HOTĂRÂRE nr. 1.762 din 22 decembrie 2005privind indexarea cuantumului alocaţiei lunare de plasament
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.182 din 28 decembrie 2005    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 119 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICÎncepând cu data de 1 ianuarie 2006, cuantumul lunar al alocaţiei de plasament se stabileşte la 82 lei (RON).PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul muncii, solidarităţii socialeşi familiei,Gheorghe Barbup. Ministrul administraţiei şi internelor,Paul Victor Dobre,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Cătălin Doica,secretar de statBucureşti, 22 decembrie 2005.Nr. 1.762.------------