ORDIN nr. 37 din 16 ianuarie 2006privind tarifele pentru prestaţiile efectuate de direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi de institutele de sănătate publică
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 20 ianuarie 2006  Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 22/1992 privind finanţarea ocrotirii sănătăţii, aprobată prin Legea nr. 114/1992, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,văzând Referatul de aprobare al Direcţiei de sănătate publică nr. EN 6.182/2006,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă tarifele pentru prestaţiile efectuate de direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi de institutele de sănătate publică, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Costurile prestaţiilor pentru care nu au fost stabilite tarife se calculează prin deviz.  +  Articolul 3Sunt exceptate de la plata prestaţiilor unităţile sanitare aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii, finanţate integral de la bugetul de stat, şi persoanele fizice şi juridice care beneficiază de gratuitate, conform reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 4Direcţia de sănătate publică, Direcţia generală buget şi credite externe din cadrul Ministerului Sănătăţii, institutele de sănătate publică, precum şi direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii nr. 761/2003 privind tarifele pentru prestaţiile efectuate de direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi de institutele de sănătate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 601 din 25 august 2003, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 6Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Gheorghe Eugen NicolăescuBucureşti, 16 ianuarie 2006.Nr. 37.  +  LISTAtarifelor pentru prestaţiile efectuate de direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi de institutele de sănătate publică
    ACTIVITATEA SAU PRESTAŢIATARIFUL (Lei RON)
         
    MICROBIOLOGIE, SEROLOGIE ŞI PARAZITOLOGIE  
    Examenul bacteriologic al sputei9
    Antibiograma13
    Determinarea titrului ASLO19
    Reacţia Wright8
    Reacţia Huddleson6
    Reacţia Widal19
    Reacţia VDRL10
    Reacţii de fixare a complementului21
    Reacţii serice cantitative9
    Reacţii de hemaglutinoinhibare38
    Reacţii de latexaglutinare9
    Reacţii de hemaglutinare pasivă14
    Reacţii de aglutinare liza14
    Examen serologic pentru HIV:
      test rapid34
      ELISA27
    Determinare Ag HBs20
    Confirmare Ag HBs34
    Determinare anticorpi HBs:
      determinare calitativă34
      determinare cantitativă40
    Determinare Ag HBe27
    Determinare anticorpi HBe27
    Determinare anticorpi HBe23
    Determinare anticorpi HAV23
    Determinare anticorpi HCV37
    Determinare anticorpi HDV47
    Determinarea anticorpilor în difterie:
      hemaglutinare pasivă19
      ELISA24
    Determinarea anticorpilor în tetanos22
    Determinarea anticorpilor în rujeolă20
    Determinarea anticorpilor în rubeolă23
    Determinarea anticorpilor în tusea convulsivă20
    Determinarea anticorpilor în infecţia cu Chl. trachomatis25
    Determinarea anticorpilor în oreion23
    Determinarea anticorpilor în leptospiroză28
    Determinarea anticorpilor în bruceloză28
    Determinarea anticorpilor în toxoplasmoză28
    Alte determinări serologice25
    Coprocultura22
    Urocultura22
    Hemocultura15
    Exudat faringian13
    Alte culturi bacteriene18
    Examen coproparazitologic6
    ELISA în boli parazitare27
    Frotiu în picătura groasă pentru malarie şi filarioză7
    Examen spută pentru Pneumocystis carinii8
    Alte determinări în boli parazitare6
    Test rapid malarie31
    Controlul bacteriologic pentru spitale:
      eficienţa sterilizării18/probă
      menţinerea sterilităţii30/probă
      catgut chirurgical18/probă
      soluţii perfuzabile30/probă
      condiţii igienico-sanitare26/probă
      aeromicroflora18/probă
    Vaccinări necuprinse în programul de imunizări6 + preţ vaccin
    Activităţi DDD:
