RECTIFICARE nr. 797 din 14 iulie 2005la Hotărârea Guvernului nr. 797/2005
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 20 ianuarie 2006    În anexa la Hotărârea Guvernului nr. 797/2005 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi pentru amenzile care se indexează anual pe baza ratei inflaţiei, aplicabile în anul fiscal 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 725 din 10 august 2005, se face următoarea rectificare (care nu aparţine Redacţiei "Monitorul Oficial", Partea I):- la capitolul V "Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor", art. 267 alin. (1) lit. f), pe coloana 3 "Nivelurile indexate pentru anul 2006", în loc de: "10 + 1 leu/mp pentru fiecare mp care depăşeşte 1.000 mp" se va citi: "10 + 0,01 lei/mp pentru fiecare mp care depăşeşte 1.000 mp".-------