LEGE nr. 21 din 11 ianuarie 2006privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2005 pentru completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 56 din 20 ianuarie 2006    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 31 din 14 iulie 2005 pentru completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii, adoptată în temeiul art. 1 pct. VIII.8 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 641 din 20 iulie 2005, cu următoarea modificare:- La articolul I punctul 2, partea introductivă a punctului 1^1 al anexei nr. 8 va avea următorul cuprins:"1^1. Personalul din Ministerul Apărării Naţionale care participă la misiunile prevăzute la art. 2 lit. a)-d) şi f) din Legea nr. 42/2004 privind participarea forţelor armate la misiuni în afara teritoriului statului român beneficiază de drepturi băneşti, stabilite în conformitate cu reglementările în vigoare, după cum urmează:"Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,DANIELA POPAPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 11 ianuarie 2006.Nr. 21.----------