HOTĂRÂRE nr. 30 din 12 ianuarie 2006pentru modificarea şi completarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 17 ianuarie 2006  Având în vedere prevederile art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAnexa nr. 4 - Lista bunurilor imobile din domeniul privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" - la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Poziţia nr. 223 va avea următorul cuprins:
           
    Nr. crt.Denumirea imobilului şi adresaTeren - m2 -Temei legal
    "223.Apartament nr. 1 şi garaj din imobilul situat în municipiul Bucureşti, str. Sofia nr. 18, parter, sectorul 1, cu teren112,00Hotărârea Guvernului nr. 39/1996"
  2. Poziţia nr. 358 va avea următorul cuprins:
           
    Nr. crt.Denumirea imobilului şi adresaTeren - m2 -Temei legal
    "358.Imobilul şi garajul din municipiul Bucureşti, Str. Călăraşilor nr. 79, bl. 3, sectorul 3654,60Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2002"
  3. Poziţiile nr. 506, 507, 508, 696, 697, 700, 701, 702, 717, 718, 719, 721, 730 şi 731 se abrogă.4. După poziţia nr. 848 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 849, cu următorul cuprins:
           
    Nr. crt.Denumirea imobilului şi adresaTeren - m2 -Temei legal
    "849.Teren situat în municipiul Bucureşti, şos. Kiseleff nr. 18, sectorul 1467,00Decizia civilă nr. 1.729A din 24 septembrie 2002, C.A.B., Secţia a III-a civilă, şi Proces-verbal din 29 iulie 2005"
  PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:───────────────Ministrul delegat pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Mihai Alexandru Voicup. Ministrul administraţiei şi internelor,Paul Victor Dobre,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 12 ianuarie 2006.Nr. 30. __________