi ciorapi patru cearşafuri două feţe    de pernă o pătură o geantă pentru transport echipament şi accesoriile    aferente (însemne de grad semne de armă petliţe şi ecusoane).    2. Femeile primesc pălărie cu emblemă în loc de şapcă şi fustă în loc de    un pantalon lung.    3. Bluzonul şi scurta se pot confecţiona din piele în acelaşi model şi se    achiziţionează contra cost de către cadrele militare în afara    prevederilor normei.
   +  Norma nr. 3pentru echiparea cu uniformă de serviciu ageneralilor, ofiţerilor maiştrilor militari şi subofiţerilor
               
    Nr. crt.Denumirea articolelor de echipamentU/MPREVEDERIOBSERVAŢII
    CantitateDurată (ani)
    012345
    A. COIFURĂ
    1Basc cu emblemăbuc.11  
    2Şapcă din tercot cu emblemăbuc.22Se asigură una de vară şi una de iarnă
    B. ÎMBRĂCĂMINTE
    1Costum unic cu doi pantalonibuc.11  
    2Costum izotermbuc.13  
    3Costum de protecţie contra intemperiilorbuc.14  
    4Scurtă cu mesadă detaşabilăbuc.14  
    C. LENJERIE
    1Cămaşă bluză mânecă lungăbuc.23  
    2Cămaşă bluză mânecă scurtăbuc.23  
    3Costum flauşatbuc.12  
    4Tricoubuc.22  
    5Ciorapiper.61  
    D. ÎNCĂLŢĂMINTE
    1Bocanci uniciper.11Pt. femei se asigură ghete cu şiret
    E. ACCESORII
    1Suport cu însemne de gradper.63  
    2Semn armăbuc.123  
    3Ecusonbuc.63  
    4Ecuson nominalbuc.34  
   +  Norma nr. 4pentru echiparea generalilor şi ofiţerilor în rezervă şi în retragere
               
    Nr. crt.DENUMIREA ARTICOLELOR DE ECHIPAMENTU/MPREVEDERIOBSERVAŢII
    CantitateDurată (ani)
    012345
    1Şapcă pentru ceremonie completăbuc.110Pentru generali şi ofiţerii care au deţinut funcţii de conducere la data trecerii în rezervă.
    2Şapcă de iarnă pt. oraş completăbuc.110  
    3Şapcă de vară pt. oraş completăbuc.110  
    4Căciulăbuc.1-  
    5Costum din stofă pentru ceremonie veston cu pantalon lungbuc.110Pentru generali şi ofiţerii care au deţinut funcţii de conducere la data trecerii în rezervă.
    6Costum stofă cu un pant. lung iarnăbuc.110  
    7Costum stofă cu un pant. lung varăbuc.110  
    8Scurtă cu mesadă şi guler blană naturalăbuc.1-  
    9Manta pentru ploaiebuc.110  
    10Cămaşăbuc.24Se poate distribui şi de culoare albă
    11Pantofi negri pentru ceremonieper.15Pentru generali şi ofiţerii care au deţinut funcţii de conducere la data trecerii în rezervă. Se asigură o per. de vară şi una de iarnă
    12Pantofiper.13La cerere se poate asigura o per. de vară
    13Cravată pentru ceremoniebuc.15Pentru generali şi ofiţerii care au deţinut funcţii de conducere la data trecerii în rezervă
    14Cravatăbuc.13  
    15Fularbuc.110  
    16Centură pentru ceremoniebuc.110  
    17Eghilet cu accesoriibuc.110  
  NOTĂ:     1. Prezenta normă se aplică pentru echiparea generalilor şi ofiţerilor în    rezervă sau în retragere cu drept de a purta uniformă - cu asigurarea    gratuită a articolelor de echipament. Articolele de echipament    prevăzute în prezenta normă se asigură după 8 ani de la trecerea în    rezervă sau în retragere.    2. Odată cu echipamentul prevăzut de normă se distribuie toate accesoriile    de îmbrăcăminte şi însemnele de grad aferente.    3. Cu ocazia avansării în gradul următor celui avut la data trecerii în    rezervă sau retragere se distribuie gratuit accesoriile necesare pentru    2 uniforme Ofiţerii în rezervă (retragere) avansaţi generali primesc în    dotare numai o singură dată urmatoarele accesorii: 4 per. de epoleţi    3 embleme pentru coifură 3 per. petliţe paspoal pentru vipuşcă şi    lampas pentru două costume 3 buc. parmace şi 3 cozoroace cu 3 rânduri    de frunze de stejar etc.    4. Accesoriile de îmbrăcăminte şi însemnele de grad necesare pentru    înlocuirea celor uzate precum şi alte articole de echipament se pot    asigura la cerere contra cost la preţul de achiziţie Femeile primesc    pălărie în loc de şapcă şi fustă în loc de pantaloni.    5. În cazul când se introduc în dotare noi uniforme acestea se vor asigura    în anul introducerii lor.