      dezinfecţii0,25 lei/m2
      dezinsecţii0,19 lei/m2
      deratizări0,13 lei/m2
           
    IGIENA
    Determinări în aerul ambiant:  
      acid clorhidric13
      amoniac19
      aldehide totale23
      aerosoli de acid sulfuric şi sulfaţi solubili23
      clor25
      oxizi de azot23
      dioxid de sulf23
      fenoli25
      hidrogen sulfurat25
      dioxid de carbon28
      monoxid de carbon25
      fluor25
      toluen23
      pulberi în suspensie19
      pulberi sedimentabile19
      mercur25
      sulfură de carbon19
      ozon25
      pulberi negre19
      3,4 benzpiren38
      azbest38
    Determinări în apă
    Determinarea indicatorilor curenţi în apă (potabilă, de suprafaţa şi reziduală)  
    Examen fizic şi organoleptic:
      culoare, miros, aspect3
      ph4
      turbiditate5
      conductibilitate13
    Examen chimic:
      amoniac19
      nitriţi13
      cloruri25
      substanţe organice oxidabile15
    Total potabilitate10
    Examen chimic complet pentru apă potabilă conform STASconform devizului
    Determinări chimice în apă:
      fier, mangan, plumb, aluminiu, zinc, arsen, cupru, nichel, cadmiu, seleniu, etc.25/determinare
      sodiu, potasiu, calciu, magneziu23/determinare
      detergenţi25
      fluor23
      iod23
      alcalinitate10
      CBO519
      suspensii25
      reziduu fix25
      fenol25
      reziduuri petroliere-metoda extracţiei150
      hidrocarburi policiclice aromatice125
      trihalometani125
      pesticide125
      oxigen dizolvat10
      fosfaţi14
      sulfaţi19
      nitriţi13
      nitraţi25
      hidrogen sulfurat25
      duritate temporară, permanentă şi totală10
      cianuri25
      clor rezidual (liber, legat, total)13
    Ape reziduale şi de suprafaţă:
      ph6
      turbiditate6
      CBO519
      suspensii25
      reziduu fix25
      fenoli25
      substanţe organice15
      oxigen dizolvat16
      sulfaţi19
      nitriţi14
      amoniac19
      hidrogen sulfurat25
      duritate10
      cianuri26
      clor rezidual liber14
      clor rezidual total14
      cloruri21
      metale (zinc, nichel, plumb, etc.)26/determinare
      mercur25
      arsen63
      nitraţi25
      alcalinitate25
      brom/bromaţi25
    Indicatori bacteriologici curenţi de potabilitate a apei:
      număr total de bacterii mezofile aerobe10
      număr total de bacterii coliforme13
      număr total de coliformi fecali13
      număr total de streptococi fecali13
      număr total de clostridii sulfito-reductoare14
      prezenţa bacteriilor din genul Salmonella26
      prezenţa Psudomonas aeruginosa17
    Analiza bacteriologică completă pentru:
      apă de piscină72
      apă de irigaţii72
      ape reziduale menajere130
      sol şi nămol72
      plante irigate78
    Analiza biologică:
      de potabilitate38
      de toxicitate globală63
      pentru ape reziduale125
    Analiza parazitologică19
    test toleranţă dermică produse cosmetice/medicamente de uz extern25/probă
    studii de evaluare a potenţialului iritativ primar/coroziv a substanţelor/preparatelor chimice la om13/subiect
    studiu privind determinarea scorului de iritabilitate oculară250
    determinarea capacităţii de îndepărtare a reziduurilor de pe firul de păr125
    evaluarea potenţialului comedogen125
    determinarea factorului de protecţie prin metoda vizuală250
    Supravegherea condiţiilor igienico-sanitare din mediu/a personalului38/determinare
    Determinarea zgomotului urban/în locuinţă63/locuinţă
    Determinări în alimente
    Examen organoleptic6
    Examen fizic:
      analize ponderale6
      densitate8
      umiditate38
      refractometrie9
      solubilitate6
      granulaţie6
      punct de topire13
      punct de fierbere6
      vâscozitate9
    Examinări chimice:
      proteine63
      lipide prin:
      metoda extracţiei simple19
      metoda Soxhlet56
      metoda butirometrică25
      glucide16
      cenuşă:
      totală19
      insolubilă în acid clorhidric31
      colagen44
      alfa aminoacizi liberi totali8
