ORDIN nr. 1.231 din 23 noiembrie 2005pentru aprobarea Normelor metodologice privind calculul şi plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătăţiri funciare
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 25 ianuarie 2006    În baza art. 59 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările şi completările ulterioare,văzând Referatul de aprobare nr. 98.469 din 31 octombrie 2005 al Direcţiei consolidarea proprietăţii, reforma structurilor de exploatare şi conservarea solurilor privind modificarea şi completarea unor prevederi ale actelor normative referitoare la calculul şi plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătăţiri funciare, aprobat de conducerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind calculul şi plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătăţiri funciare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare, organizaţiile de îmbunătăţiri funciare, federaţiile de îmbunătăţiri funciare, Direcţia consolidarea proprietăţii, reforma structurilor de exploatare şi conservarea solurilor din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, care răspunde de domeniul îmbunătăţirilor funciare, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 8/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind calculul şi plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătăţiri funciare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 23 martie 2005.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,Gheorghe FluturBucureşti, 23 noiembrie 2005.Nr. 1.231.  +  AnexăNORMA 23/11/2005