   +  Norma nr. 5pentru echiparea studenţilor jandarmi dinAcademia de Poliţie "ALEXANDRU IOAN CUZA"
               
    Nr. crt.DENUMIREA ARTICOLELOR DE ECHIPAMENTU/MPREVEDERIOBSERVAŢII
    CantitateDurată (ani)
    012345
    A. COIFURĂ
    1Şepcuţă cu cozorocbuc.24  
    2Şapcă completăbuc.24Se asigură 1 buc. din camgarn şi 1 buc. din tergal
    3Bascbuc.24  
    4Căciulăbuc.14  
    B. ÎMBRĂCĂMINTE
    1Costum instruire (bluză cu 2 pantaloni golf)buc.14  
    2Costum pentru clasă (bluzon tercot cu 2 pantaloni lungi)buc.14Se asigură 1 pantalon din camgarn şi 1 pantalon din tergal
    3Costum oraş (veston cu un pantalon)buc.24Se asigură 1 costum din camgarn şi 1 costum din tergal
    4Puloverbuc.14  
    5Scurtă pentru oraşbuc.14  
    6Scurtă pentru instruirebuc.14  
    7Manta pentru ploaiebuc.14  
    C. LENJERIE
    1Batistăbuc.44  
    2Cămaşă pentru oraşbuc.34  
    3Cămaşăbuc.34  
    4Cămaşă bluzăbuc.64  
    5Chiloţibuc.34  
    6Izmene flanelatebuc.34  
    7Tricou (maiou)buc.34  
    8Şoseteper.41  
    9Ciorapiper.61Pentru studente se distribuie ciorapi cu chilot (dresuri)
    10Pijamabuc.34  
    11Bluză flanelatăbuc.34  
    D. ÎNCĂLŢĂMINTE
    1Pantofi pentru oraşper.44Se asigură 2 per. de vară şi 2 per. de iarnă
    2Ghete cu fermoarper.14Pentru studente se asigură cizme scurte
    3Bocanci cu şiretper.24Pentru studente se asigură ghete
    4Papuciper.14  
    E. ECHIPAMENT DIVERS
    1Cravatăbuc.22  
    2Centură din pielebuc.18  
    3Curea din piele pentru pantalonibuc.14  
    4Fularbuc.14  
    5Mănuşi din lână pentru oraşper.14  
    6Mănuşi din pânză căptuşiteper.24  
    7Prosopbuc.44  
    F. CAZARMAMENT
    1Cearşafbuc.44  
    2Cearşaf plicbuc.44Se poate asigura şi cearşaf simplu
    3Pătură (pled)buc.16  
    4Faţă de pernăbuc.44  
    5Salteabuc.110După folosirea a 1/2 din durata de serviciu se pot recondiţiona
    6Pernăbuc.15După folosirea a 1/2 din durata de serviciu se pot recondiţiona
    G. ACCESORII
    1Emblemă pentru coifurăbuc.1-De fiecare şepcuţă, basc şi căciulă
    2Însemne de gradper.1-De fiecare costum, scurtă, cămaşă bluză, manta ploaie, la acordarea gradului
    3Semne de armăbuc.104  
    4Petliţeper.24Numai pentru costumul de oraş
    5Ecuson (insignă) specialitatebuc.1-De fiecare veston, scurtă, manta ploaie, cămaşă bluză, pulover
    6Însemne an de studiuper.1-
    7Ecusonbuc.1-
    8Ecuson nominalbuc.14  
    9Eghilet cu accesoriibuc.14  
      Notă:    1. Conform acestei norme se echipează şi studentele cu următoarele deosebiri:    - în loc de şapcă de oraş se distribuie pălărie;    - la costumul de oraş se asigură în plus câte o fustă din camgarn şi tergal    2. Articolele de echipament care în urma modificării şi completării uniformei    au devenit atipice se vor purta până la epuizarea stocurilor.