      celuloză13
      caroten13
      vitamina C19
      aciditate totală8
      aciditate liberă9
      aciditate volatilă13
      azot uşor hidrolizabil13
      plumb, mercur (metoda clasică)53/element
      mercur38
      conservanţi19
      coloranţi - identificare13
      azotaţi25
      azotiţi19
      polifosfaţi25
      alcool metilic8
      bioxid de carbon6
      zaharine şi ciclamat15/element
      iodură de potasiu în sarea iodată10
      clorură de magneziu în sare8
      trioxid de fier în sare15
      substanţe insolubile în apă8
      substanţe insolubile în alcool13
      indici pentru grăsimi:
      indice de iod13
      indice peroxid9
      indice de saponificare8
    Controlul pasteurizării produselor alimentare:
      pasteurizarea laptelui (testul fosfatazei)10
      pasteurizarea înaltă a laptelui (testul peroxidazei)11
      semiconserve din carne (testul fosfatazei)13
      semiconserve din carne (testul coagulării proteinelor)5
    Determinarea pH în alimente7
    Identificarea amidonului:
      în lapte5
      în produsele de carne6
    Testul reductazei în lapte6
    Reacţia Kreiss în grăsimi6
    Teste de prospeţime:
      identificarea amoniacului liber19
      identificarea hidrogenului sulfurat11
    Determinarea glutenului:
      umed6
      indice glutenic3
      indice de deformare a glutenului6
    Determinarea porozităţii produselor de panificaţie8
    Controlul ermeticităţii conservelor6
    Determinarea capacităţii de creştere la drojdie6
    Determinarea conţinutului de fier în făină, boia de ardei şi zahăr19
    Determinarea corpilor străini:
      în cereale6
      impurităţi minerale în alimente13
    Determinări diverse:
      SO2 total în leber şi produse dulci13
      Acid feric în sucuri şi germeni de fructe10
      Capsicaina în boia de ardei15
      Determinarea concentraţiei alcoolice13/determinare
      Determinarea esterilor, furfurolului şi alcoolilor superiori19/determinare
      Determinarea micotoxinelor63/probă
      Determinarea clorurii de sodiu19
      Determinarea alcalinităţii13
      Titru proteic16
      Extract cafea, ceai, vin31
      Cafeină (metoda STAS)38
      Determinări cu RQ-Flex19
      Determinări cu SQ-Fotometer Merck19
      Reacţii de falsificare la miere31
      Determinarea calciului în lapte25
      Determinarea substanţelor reducătoare din zahăr25
      Determinarea culorii zahărului9
      Cupru, plumb în vin şi alte băuturi alcoolice44/element
      Bioxid de sulf liber şi total în liber în vin19
      Determinarea alcoolului metilic din băuturile alcoolice şi vin19
      Bere - concentraţia mustului primitiv25
      Bere - concentraţia alcoolică19
      Bere - determinarea culorii4
      Bere - determinarea bioxidului de carbon9
      Monoglutamat de sodiu15
      Substanţe organice nesaponificabile8
      Indice de tiobarbituric13
      Bioxid de carbon în alcool20
      Teste de simulare şi migrare metale94
    Determinări bacteriologice din alimente
    bacterioscopie4
    număr total germeni8
    colimetrie13
    colimetrie + E. Coli11
    Salmonella18
    Stafilococ coagulazo-pozitiv14
    Bacillus cereus11
    Bacterii sulfito-reductoare13
    Streptococ fecal18
    Yersinia13
    Vibrio parahaemoliticus15
    Bacilus subtilis10
    Leuconostoc13
    Campylobacter pilori25
    Listeria monocytogenes22
    drojdii şi mucegaiuri9
    Examen microbiologic al conservelor sterilizate:
      cu ph peste 4,523
      cu ph sub 4,526
    Expertiza condiţiilor de igienă prin indicatori microbiologici:
      recipienţi, utilaje20/probă
      suprafeţe16/probă
      aeromicroflora14/probă
      mâini personal28/probă
    Determinarea valorii nutritive a unui aliment sau a unei raţii alimentare:
      determinare de laborator125
      determinare statistică50
           
    MEDICINA MUNCII
    Determinarea:
      N.A.E.C.S. dBA39/loc de muncă
      N.A.E.C.S. dBA şi analiză spectrală46/loc de muncă
    Determinarea vibraţiilor39/loc de muncă
