HOTĂRÂRE nr. 1.708 din 21 decembrie 2005pentru completarea art. 39 din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.191 din 29 decembrie 2005    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICDupă alineatul (1) al articolului 39 din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 11 mai 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Pentru asigurarea punerii în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri, în conformitate cu legislaţia în vigoare, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului poate emite instrucţiuni care se aprobă prin ordin al ministrului şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Gheorghe DobreMinistrul delegat pentru lucrări publiceşi amenajarea teritoriuluiLaszlo BorbelyMinistrul economiei şi comerţului,Codruţ Ioan Şereşp. Ministrul administraţiei şi internelor,Paul Victor Dobre,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Cătălin Doica,secretar de statBucureşti, 21 decembrie 2005.Nr. 1.708.-------------