REGLEMENTĂRI din 8 decembrie 2005privind omologarea individuală, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere - RNTR 7
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.160 din 21 decembrie 2005  Prescurtări şi definirea unor termeni utilizaţiABS - Sistem de prevenire a blocarii rotilor la franareAnsamblu de vehicule - ansamblu format dintr-un autovehicul tractor şi unul                        sau doua vehicule tractateAutotren rutier - ansamblu format dintr-un autovehicul tractor şi o                        remorcaAutovehicul - vehicul care se deplaseaza prin propulsie proprie, cu                        excepţia celui care circulă pe sineAutovehicul articulat - ansamblu format dintr-un autotractor şi o semiremorcaCE - Comunitatea EuropeanăCEE - Comunitatea Economică EuropeanăCIV - carte de identitate a vehicululuiCondiţii constructive - cerinţe privind fabricatia vehiculelor, care se                        verifica la omologareDirectiva de baza - directiva care se referă la omologarea unui vehicul, a(specifică) unui sistem al acestuia (de exemplu sistemul de                        franare), a unei componente (de exemplu farul) sau a                        unei entităţi tehnice (de exemplu bara antiimpanare)                        care poate fi omologata separat de vehiculDirectiva-cadru - directiva care se referă la omologarea de tip a                        întregului vehiculElemente de - informaţii cu privire la identitatea unui vehiculidentificare se regăsesc pe acesta (număr de identificare, serie de                        motor, placuta constructor, etichete etc.).ELR - ciclu de încercare privind emisiile poluante ale unui                        mac constând dintr-o secventa de încărcări dinamice                        la regimuri (turatii) stabilizate ale motorului şi                        care este precizat prin directiva 88/77/CEE modificată                        de directiva 1999/96/CEESC - ciclu de încercare privind emisiile poluante ale unui                        mac constând din 13 puncte de regim stabilizat al                        motorului şi care este precizat prin directiva                        88/77/CEE modificată de directiva 1999/96/CEETC - ciclu tranzitoriu de încercare precizat prin directiva                        88/77/CEE modificată de directiva 1999/96/CEFIVA - Federaţia Internationala a Vehiculelor IstoriceFormular-tip - imprimat care se completează în vederea întocmirii unui                        document de omologare sau înmatriculareGNC - gaz natural comprimatGPL - gaz petrolier lichefiatIdentificarea - procedura prin care RAR verifica dacă numărulvehiculului de identificare al unui vehicul este original şi/sau                        nu a fost supus unor modificări neautorizate.Incarcatura - incarcatura care, în vederea transportării cu mijloaceindivizibilă rutiere, nu poate să fie divizata în doua sau mai multe                        părţi decât cu cheltuieli exagerate şi care nu se                        justifica ori cu riscuri de deteriorare şi care nu                        poate, din motive privind masa şi dimensiunile sale,                        să fie transportată de către un autovehicul, o remorca,                        un autotren rutier sau un autovehicul articulat care                        corespund cerinţelor prezentelor reglementărimac - motor cu aprindere prin comprimaremas - motor cu aprindere prin scanteie (comandata)Masa maxima tehnic - masa maxima a unui vehicul, în funcţie de construcţiaadmisibilă şi performanţele sale, care este declarata de(Masa totală constructorul acestuia şi menţionată înmaxima autorizata) documentele de omologareMasa maxima tehnic - masa maxima a ansamblului care cuprinde autovehicululadmisibilă a şi remorca/remorcile sale şi care este declarata deansamblului către constructor. În cazul unui ansamblu care include                        o semiremorca sau o remorca cu axa centrala, se                        utilizează masa maxima tehnic admisibilă pe axele                        remorcii şi nu masa maxima tehnic admisibilă a                        semiremorcii/remorcii cu axa centralaMasa maxima tehnic - masa corespunzătoare sarcinii verticale statice maximadmisibilă pe admisibilă transmisă solului de axa/grupul de axeaxa/grup de axe respectiv în funcţie de construcţia vehiculului şi a(Masa maxima axei/grupului