DECRET nr. 259 din 3 septembrie 1988privind modul de aprobare a normelor pentru consumurile materiale şi energetice la produse, servicii şi în construcţii
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 49 din 6 septembrie 1988    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Începînd cu data prezentului decret, toate normele de consum de materii prime şi materiale de baza, precum şi de combustibil şi energie, pentru produsele şi serviciile nominalizate în planul naţional unic de dezvoltare economico-socială, se aproba o dată cu desfăşurarea acestuia, prin decret al Consiliului de Stat.Pentru lucrările de construcţii-montaj normele de consum de materiale de baza, precum şi de combustibil şi energie, se aproba o dată cu notele de comanda sau, după caz, cu lista principalilor indicatori tehnico-economici ai investiţiilor.Se interzice ministerelor, celorlalte organe centrale şi locale de a aproba norme departamentale privind consumurile materiale şi energetice.  +  Articolul 2Ministerele, alte organe centrale şi locale, centralele, întreprinderile şi celelalte unităţi socialiste au obligaţia de a desfăşura normele de consum aprobate pe trepte organizatorice, pînă la locurile de muncă, şi de a asigura încadrarea stricta a consumurilor în limitele stabilite. Centralele şi unităţile asimilate acestora răspund nemijlocit de normarea integrală a consumurilor din unităţile componente şi întreprinderile subordonate pentru toate tipurile şi sortimentele de materiale şi produse, respectiv pentru toate lucrările de construcţii-montaj.  +  Articolul 3Centralele, întreprinderile, unităţile de cercetare ştiinţifică şi inginerie tehnologică şi celelalte unităţi socialiste au obligaţia de a stabili şi aplica măsuri şi soluţii tehnice care să asigure reducerea sistematica a consumurilor materiale şi energetice, sub limitele aprobate prin norme, folosirea la maximum a materialelor inlocuitoare şi a resurselor materiale şi energetice refolosibile.  +  Articolul 4Pe data aprobării normelor de consum potrivit art. 1, normele departamentale privind consumurile materiale şi energetice pentru produse şi servicii îşi încetează valabilitatea.  +  Articolul 5Pentru activităţile specifice forţelor armate normele de consum se stabilesc potrivit legii.  +  Articolul 6Prevederile art. 86 lit. b) şi c) din Legea nr. 14/1971 cu privire la gospodărirea resurselor materiale, a fondurilor fixe şi aprovizionarea tehnico-materială, art. 20 din Legea nr. 20/1984 privind tipizarea şi standardizarea produselor, construcţiilor şi tehnologiilor, normarea tehnica a consumurilor materiale şi energetice, ridicarea calităţii şi nivelului tehnic al produselor, precum şi orice alte dispoziţii contrare, se abroga.-------------------