   +  Norma nr. 6pentru echiparea elevilor din şcolile militare de maiştri militari şi subofiţeri
               
    Nr. crt.DENUMIREA ARTICOLELOR DE ECHIPAMENTU/MPREVEDERIOBSERVAŢII
    CantitateDurată (ani)
    012345
    A. COIFURĂ
    1Şapcă de oraş completăbuc.12  
    2Basc completbuc.12  
    3Şapcă din tercot completăbuc.12  
    4Căciulăbuc.14  
    B. ÎMBRĂCĂMINTE
    1Costum unic cu doi pantalonibuc.12  
    2Costum pt. oraş (veston cu un pantalon lung)buc.12  
    3Costum pentru clasă (bluzon cu un pantalon lung)buc.12Se poate asigura şi geacă
    4Scurtă cu mesadă detaşabilă pentru instruirebuc.14  
    5Scurtă pentru oraşbuc.14  
    6Manta pentru ploaiebuc.14  
    7Costum de protecţie contra intemperiilorbuc.14  
    C. LENJERIE
    1Cămaşăbuc.22Poate fi şi de culoare albă
    2Cămaşă bluză cu epoleţibuc.42  
    3Costum flauşat (bluză şi pantalon)buc.22  
    4Batistăbuc.42  
    5Chiloţibuc.42  
    6Izmene din tricot lânăbuc.22  
    7Maiou (tricou)buc.42  
    8Pijamabuc.22  
    9Ciorapiper.122  
    10Şoseteper.42Pentru studente se distribuie ciorapi cu chilot (dresuri)
    D. ÎNCĂLŢĂMINTE
    1Pantofi pentru oraşper.12  
    2Bocanci unici de instruireper.22Pt. eleve se asigură ghete cu şiret
    3Ghete îmblănite pentru oraşper.12Pt. eleve se asigură cizme scurte
    4Papuciper.12  
    E. ECHIPAMENT DIVERS
    1Cravatăbuc.12  
    2Fularbuc.14  
    3Mănuşi din lână pentru oraşper.14  
    4Mănuşi din pânză căptuşiteper.12  
    5Centură pielebuc.16  
    6Curea pantalonibuc.16  
    7Puloverbuc.14  
    8Prosopbuc.42  
    F. CAZARMAMENT
    1Cearşaf pânzăbuc.44  
    2Cearşaf plicbuc.44Se poate asigura şi cearşaf simplu
    3Faţă pernăbuc.44  
    4Salteabuc.110După folosirea a 1/2 din durata de serviciu se pot recondiţiona
    5Pernăbuc.15
    6Pătură lânăbuc.16  
    G. EPOLEŢI ŞI ACCESORII
    1Emblemă pentru coifurăbuc.1-Pentru fiecare căciulă
    2Petliţeper.12  
    3Semne armăbuc.2-De fiecare costum, veston, bluzon, scurtă, cămaşă bluză, manta ploaie
    4Însemne gradper.1-De fiecare costum, veston, bluzon, scurtă, cămaşă bluză, manta ploaie, o dată la avansare
    5Ecusonbuc.1-De fiecare costum, veston, bluzon, scurtă, cămaşă bluză, manta ploaie
    6Ecuson nominalbuc.12  
    7Eghilet simplu cu accesoriibuc.14  
      Notă:    1. Conform acestei norme se echipează şi elevele cu urmatoarele deosebiri    - în loc de sapca de oras se distribuie palarie,    - costumul de oras se confectioneaza cu un pantalon lung şi o fusta    2. Articolele de echipament care în urma modificarii şi completarii    uniformei au devenit atipice, se vor purta până la epuizarea stocurilor.
   +  Norma nr. 7pentru echiparea soldaţilor şi gradaţilorprofesionişti, militarilor în termen şi militarilor cu termen redus
               
    Nr. crt.DENUMIREA ARTICOLELOR DE ECHIPAMENTU/MPREVEDERIOBSERVAŢII
    CantitateDurată (ani)
    012345
    A. COIFURĂ
    1Basc completbuc.12  
    2Şapcă (şepcuţă cu cozoroc)buc.22  
    3Căciulăbuc.14  
    B. ÎMBRĂCĂMINTE
    1Costum unic cu doi pantalonibuc.22  
    2Costum pentru oraş cu doi pantalonibuc.14  
    3Scurtă pentru instruirebuc.14  
    4Scurtă pentru oraşbuc.14  
    5Costum de protecţie contra intemperiilorbuc.14  
    C. LENJERIE
    1Cămaşăbuc.22  
    2Cămaşă bluză m.l. cu epoleţibuc.22  
    3Cămaşă bluză m.s. cu epoleţibuc.22  
    4Costum flauşat (bluză şi pantalon)buc.22  
    5Batistăbuc.21Numai pentru militari în termen şi termen redus
    6Chiloţibuc.21Numai pentru militari în termen şi termen redus
    7Izmene din tricot lânăbuc.11  
    8Maiou   21Numai pentru militari în termen şi termen redus
    9Tricou cu mânecă scurtăbuc.21  
    10Pijamabuc.22Numai pentru militari în termen, termen redus şi 1/3 din efective profesioniste
    11Ciorapiper.121Se asigură 4 per. de iarnă şi 8 per. de vară
    D. ÎNCĂLŢĂMINTE
    1Bocanci uniciper.22  
    2Pantofiper.14  
    3Papuciper.12Numai pentru militari în termen, termen redus şi 1/3 din efective profesioniste
    E. ECHIPAMENT DIVERS
    1Cravatăbuc.24  
    2Mănuşi pentru instruireper.11  
    3Mănuşi lânăper.11  
    4Centurăbuc.14Cele din piele au durata de serviciu de 6 ani
    5Cureabuc.14Cele din piele au durata de serviciu de 6 ani
    6Puloverbuc.13  
    7Prosopbuc.33Numai pentru militari în termen şi termen redus
    F. CAZARMAMENTSe acordă numai pentru militari în termen, termen redus şi 1/3 din efective profesioniste
    1Cearşaf pânzăbuc.44  
    2Cearşaf plicbuc.44Se poate asigura şi cearşaf simplu
    3Faţă pernăbuc.44  
    4Salteabuc.110După folosirea a 1/2 din durata de serviciu se pot recondiţiona
    5Pernăbuc.15
    6Pătură lânăbuc.16  
    G. EPOLEŢI ŞI ACCESORII
    1Emblemă pentru coifurăbuc.1-Pentru fiecare căciulă
    2Suport însemne de gradbuc.1-Pentru fiecare costum, scurtă, cămaşă bluză, tricou
    3Ecusonbuc.1-Pentru fiecare costum, scurtă, cămaşă bluză, tricou
    4Ecuson nominalbuc.34Numai pentru efectivele profesioniste
    5Semne de armăbuc.2-Pentru fiecare costum, scurtă, cămaşă bluză, tricou
    6Petliţeper.12  
    7Galon cu zig-zagml1,5-Pentru militarii cu termen redus pe toată perioada instruirii
      NOTĂ:    1. Articolele de echipament care în urma modificării şi completării    uniformei au devenit atipice se vor purta până la epuizarea stocurilor.    2. Ofiţerii maiştrii militari subofiţerii gradaţii şi soldaţii în rezervă    chemaţi pentru concentrare se echipează pe toată durata concentrării    conform acestei norme.
