LEGE nr. 4 din 5 ianuarie 2006pentru modificarea denumirii şi clasificarii mărfurilor din Tariful vamal de import al României şi a taxelor vamale aferente acestora
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 19 ianuarie 2006    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Începând cu data de 1 ianuarie 2006, denumirea şi clasificarea mărfurilor din Tariful vamal de import al României, precum şi taxele vamale aferente acestora se modifica potrivit anexei*) care face parte integrantă din prezenta lege.------------- Notă *) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 bis în afară abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2La data prevăzută la art. 1 se abroga Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 94/2004 pentru modificarea denumirii şi clasificarii mărfurilor din Tariful vamal de import al României şi a taxelor vamale aferente acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.115 şi nr. 1.115 bis din 27 noiembrie 2004, aprobată prin Legea nr. 49/2005.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,DANIELA POPAPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUBucureşti, 5 ianuarie 2006.Nr. 4.  +  AnexăANEXA 05/01/2006