    Determinarea/evaluarea iluminatului20/loc de muncă
    Determinarea efortului profesional preponderent fizic44/persoană
    Examen audiometric26/persoană
    Determinarea acuităţii vizuale7/persoană
    Explorarea funcţională a CVE20
    Evaluarea psihoaptitudinală a muncitorilor26/persoană
    Evaluarea capacităţii de muncă, a oboselii profesionale39/persoană
    Frecvenţa critică de fuziune a stimulilor luminoşi intermitenţi7/persoană
    Oscilometrie6/persoană
    Teste funcţionale pentru diagnosticul Sindromului Raynaud25/persoană
    Determinare/evaluare microclimat industrial25/loc de muncă
    Determinări fiziologice privind influenţa microclimatului asupra organismului25/persoană
    Evaluarea suprasolicitării termice a organismului21/persoană
    Determinarea prin expertizare a condiţiilor de muncă grele, vătămătoare şi periculoaseConform devizului
    Expertiza expunerii la radiaţii laser/câmpuri electromagnetice65/loc de muncă
    Determinări în atmosfera zonelor de muncă:
      pulberi totale gravimetrice25
      pulberi respirabile25
      conţinut în SiO225
      fibre de azbest25
      acetat de etil butil15
      acetonă15
      acetat de metil15
      acid acetic10
      acid azotic13
      acid cianhidric13
      acid clorhidric13
      acid fluorhidric şi fluoruri13
      acid fosforic18
      acid sulfuric şi anhidridă sulfurică15
      acroleină13
      alcool butiric11
      alcool etilic9
      alcool izopropilic9
      alcool metilic9
      alcool propilic9
      aluminiu9
      amoniac13
      anhidridă ftalică14
      anhidridă maleică13
      antimoniu19
      argint (metal şi compuşi solubili)13
      arsen şi compuşi anorganici14
      benzen18
      benzină şi carburanţi15
      dioxid de carbon13
      dioxid de sulf13
      celosolv14
      cianuri şi cianogeni13
      ciclohexanonă9
      clor8
      cloroform13
      crom, oxizi de crom16
      cromaţi şi bicromaţi de cupru conţinuţi:
      în fum14
      în praf14
      cupru11
      dioxan13
      epiclorhidrină13
      eter etilic15
      etilendiamină5
      fenol6
      formaldehidă7
      hidrocarburi alifatice15
      hidrochinonă14
      hidrogen sulfurat13
      hidroxizi alcalini11
      mangan13
      mercur13
      naftalină13
      naftol alfa şi beta10
      nichel carbonil19
      ozon13
      oxizi de azot19
      oxid de carbon19
      oxid de etilenă19
      oxid de propilenă13
      oxid feric13
      oxid de zinc conţinut în fum10
      percloretilenă13
      plumb şi compuşii săi8
      seleniu şi compuşii săi13
      stiren15
      sulfură de carbon13
      terebentină19
      tetraclorură de carbon13
      titan şi oxid de titan19
      toluen18
      toluen diizocianat13
      tricloretilenă15
      xilen13
      tungsten15
      uleiuri minerale19
      anilină13
      benzidină16
      tetraetil de plumb14
      hidrocarburi aromatice policiclice18
      negru de fum13
      pesticide şi paration13
      clorură de vinil13
    Biotoxicologie:
      acetonurie6
      acid deltaaminolevulinic8
      acid hipuric15
      acid mandelic20
      acid tricloracetic19
      arsen (urină, sânge)11
      cadmiu (urină, sânge)15
      carboxihemoglobină13
      colinesteraze11
      coproporfirine9
      crom9
      fenoli liberi şi conjugaţi15
      clor19
      reacţia Fujiwara11
      mangan9
      mercur13
      methemoglobina25
      plumb (urină şi sânge)10
      tiocianaţi25
      index sulfat13
      uroporfirine13
      compuşi triclor totali8
      fluor13
    Biochimie şi hematologie:
      recoltare produse biologice5
      examen sumar de urină5
      glicemie5
      calciu (total şi ionic)6
      creatinină6
      acid uric6
      tymol6
      sulfat de zinc3
      magneziu3
      fibrinogen6
      fosfatază acidă5
      fosfatază alcalină6
      HDL - colesterol7
      LDL - colesterol6
      colesterol5
      lipide6
      TGO5
      TGP5
      electroforeză5
      bilirubinemie13
      trigliceride5
      sideremie6
      amilazemie6
      uree6