   +  Norma nr. 8pentru echiparea militarilor în termen condamnaţi
               
    Nr. crt.DENUMIREA ARTICOLELOR DE ECHIPAMENTU/MPREVEDERIOBSERVAŢII
    CantitateDurată (ani)
    012345
    A. COIFURĂ
    1Căciulăbuc.14  
    2Şepcuţăbuc.12  
    B. ÎMBRĂCĂMINTE
    1Costum salopetă cu doi pantaloni pt. iarnăbuc.12  
    2Costum salopetă cu doi pantaloni pt. varăbuc.12  
    3Puloverbuc.14  
    C. LENJERIE
    1Batistăbuc.21  
    2Cămaşă din pânzăbuc.33  
    3Cămaşă bluzăbuc.33  
    4Chiloţibuc.33  
    5Izmenebuc.33  
    6Maioubuc.21  
    7Pijamabuc.33  
    D. ÎNCĂLŢĂMINTE
    1Bocanciper.21  
    2Cizme cauciucper.12  
    3Papuciper.12  
    E. ECHIPAMENT DIVERS
    1Ciorapi bumbacper.81  
    2Mănuşi iarnăper.11  
    3Curea pantalonibuc.14  
    4Prosopbuc.33  
    F. CAZARMAMENT
    1Cearşaf pânzăbuc.44  
    2Faţă pernăbuc.34  
    3Salteabuc.110După folosirea a 1/2 din durata de serviciu se pot recondiţiona
    4Pernăbuc.15
    5Pătură lânăbuc.16  
   +  Norma nr. 9echipament pentru muzica reprezentativă şi a formaţiunilor, echipelor artistice
               
    Nr. crt.DENUMIREA ARTICOLELOR DE ECHIPAMENTU/MPREVEDERIOBSERVAŢII
    CantitateDurată (ani)
    012345
    A. COIFURĂ
    1Şapcă pentru ceremonie completăbuc.28Se asigură una de vară şi una de iarnă
    2Căciulăbuc.16  
    B. ÎMBRĂCĂMINTE
    1Costum pentru ceremonie, veston cu un pantalon lungbuc.28Se asigură unul de vară şi unul de iarnă
    2Scurtă cu mesadă şi guler blană naturalăbuc.18  
    3Manta pentru ploaiebuc.18  
    C. LENJERIE
    1Cămaşăbuc.44  
    2Cămaşă bluzăbuc.22  
    D. ÎNCĂLŢĂMINTE
    1Pantofi de iarnăper.12  
    2Pantofi de varăper.12  
    3Ghete îmblăniteper.14  
    E. ECHIPAMENT DIVERS ŞI ACCESORII
    1Cravatăbuc.24  
    2Fularbuc.14  
    3Ciorapi (şosete)buc.31  
    4Emblemă pentru coifurăper.1-De fiecare căciulă
    5Epolet format treflă pt. ceremonieper.28  
    6Semne de armăbuc.48  
    7Petliţeper.28  
    8Centură pt. ceremoniebuc.14  
    9Eghilet cu accesoriibuc.14  
    10Ecusonbuc.54  
      NOTĂ:    1. Pentru femei se asigură pălărie în loc de şapcă şi fustă    în loc de pantalon
   +  Norma nr. 10pentru asigurarea cu echipament special
               
    Nr. crt.DENUMIREA ARTICOLELOR DE ECHIPAMENTU/MPREVEDERIOBSERVAŢII
    CantitateDurata (ani)
    012345
    I. PENTRU EFECTIVELE CARE EXECUTĂ MISIUNI DE ÎNDRUMARE ŞI DIRIJARE A CIRCULAŢIEI
    1Şapcă albăbuc.1inv.  
