HOTĂRÂRE nr. 1.579 din 8 decembrie 2005pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 10 ianuarie 2006    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 17 din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Statutul personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul administraţiei şi internelor,Paul Victor Dobre,secretar de statMinistrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 8 decembrie 2005.Nr. 1.579.  +  AnexăSTATUT 08/12/2005