HOTĂRÂRE nr. 1.770 din 22 decembrie 2005privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat, al ajutorului social lunar care se acordă soţiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu, precum şi al alocaţiei pentru copiii nou-născuţi, prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.182 din 28 decembrie 2005    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 4 alin. (3), al art. 23 alin. (4) şi al art. 25 alin. (5) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2006, nivelul lunar al venitului minim garantat, prevăzut la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, este de: a) 166 lei (RON) pentru familiile formate din două persoane; b) 231 lei (RON) pentru familiile formate din 3 persoane; c) 287 lei (RON) pentru familiile formate din 4 persoane; d) 341 lei (RON) pentru familiile formate din 5 persoane; e) câte 23 lei (RON) pentru fiecare altă persoană peste numărul de 5 persoane, care face parte din familie, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 416/2001. (2) Începând cu data de 1 ianuarie 2006, nivelul lunar al venitului minim garantat pentru persoana singură, prevăzut la art. 4 alin. (2) din Legea nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, este de 92 lei (RON).  +  Articolul 2Începând cu data de 1 ianuarie 2006, cuantumul ajutorului social lunar care se acordă soţiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu, prevăzut la art. 23 alin. (3) din Legea nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, este de 195 lei (RON).  +  Articolul 3Începând cu data de 1 ianuarie 2006, cuantumul alocaţiei pentru copiii nou-născuţi, prevăzut la art. 25 alin. (1) din Legea nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, este de 195 lei (RON).PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe Barbup. Ministrul administraţiei şi internelor,Paul Victor Dobre,secretar de statMinistrul apărării naţionale,Teodor Atanasiup. Ministrul finanţelor publice,Cătălin Doica,secretar de statBucureşti, 22 decembrie 2005.Nr. 1.770.-------------