      colinesterază6
      gama glutamil transpeptidaza7
      lactat dehidrogenază6
      proteine totale6
      hemoleucograma completă3
      VSH13
      examen citologic exfoliat pulmonar şi vezical5
      identificarea corpilor azbestozici în spută9
      determinarea imunoglobulinelor19
      determinare complement C38
      proteina C reactivă8
      beta 2 microglobulină10
      testul micronucleilor47
      aberaţii cromozomiale47
           
    IGIENA RADIAŢIILOR
    Avizări (autorizări) sanitare de unităţi nucleare:
      Tehnici nucleare94
      Difractometrie şi alte asemenea25
      Rx dentar75
      Rx diagnostic, Rx terapie, computer tomograf113
      Defectoscopie industrială150
      Curieterapie, TEI113
      Laboratoare care lucrează cu surse deschise150
      Lucrul în exteriorul unităţii nucleare:
      cu surse închise150
      cu surse deschise188
      Deţinere, depozitare de surse nucleare125
      Activităţi în domeniul nuclear cu surse şi instalaţii care nu se organizează în unităţi nucleare188
    Dozimetrii:
      Rx dentar, difractometrie şi similare75
      Rx diagnostic, Rx terapie, defectoscopie şi similare125
      Laboratoare care lucrează cu surse deschise188
      Controlul expunerii profesionale individuale la radiaţii ionizante13/pers./lună
      Verificări metrologice ale aparaturii dozimetrice portabile63/aparat
    Etalonări:
      Terapie convenţională188
      Terapie cu energii înalte313
    Expertizarea unităţilor nucleare:
      unităţi nucleare categoria I125
      unităţi nucleare categoria II188
      unităţi nucleare categoria III281
      unităţi nucleare categoria IV313
    Spectrometrie standard pe timp de măsură (circa 20 ore)125
    Spectrometrie standard pe timp scurt de măsură pentru Cesiu 137 şi 1346/oră de măsură
    Orice altă spectrometrieconform devizului
    Radiometrie alfa sau betaglobală pentru activităţi mari38
    Radiometrie alfa sau betaglobală pentru activităţi mici75
    Măsurare de tritiu sau Carbon 1475
    Măsurare de radon, toriu şi descendenţi75
    Determinarea contaminării locurilor de muncă prin:
      radiometrie suprafeţe38/probă
      recoltare probe aer38/probă
      recoltare efluenţi lichizi38/probă
    Determinarea contaminării urinare cu iod radioactiv63
    Determinarea contaminării urinare cu tritiu125
    Separări radiochimice:
      radiocesiu78
      radiostronţiu78
      radiu 226104
      poloniu 210 şi plumb 210104
      uraniu natural104
      thoriu natural104
      iod 131104
      tritiu104
    Determinare prin spectofotometrie în absorbţie atomică:
      pregătirea probei de apă13
      pregătirea probei de aer13
      pregătirea probei de aliment39
      pregătirea probei de alte produse26
      determinarea prin AAS39/elem. chimic
    Determinare prin gazcromatografie:
      pregătirea probei de apă13
      pregătirea probei de aer13
      pregătirea probei de aliment38
      pregătirea probei de alte produse25
      determinarea probei prin GG125/probă
    Determinarea prin lichidcromatografie:
      pregătirea probei de apă13
      pregătirea probei de aer19
      pregătirea probei din material biologic50
      determinarea prin HPLC125/probă
       
    Cabinete medicale de frontieră
    Certificate internaţionale de vaccinări17
    Certificat de deratizare/scutire de deratizare195
    Certificat medical pentru nave200
    Emitere aviz epidemiologic boli carantinabile6
    Eliberare certificat internaţional de vaccinare16
       
    Alte prestaţii
    Emitere autorizaţie deshumare cadavre umane6
    Autorizare transport cadavre8
    Emitere transport cadavre38
    Consultanţă de specialitate65/oră
    Elaborare referate de evaluare pentru produse200/produs
    Emitere act administrativ pentru plasarea pe piaţă a unui produs100/produs
    Eliberare autorizaţii pentru deţinerea şi utilizarea produselor şi substanţelor toxice107/produs
    Notificarea produselor biocide existente pe piaţă în vederea inventarierii la nivel naţional250/produs
  -------