HOTĂRÂRE nr. 1.763 din 22 decembrie 2005privind corectarea limitelor de venituri şi indexarea cuantumului alocaţiei familiale complementare şi al alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.182 din 28 decembrie 2005    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2003 privind alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală, aprobată cu completări prin Legea nr. 41/2004,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNIC (1) Începând cu luna ianuarie 2006, limita de venituri prevăzută la art. 2 şi 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2003 privind alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală, aprobată cu completări prin Legea nr. 41/2004, este de 168 lei (RON). (2) Cuantumul alocaţiei familiale complementare, prevăzut la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2003, aprobată cu completări prin Legea nr. 41/2004, este de: a) 34 lei (RON) pentru familia cu un copil; b) 40 lei (RON) pentru familia cu 2 copii; c) 45 lei (RON) pentru familia cu 3 copii; d) 50 lei (RON) pentru familia cu 4 sau mai mulţi copii. (3) Cuantumul alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală, prevăzut la art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2003, aprobată cu completări prin Legea nr. 41/2004, este de: a) 50 lei (RON) pentru familia cu un copil; b) 59 lei (RON) pentru familia cu 2 copii; c) 67 lei (RON) pentru familia cu 3 copii; d) 76 lei (RON) pentru familia cu 4 sau mai mulţi copii.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe Barbup. Ministrul administraţiei şi internelor,Paul Victor Dobre,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Cătălin Doica,secretar de statBucureşti, 22 decembrie 2005.Nr. 1.763.-------------