    2Coafă albăbuc.2inv.  
    3Căciulă albăbuc.1inv.  
    4Şepcuţă albăbuc.2inv.  
    5Vestă pentru protecţie împotriva friguluibuc.1inv.  
    6Scurtă reflectorizantăbuc.1inv.  
    7Vestă (ham) cu elemente reflectorizantebuc.1inv.  
    8Costum (bluză + pantaloni) de protecţie împotriva ploii, cu elemente reflectorizante   2   Se asigură unul de vară şi unul iarnă
    9Mănuşi albeper.4inv.Se asigură două per. iarnă şi două per. vară
    10Ochelari de soarebuc.1inv.  
    11Pantaloni scurţi tip bermudebuc.1inv.Se asigură numai pe timpul misiunilor în sezonul estival.
    12Tricou cu mânecă scurtăbuc.2inv.Se asigură numai pe timpul misiunilor în sezonul estival
    13Pantofi sportper.1inv.Se asigură numai pe timpul misiunilor în sezonul estival
    14Fluierbuc.1inv.  
    15Port carnetbuc.1inv.  
    II. PENTRU EFECTIVELE CARE EXECUTĂ PAZĂ OBIECTIVE (POSTURI FIXE ŞI MOBILE EXTERIOARE)
    1Capişon din lânăbuc.15  
    2Şubă (scurtă) îmblănităbuc.16  
    3Şoşoni îmblăniţiper.16  
    4Mănuşi îmblăniteper.13  
    5Ciorapi lânăper.31  
    6Cizme pâslăper.16  
    7Cizme din cauciucper.12De fiecare post aflat în zonă de precipitaţii frecvente, păduri sau zone mlăştinoase.
    III. PENTRU EFECTIVELE CARE EXECUTĂ PAZA AMBASADELOR ŞI OBIECTIVELOR CONSULARE (M.T., SOLDAŢI ŞI GRADAŢI PROFESIONIŞTI)
    1Basc complet sau şepcuţă cu cozorocbuc.1inv.  
    2Căciulăbuc.1inv.  
    3Costum stofăbuc.1inv.  
    4Costum unic cu doi pantalonibuc.1inv.  
    5Scurtă îmblănităbuc.1inv.  
    6Bluză de vânt impermeabilă cu mâneci detaşabilebuc.1inv.Poate fi înlocuită cu manta pentru ploaie
    7Cămaşăbuc.2inv.  
    8Cămaşă bluză cu mânecă lungăbuc.2inv.  
    9Cămaşă bluză cu mânecă scurtăbuc.2inv.  
    10Pantofiper.1inv.  
    11Bocanci uniciper.1inv.  
    12Cravatăbuc.1inv.  
    13Centurăbuc.1inv.  
    14Mănuşi lânăper.1inv.  
    15Fularbuc.1inv.  
    16Şoseteper.6inv.  
    17Ciorapi lânăper.4inv.  
    18Emblemăbuc.1inv.  
    19Ecuson nominalbuc.1inv.  
    20Însemne gradper.1inv.Pentru fiecare costum, scurtă, bluză, cămaşă bluză
    21Semne armăbuc.2inv.Pentru fiecare costum, scurtă, bluză, cămaşă bluză
    22Ecuson specificbuc.1inv.Pentru fiecare costum, scurtă, bluză, cămaşă bluză
    23Petliţeper.1-Pentru fiecare veston
    IV. PENTRU EFECTIVELE CARE EXECUTĂ PAZA OBIECTIVELOR UNDE SE DESFĂŞOARĂ ACTIVITĂŢI PERMANENTE SAU TEMPORARE DE PROTOCOL LA NIVELUL INSTITUŢIILOR STATULUI ŞI A EFECTIVELOR GĂRZII DE ONOARE DE LA NIVELUL I.G.J.R.
    1Basc complet sau şepcuţă cu cozorocbuc.1inv.  
    2Căciulă cu blană naturală de culoare neagrăbuc.1inv.  
    3Chipiubuc.1inv.  
    4Veston tip tunică din stofă iarnăbuc.1inv.  
    5Pantalon lung din stofă iarnăbuc.1inv.  
    6Pantalon golf din stofă iarnăbuc.1inv.  
    7Pantalon pentru cizmă din stofă iarnăbuc.1inv.Pentru efectivele călare
    8Veston tip tunică din stofă varăbuc.1inv.  
    9Pantalon lung din stofă varăbuc.1inv.  
    10Pantalon golf din stofă varăper.1inv.  
    11Pantalon pentru cizmă din stofă varăbuc.1inv.Pentru efectivele călare
    12Manta postavbuc.1inv.Pentru efectivele călare - scurtă postav
    13Manta ploaie cu epoleţibuc.14  
    14Fular (eşarfă) albbuc.1inv.  
