HOTĂRÎRE Nr. 351 din 26 mai 1995privind aprobarea parcului auto pentru activităţile specifice desfăşurate de Ministerul Industriilor şi unităţile din subordine sa
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 110 din 1 iunie 1995    În temeiul prevederilor anexei nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 63/1994, aprobată prin Legea nr. 13/1995, Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă deţinerea şi utilizarea de către Ministerul Industriilor a unui parc auto format din 61 autovehicule, pentru desfăşurarea activităţilor specifice.  +  Articolul 2Repartizarea în cadrul ministerului şi la unităţile subordonate acestuia a autovehiculelor prevăzute la art. 1 se face prin ordin al ministrului industriilor.  +  Articolul 3Consumul lunar normat de carburanţi pentru utilizarea autovehiculelor prevăzute la art. 1 se stabileşte la nivelul aprobat în anexa nr. 2 punctul II la Ordonanţa Guvernului nr. 63/1994.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:Ministrul industriilor,Dumitru PopescuMinistru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescu