HOTĂRÂRE nr. 25 din 5 ianuarie 2006privind suplimentarea numărului de grefieri
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 17 ianuarie 2006    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 133 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Numărul maxim de posturi prevăzut în nota din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 11 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se suplimentează cu un număr de 200 de posturi de grefieri.  +  Articolul 2Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justiţiei şi Ministerul Public vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:──────────────p. Ministrul justiţiei,Katalin-Barbara Kibedi,secretar de statMinistrul muncii, solidarităţii socialeşi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 5 ianuarie 2006.Nr. 25.____________