    15Pantofi iarnăper.12  
    16Pantofi varăper.12  
    17Bocanci uniciper.12  
    18Cizme pieleper.12Pentru efectivele călare
    19Centură albăbuc.1inv.  
    20Eghilet cu accesoriibuc.1inv.  
    21Ecusonbuc.1inv.  
    22Epoleţi cu franjuriper.1-Pentru fiecare veston, manta, scurtă
    23Mănuşi albe iarnăper.1inv.  
    24Mănuşi albe varăper.1inv.  
    25Petliţeper.1-Pentru fiecare veston, manta, scurtă
    26Emblemă pentru căciulăbuc.1inv.  
    27Garnitură mânecăper.1-Pentru fiecare veston, manta, scurtă
    V. PENTRU EFECTIVELE BRIGĂZII SPECIALE DE INTERVENŢIE, UNITĂŢILE, SUBUNITĂŢILE ŞI GRUPĂRILE CE EXECUTĂ MISIUNI DE INTERVENŢIE, ORDINE PUBLICĂ, ANTITERO ŞI INTERNAŢIONALE, ETC.
    1Cort comandament 5,20 x 5,20cpl.4inv.De fiecare unitate
    2Cort comandament 3,60 x 3,60cpl.4inv.De fiecare unitate
    3Cort grupăcpl.1inv.Pentru fiecare grupă
    4Cort individualcpl.1inv.Pentru fiecare luptător din serviciul cercetare. Câte trei pentru fiecare detaşament.
    5Cizme cauciucper.12De fiecare cadru şi militar profesionist
    6Mănuşi piele cu întăritură antitraumăper.1inv.De fiecare cadru şi militar profesionist
    7Cagulă mascare iarnăbuc.1inv.De fiecare cadru şi militar profesionist
    8Cagulă mascare varăbuc.1inv.De fiecare cadru şi militar profesionist
    9Complet apărătoare coate şi genunchiper.1inv.De fiecare cadru şi militar profesionist
    10Şubă îmblănităbuc.5inv.Pentru fiecare detaşament
    11Bocanc cu inserţie de oţelper.1inv.De fiecare cadru şi militar profesionist
    12Pâslariper.5inv.Pentru fiecare detaşament
    13Vestă multifuncţionalăbuc.1inv.De fiecare cadru şi militar profesionist
    14Saltea pneumaticăbuc.1inv.De fiecare cadru şi militar profesionist
    15Pătură lânăbuc.26De fiecare cadru şi militar profesionist
    16Pernăbuc.15De fiecare cadru şi militar profesionist
    17Faţă pernăbuc.1inv.De fiecare cadru şi militar profesionist
    18Cearşafbuc.44De fiecare cadru şi militar profesionist
    19Sac de dormitbuc.1inv.Pentru 1/3 din efectivul unităţii
    20Şepcuţăbuc.1inv.De fiecare cadru şi militar profesionist ce execută misiuni estivale
    21Tricou mânecă scurtă inscripţionatbuc.2inv.De fiecare cadru şi militar profesionist ce execută misiuni estivale
    22Pantaloni scurţi tip bermudebuc.1inv.De fiecare cadru şi militar profesionist ce execută misiuni estivale
    23Pantofi tip sportper.1inv.De fiecare cadru şi militar profesionist ce execută misiuni estivale
    24Costum treningbuc.1inv.Pentru 50% din efective
    25Pantofi antrenamentper.1inv.Pentru 50% din efective
    26Costum judobuc.1inv.Pentru 50% din efective
    27Raniţăbuc.1inv.De fiecare cadru şi militar profesionist
    28Foaie cortbuc.1inv.De fiecare cadru şi militar profesionist
    29Sac merindebuc.1inv.De fiecare cadru şi militar profesionist
    30Geantă (sac) transport echipamentbuc.1inv.Pentru 50% din efective. Pentru misiuni internaţionale se asigură de fiecare cadru şi militar profesionist
    31Mască protecţie (nas, gură) pentru praf, substanţe toxice, etc.buc.1inv.De fiecare cadru şi militar profesionist ce execută misiuni în medii toxice, arhivă, laboratoare etc.
    32Mănuşi model chirurgicalper.1inv.De fiecare cadru şi militar profesionist ce execută misiuni în medii toxice, arhivă, laboratoare etc.
    33Vestă reflectorizantă inscripţionatăbuc.1inv.Pentru 1/3 din efectivul unităţii
    34Combinezon varăbuc.1inv.De fiecare cadru şi militar profesionist - luptător antitero.
    35Combinezon iarnăbuc.1inv.De fiecare cadru şi militar profesionist - luptător antitero.
    VI. PENTRU EFECTIVELE DIN UNITĂŢILE ŞI SUBUNITĂŢILE CU MISIUNI ÎN MUNŢI ŞI CARE SE INSTRUIESC PE SCHIURI (TOATE CATEGORIILE DE MILITARI)
    1Schiuri fondper.1inv.  
    2Ghete schiuriper.1inv.  
