DECRET nr. 310 din 11 octombrie 1988privind majorarea consumurilor normate lunare şi reducerea tarifelor la energia electrica livrata populaţiei
EMITENT
 • CONSILIUL DE STAT
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 53 din 12 octombrie 1988  În conformitate cu Hotărîrea Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Roman privind majorarea cotelor lunare şi reducerea unor tarife la energia electrica livrata populaţiei, Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează :  +  Articolul 1Începînd cu data prezentului decret se majorează consumurile normate anuale la energia electrica livrata populaţiei pentru iluminat şi utilizări casnice între 18 şi 25% în mediul urban şi între 17 şi 23% în mediul rural. Consumurile normate lunare majorate se stabilesc după cum urmează:
               
    - KWh lunar -
    Tipul apartamentului (componenta familiei)Niveluri de consum
    in perioada noiembrie - februarie   in perioada martie - octombrie
    urbanruralurbanrural
    Apartament cu 1 camera (familie cu 1 - 2 persoane)2718,5   1912
    Apartament cu 2 camere (familie cu 2 - 3 persoane)3524   2518
    Apartament cu 3 camere (familie cu 3 - 4 persoane)4726   2922
    Apartament cu 4 camere si peste (familie cu 4 - 5 persoane si peste)4825,5   3623,5
   +  Articolul 2Pentru nivelurile de consum prevăzute la art. 1 se menţine tariful actual de 0,65 lei/kWh la energia electrica livrata populaţiei pentru iluminat şi utilizări casnice.Pentru depăşirea consumurilor normate lunare, tarifele se reduc şi se stabilesc după cum urmează: a) 1,00 lei/kWh pentru depăşirea consumului cu pînă la 10%; b) 1,50 lei/kWh pentru depăşirea consumului cu 10 pînă la 15%; c) 2,00 lei/kWh şi se avertizeaza consumatorul pentru depăşirea consumului cu 15 pînă la 20%; d) 2,50 lei/kWh pentru depăşirea consumului, după avertizare, cu peste 20%.  +  Articolul 3Prevederile din Decretul Consiliului de Stat nr. 272/1987 referitoare la consumurile normate lunare şi tarifele la energia electrica livrata populaţiei pentru iluminat şi utilizări casnice se modifica în mod corespunzător dispoziţiilor prezentului decret.----------------