HOTĂRÂRE nr. 79 din 19 ianuarie 2006privind modificarea art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 69/2005 pentru stabilirea unor măsuri privind cazarea şi transportul persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică numite sau funcţii asimilate funcţiilor de demnitate publică
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 25 ianuarie 2006    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IAlineatul (2) al articolului 5 din Hotărârea Guvernului nr. 69/2005 pentru stabilirea unor măsuri privind cazarea şi transportul persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică numite sau funcţii asimilate funcţiilor de demnitate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 3 februarie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Prevederile art. 2 se aplică până la data de 31 decembrie 2006 inclusiv."  +  Articolul IIPrezenta hotărâre se aplică începând cu luna ianuarie 2006.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul delegat pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Mihai Alexandru Voicup. Ministrul finanţelor publice,Doina-Elena Dascălu,secretar de statBucureşti, 19 ianuarie 2006.Nr. 79.-----------