    3Beţe schiuriper.1inv.  
    4Clăpariper.1inv.  
    5Schiuri alpinper.1inv.  
    6Mănuşi schiper.1inv.  
    7Costum pentru schibuc.1inv.  
    8Căciulă (capişon) pentru schibuc.1inv.  
    9Ochelari zăpadăbuc.1inv.  
    10Frânghie roşie avalanşăbuc.1inv.  
    11Lopată avalanşăbuc.1inv.  
    12Sondă avalanşăbuc.1inv.  
    VII. PENTRU EFECTIVELE DIN UNITĂŢILE CE EXECUTĂ INSTRUCŢIE ALPINĂ (TOATE CATEGORIILE DE MILITARI INCLUSIV PENTRU LUPTĂTORI ANTITERO)
    1Centură siguranţă alpinismbuc.1inv.  
    28 rapel micbuc.1inv.  
    38 rapel marebuc.1inv.  
    4Carabiniere siguranţăbuc.6inv.  
    5Dispozitiv de urcare pe coardă ASCENSIONbuc.2inv.  
    6Blocator STOPbuc.1inv.  
    7Coardă dinamică, staticăml.100inv.  
    8Mănuşi alpinismper.1inv.  
    9Role tandembuc.2inv.  
    10Scăriţebuc.2inv.  
    11Buclebuc.2inv.  
    12Rucsac pentru materialebuc.1inv.  
    13Papuci căţărareper.1inv.  
    14Lanternă frontalăbuc.1inv.  
    15Piolet varăbuc.1inv.  
    16Piolet iarnăbuc.1inv.  
    17Pitoane fisuri orizontale şi verticalebuc.4inv.  
    18Pitoane lămuţebuc.4inv.  
    19Ham alpinismbuc.1inv.  
    20Troliubuc.2inv.Pentru fiecare grupă
    21Manşon protecţie coardăbuc.4inv.  
    22Tandem coborâre funicularcpl.2inv.Pentru fiecare grupă
    23Colţar de trecerecpl.6inv.Pentru fiecare grupă
    24Semicoardăml.50inv.  
    25Cască alpinismbuc.1inv.  
    26Sac dormitbuc.1inv.  
    27Cort izotermcpl.2inv.De fiecare grupă alpină
    28Geantă (sac) transport echipamentbuc.1inv.  
    VIII. ECHIPAMENT PENTRU EFECTIVELE DIN UNITĂŢILE ŞI SUBUNITĂŢILE CARE EXECUTĂ MISIUNI DE SCAFANDRI ŞI ÎN DELTĂ (TOATE CATEGORIILE DE MILITARI)
    1Cearşaf pluşat pentru baiebuc.24  
    2Chiloţi pentru baie (slip)buc.11  
    3Cizme piele bordper.15  
    4Costum îmblănitbuc.15  
    5Costum neîmblănitbuc.12  
    6Mănuşiper.13  
    7Pantaloni scurţibuc.12  
    8Pantofi gabierper.12  
    9Treningbuc.12  
    10Prosop pluşatbuc.33  
    11Tricoubuc.22  
    IX. PENTRU EFECTIVELE CE EXECUTĂ MISIUNI CĂLARE
    1Şa completă de călăriecpl.112  
    2Cască protecţie cu vizorbuc.1inv.  
    3Costum cu un pantalon de cizmăbuc.2inv.Se asigură unul de vară şi iarnă
    4Pelerină pentru ploaiebuc.1inv.  
    5Vestă reflectorizantăbuc.1inv.  
    6Cizme din pieleper.12  
    7Mănuşi tip muşchetarper.1inv.  
    8Pinteniper.1inv.  
    9Apărători pentru genunchiper.1inv.  
    10Brâu protecţiebuc.1inv.  
    11Bazoane genunchi şi spateper.1inv.  
    X. MATERIALE PENTRU INSTRUCŢIE, APLICAŢII ŞI ALTE MISIUNI
    1Foaie de cortbuc.1inv.Pentru executarea tragerilor în poligoane, se asigură câte una buc. pentru fiecare loc de tragere
    2Sac merindebuc.1inv.  
    3Cască metalicăbuc.1inv.  
    4Corturi diferitecpl.-inv.Cantitatea, formatul şi mărimea se stabilesc prin tabela de înzestrare
    5Raniţăbuc.1inv.  
    6Sac transport echipamentbuc.16Pentru fiecare 50 militari. La unităţile cu efective până la 50 militari se asigură câte două buc.
