DECIZIE nr. 1.144 din 20 decembrie 2005pentru modificarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.342/2004 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea şi verificarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale şi a Regulamentului pentru autorizarea şi verificarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.194 din 30 decembrie 2005    Având în vedere dispoziţiile art. 8 lit. c) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale emite prezenta decizie.  +  Articolul IAnexa nr. 2 "Regulament pentru autorizarea şi verificarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale" la Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.342/2004 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea şi verificarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale şi a Regulamentului pentru autorizarea şi verificarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.017 din 4 noiembrie 2004, se modifică după cum urmează:- Litera a) a articolului 16 va avea următorul cuprins:"a) copie de pe legitimaţia instalatorului autorizat gradul II DB sau II DA;"  +  Articolul IICompartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, precum şi personalul şi agenţii economici autorizaţi să desfăşoare activităţi în sectorul gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.  +  Articolul IIIPrezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,Ştefan CosmeanuBucureşti, 20 decembrie 2005.Nr. 1.144.---------