LEGE nr. 14 din 11 ianuarie 2006privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 32/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 16 ianuarie 2006  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța Guvernului nr. 32 din 14 iulie 2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență, adoptată în temeiul art. 1 pct. V.2 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 641 din 20 iulie 2005, cu următoarea modificare:– La articolul I punctul 6, alineatul (2) al articolului 9 va avea următorul cuprins:(2) Plata personalului mediu sanitar prevăzut la alin. (1) se face prin negociere, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, sau, după caz, în conformitate cu reglementările specifice ale ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie, pentru personalul mediu sanitar al centrelor de permanență organizate în cadrul acestora.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  DANIELA POPA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 11 ianuarie 2006.Nr. 14.------