HOTĂRÂRE nr. 14 din 5 ianuarie 2006pentru completarea anexei nr. 1 la Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 13 ianuarie 2006    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al notei din finalul anexei nr. 1 la Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICDupă punctul 27 din anexa nr. 1 la Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 712 din 8 noiembrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou punct, punctul 28, cu următorul cuprins:"28. Mijloace de măsurare".PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────p. Ministrul economiei şi comerţului,Ionel Manţog,secretar de statBucureşti, 5 ianuarie 2006.Nr. 14._________