    7Sac corespondenţăbuc.-inv.Necesarul se stabileşte în funcţie de nevoi
    8Geantă pânză corespondenţăbuc.-inv.Necesarul se stabileşte în funcţie de nevoi
      NOTĂ:    1. Prezenta normă se aplică militarilor care sunt încadraţi în statele de    organizare precum şi celor care în diverse ocazii execută misiunile    respective (cu excepţiile arătate în dreptul fiecărei categorii de    materiale la coloana observaţii)    2. Pentru specialităţile neprevăzute în prezenta normă echipamentul    special necesar pentru militari precum şi durata de folosinţă a acestora    se aprobă de ministrul administraţiei şi internelor.    3. Echipamentul special distribuit militarilor conform prezentei norme    se acordă în folosinţă temporară gratuit în scopul îndeplinirii    activităţilor pentru care sunt destinate.    4. Militarilor care participă la diferite acţiuni ordonate (parăzi blocuri    de defilare gardă de onoare la nivelul unităţii etc.) li se asigură ca    inventar de unitate: una per. mănuşi albe una centură albă şi o eşarfă.    5. În anumite situaţii Direcţia Management Logistic poate aproba înlocuirea    (substituirea) unor materiale de echipament special cu altele asemănătoare    care să asigure aceleaşi condiţii de protecţie
   +  Anexa 3LEGITIMAŢIA DE SERVICIU ŞI INSIGNA DE JANDARMI  +  Articolul 1Legitimaţia de serviciu a cadrelor militare, soldaţilor şi gradaţilor profesionişti jandarmi este documentul oficial care atestă calitatea de jandarm în activitate şi va fi folosită pentru declinarea calităţii de jandarm numai în exercitarea atribuţiunilor de serviciu.  +  Articolul 2Legitimaţia de serviciu este confecţionată în sistem duplex (faţă-verso) printr-o singură trecere pe sistemul DOCU PRINT HC 350, filigranată cu următorul conţinut:● faţă - în partea de sus central, "ROMÂNIA", dedesubt "MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR" şi "JANDARMERIA ROMÂNĂ"; în centru, stema României; în partea de jos stânga se vor înscrie gradul militar, numele/prenumele tatălui şi prenumele titularului; în partea de jos dreapta, fotografia titularului, cu dimensiunile de 2,5 x 3,5 cm, color;● verso - în partea de sus central, unitatea din care face parte titularul şi data eliberării legitimaţiei; în centru, sigla unităţii respective, după caz, încadrată stânga-dreapta de seria (3 litere), respectiv numărul (maximum 5 cifre) legitimaţiei. Sub numărul legitimaţiei se aplică semnătura scanată a şefului; în partea de jos sub siglă se consemnează data expirării legitimaţiei, codul numeric personal al titularului şi treptele ce conţin gradul de acces aprobat pentru titularul legitimaţiei.  +  Articolul 3Modelele legitimaţiilor de serviciu pe categorii sunt prezentate alăturat.  +  Articolul 4Insigna de jandarmi atestă împreună cu legitimaţia de serviciu prevăzută la art. 1 calitatea de jandarm în activitate.  +  Articolul 5Insigna este prevăzută cu sistem de fixare prin lamelă metalică pe articolele de îmbrăcăminte, pe centură sau pe suportul de piele aferent, în care se poate introduce şi legitimaţia de serviciu.  +  Articolul 6Faţa insignei conţine elemente de identificare comune şi specifice.1. Elementele de identificare comune sunt următoarele:● în partea de sus se află drapelul tricolor, iar pe culoarea galbenă a acestuia este înscris "ROMÂNIA";● în partea de jos, pe plăcuţa dreptunghiulară, sunt înscrise seria formată din 1-3 litere, care reprezintă identificarea alfabetică a unităţii din care face parte titularul, şi numărul insignei format din 4-5 cifre, care reprezintă identificarea numerică a jandarmului.2. Elementele de identificare specifice sunt următoarele:● insigna este confecţionată din tombac pe fond albastru, având înscris în partea de sus central "ROMÂNIA", pe fondul galben al tricolorului; în partea centrală, sigla armei jandarmi înconjurată pe părţile laterale cu frunza de laur şi frunza de stejar de culoare galbenă şi în partea de jos, "JANDARMERIA", de culoare galbenă.3. Metodologia privind emiterea, evidenţa şi folosirea insignelor de jandarmi de către personalul militar în activitate se stabileşte prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.  +  Anexa 4SIGLAJandarmeriei RomâneSigla Jandarmeriei Române păstrează în compoziţie elemente din stema Ministerului Administraţiei şi Internelor, după cum urmează: în scutul exterior albastru se află acvila cruciată, de aur, cu ciocul şi ghearele roşii, ţinând în gheara dreaptă o sabie de argint, iar în cea stângă o ramură de măslin verde.Pe pieptul acvilei, un scut albastru, încărcat cu un romb de argint, ieşind dintr-o cunună formată din trei frunze de stejar de aur, având în centru litera "J" stilizată, scrisă cu negru.În partea inferioară a scutului mare, pe eşarfa albă, este scrisă cu litere deviza "LEX ET ORDO" (LEGE ŞI ORDINE).Semnificaţia elementelor însumate: a) litera "J" este sigla care desemnează încă din secolul trecut această instituţie; b) cununa din frunze de stejar simbolizează puterea de sacrificiu şi durata în timp a statului de drept.------