ORDONANŢĂ nr. 6 din 19 ianuarie 2006pentru prorogarea termenului prevăzut de art. 19 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 27 ianuarie 2006    Având în vedere Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei,în temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. XI din Legea nr. 404/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul UNICTermenul prevăzut la art. 19 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 din 20 iulie 2005, se prorogă pentru o perioadă de 3 luni.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul educaţiei şi cercetării,Mihail HărdăuBucureşti, 19 ianuarie 2006.Nr. 6.---------