de axe şi care este declarata deautorizata pe constructor şi menţionată în documentele de omologareaxa/grup de axe)Masa maxima tehnic - masa corespunzătoare sarcinii verticale statice maximadmisibilă pe admisibilă pe punctul de cuplare în funcţie depunctul de cuplare construcţia autovehiculului şi/sau a dispozitivului deal autovehiculului cuplare şi care este declarata de constructorul                        autovehiculului şi menţionată în documentele de                        omologare. Prin definiţie, aceasta masa nu include masa                        dispozitivului de cuplare al autovehicululuiMasa maxima tehnic - masa corespunzătoare sarcinii statice verticale maximeadmisibilă pe transferate de remorca pe dispozitivul de cuplare alpunctul de cuplare autovehiculului, declarata de constructorul remorcii cual unei semiremorci axa centrala sau al semiremorcii şi menţionatăsau remorci cu axa în documentele de omologarecentralaMasa proprie a - masa vehiculului carosat, gata de drum şi, în cazulvehiculului (masa unui autovehicul tractor (cu excepţia celor dinvehiculului gata de categoria M(1)) cu dispozitivul de remorcare dacă eldrum) este montat de constructor, sau masa sasiului ori a                        sasiului cu cabina, fără caroserie şi/sau dispozitivul                        de remorcare, dacă fabricantul nu monteaza caroseria                        şi/sau dispozitivul de remorcare (include masa                        corespunzătoare lichidelor, sculelor, rotii de rezerva                        dacă este cazul, conducătorului şi, pentru autobuze şi                        autocare a insotitorului, dacă în vehicul este                        prevăzut un scaun pentru acesta). Masa conducătorului                        şi, dacă este cazul, a insotitorului, este considerată                        a fi 75 kg. Rezervorul de carburant este considerat a                        fi umplut la 90% din capacitate, iar celelalte sisteme                        care conţin lichide (cu excepţia celor pentru ape                        uzate) sunt considerate a fi umplute la 100% din                        capacitatea declarata de către constructor. În cazul                        autovehiculelor cu 2 sau 3 roti masa proprie nu                        include masa conducătorului (75 kg)Masa remorcabila - masa corespunzătoare sarcinii verticale statice totale                        transmise la sol de axa sau grupul de axe a/ale                        vehiculului remorcat/vehiculelor remorcateNumăr de omologare - cod alcătuit dintr-o succesiune de 15 caractere (cifre(număr de registru) şi litere), acordat de către RAR unui anumit vehicul,                        pe baza caracteristicilor constructive şi de                        performanta ale acestuiaNumărul de - combinaţie structurală de caractere atribuite unuiidentificare a unui vehicul de către constructorul sau sau de către ovehicul (VIN) autoritate competentă, în vederea identificarii                        respectivului vehicul (SR ISO 3779:1996);OBD - sistem de diagnosticare privind emisiile poluante cu                        care este echipat un autovehicul (dispozitiv de                        control al emisiilor poluante capabil de a detecta                        cauza probabila a unei defectiuni prin intermediul                        unor coduri de eroare stocate în memoria                        calculatorului autovehiculului)OBM - sistem de măsurare privind emisiile poluante cu care                        este echipat un autovehiculOmologare - procedura prin care RAR certifica faptul ca un vehicul,individuală evaluat individual, îndeplineşte cerinţele prevăzute în                        prezentele reglementăriPlacuta constructor - element din tabla sau material plastic fixat pe                        caroseria vehiculului şi inscripţionat de către                        constructor cu următoarele caracteristici ale                        respectivului vehicul, după caz: nume constructor, nr.                        omologare CE, nr. identificare vehicul, masa maxima                        tehnic admisibilă, masa maxima tehnic admisibilă a                        ansamblului, masa maxima tehnic admisibilă pe axa/grup                        de axeRAR - Registrul Auto RomanRegulament CEE (CE) - Regulament al Uniunii EuropeneRegulament CEE - ONU - Regulament anexa la Acordul de la Geneva din 1958RNTR-1 - Reglementări privind certificarea încadrării                        vehiculelor rutiere, înmatriculate, în normele                        tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere,                        protecţia mediului şi în categoria de folosinţă                        conform destinaţiei, prin inspecţia tehnica periodicăRNTR-2 - Reglementări privind omologarea de tip şi eliberarea                        cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi                        omologarea de tip a produselor utilizate la acesteaSistem - un ansamblu de dispozitive combinate pentru a permite                        efectuarea unei funcţii specifice într-un vehicul şi                        care trebuie să îndeplinească prevederile cuprinse în                        prezentele reglementăriSolicitant - persoana care prezintă vehiculul şi cere în scris                        reprezentantului RAR efectuarea unei prestaţiiTip de vehicul - vehiculele dintr-o anumită categorie, identice cel                        puţin în ceea ce priveşte aspectele esenţiale indicate                        în RNTR-2. Un tip de vehicul poate avea variante şi                        versiuni diferiteVarianta - vehiculele dintr-un anumit tip, identice cel puţin în                        ceea ce priveşte aspectele esenţiale indicate în RNTR-2Vehicul alimentat - un vehicul echipat cu un echipament specific carecu GPL sau GNC permite utilizarea GPL sau GNC în sistemul sau de                        propulsie. Vehiculele care funcţionează cu GPL sau GNC                        pot fi fabricate ca vehicul monocarburant sau                        bicarburantVehicul de baza - vehicul incomplet, al cărui număr de identificare ca                        vehicul se păstrează în timpul următoarelor etape ale                        procesului de construcţie şi omologare în mai multe                        etapeVehicul complet - vehicul care a fost supus unui proces de omologare                        într-o sigura etapa şi care îndeplineşte toate                        prescripţiile relevante ale prezentelor reglementăriVehicul completat - vehicul care a fost supus unui proces de omologare în                        mai multe etape şi care îndeplineşte toate                        prescripţiile relevante ale prezentelor reglementăriVehicul incomplet - vehicul care necesita completarea în cel puţin o etapa                        de fabricaţie pentru a îndeplini toate prescripţiile                        relevante ale prezentelor reglementăriVehicul (rutier) - un sistem mecanic care circulă pe drum, cu sau fără                        mijloace de autopropulsare, şi care se utilizează în                        mod normal pentru transportul de persoane şi/sau                        mărfuri ori efectuarea de servicii sau lucrăriVehicul cu - vehicul a cărui suprastructura fixa sau mobila estetemperatura echipata în mod special pentru transportul de mărfuricontrolată la temperaturi controlate şi ai carei pereţi laterali                        au o grosime (inclusiv izolatia) de cel puţin 45 mmVersiune - vehiculele dintr-o anumită varianta, identice cel puţin                        în ceea ce priveşte aspectele esenţiale indicate în                        RNTR-2  +  Capitolul I Metodologia de omologare individuală şi eliberare a CIV1. Prin omologare individuală (denumita în continuare omologare) RAR atesta ca un vehicul îndeplineşte individual cerinţele constructive şi pe cele privind starea tehnica, în conformitate cu prezentele reglementări.2. Prezenta reglementare conţine condiţiile de omologare pentru următoarele categorii de vehicule:2.1. autovehiculele complete sau incomplete, destinate circulaţiei pe drumurile publice, având cel puţin 4 roti şi o viteză maxima constructivă mai mare de 25 km/h, precum şi remorcile acestora. Condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească aceste vehicule sunt menţionate în cap. IV al prezentelor reglementări.2.2. tractoarele agricole şi forestiere pe roti, remorcile acestora, precum şi maşinile autopropulsate pentru lucrări care păstrează caracteristicile de baza ale unui tractor agricol sau forestier pe roti, având cel puţin două axe şi o viteză maxima constructivă cuprinsă între 6 şi 40 km/h. Condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească aceste vehicule sunt menţionate în cap. V al prezentelor reglementări.2.3. autovehiculele cu 2 sau 3 roti, având roti jumelate sau nejumelate, destinate circulaţiei pe drumurile publice, precum şi cvadriciclurile. Condiţiile constructive pe care trebuie să le îndeplinească aceste vehicule sunt menţionate în cap. VI al prezentelor reglementări. Sunt exceptate:2.3.1. autovehiculele având o viteză maxima constructivă care nu depăşeşte 6 km/h;2.3.2. autovehiculele destinate să fie conduse de către un pieton;2.3.3. autovehiculele destinate să fie utilizate de către persoane cu handicap fizic - scaune rulante;2.3.4. autovehiculele destinate competiţiilor sportive organizate pe drumurile publice sau în afară acestora;2.3.5. autovehiculele concepute în special pentru utilizarea în afară drumurilor publice şi pentru activităţi recreative, având 3 roti simetrice plasate una în faţa şi celelalte doua în spate;2.3.6. bicicletele cu pedalare asistată/echipate cu un motor electric auxiliar de o putere nominală continua maxima de 0,25 kW, a cărui alimentare este redusă progresiv şi în final întreruptă atunci când vehiculul atinge o viteză maxima de 25 km/h sau mai devreme în cazul în care ciclistul se opreşte din pedalat.3. Omologarea se acordă pentru:3.1. vehiculele noi, fabricate, importate sau introduse în România, în număr de cel mult 10 bucăţi de acelaşi tip, de către aceeaşi persoana juridică sau fizica. De la data aderării României la Uniunea Europeană, sunt exceptate de la prevederile acestui aliniat privind omologarea vehiculele noi pentru care se poate prezenta originalul certificatului de conformitate CE, eliberat în baza unei omologări comunitare CE de tip a întregului vehicul valabilă;3.2. vehiculele utilizate, care nu au mai fost înmatriculate în România. De la data aderării României la Uniunea Europeană, sunt exceptate de la prevederile acestui aliniat privind omologarea vehiculele care au fost înmatriculate ultima data într-un Stat membru al Uniunii Europene.3.3. vehiculele înmatriculate în România, la care s-au modificat caracteristicile tehnice menţionate în CIV.4. Omologarea se efectuează de către RAR în reprezentantele sale şi consta în:4.1. stabilirea caracteristicilor constructive ale vehiculului;4.2. efectuarea verificărilor şi, după caz, a încercărilor necesare pentru evaluarea îndeplinirii condiţiilor constructive din prezentele reglementări;4.3. efectuarea verificărilor prevăzute în RNTR-1 privind starea tehnica, precum şi, după caz, a celor din reglementările corespunzătoare unor categorii specifice de vehicule (ADR, ATP, GPL etc.).5. Pentru vehiculele menţionate la subcap. 3.2, omologarea include şi certificarea autenticităţii vehiculelor, activitate care se efectuează conform capitolului II.6. Omologarea se acordă dacă rezultatele verificărilor precizate la pct. 4 şi, după caz, pct. 5, demonstreaza îndeplinirea cerinţelor din prezentele reglementări. Condiţiile constructive impuse pentru omologarea unui vehicul se considera îndeplinite dacă acesta este însoţit de un certificat de conformitate CE valabil (eliberat de către constructor în urma unei omologări obţinute în conformitate cu prevederile unei directive-cadru) şi dacă pe placuta constructorului aplicată pe vehicul se regaseste numărul de omologare CE. Documentul care atesta acordarea omologării este CIV.7. CIV conţine date despre vehicul şi proprietarii pe numele cărora acesta a fost înmatriculat succesiv. Datele despre vehicul se înscriu de către RAR, iar datele despre proprietari se înscriu de către autoritatea competentă care efectuează înmatricularea, potrivit legii. La înstrăinarea vehiculului, ultimul proprietar al acestuia are obligaţia de a transmite dobânditorului CIV.8. Ţinând seama de prevederile pct. 4, CIV se eliberează şi în următoarele situaţii:8.1. Pentru vehiculele deja înmatriculate în România şi care nu deţin CIV. În acest caz se efectuează verificările şi/sau încercările menţionate la subpct. 4.1, 4.2, şi 4.3, cu precizarea ca în cazul subpct. 4.2 se vor avea în vedere condiţiile constructive valabile la data înmatriculării vehiculelor respective;8.2. De la data aderării României la Uniunea Europeană, pentru vehiculele noi, în cazul existenţei unei omologări comunitare CE de tip a întregului vehicul valabilă, în baza originalului certificatului de conformitate CE. În acest caz, CIV se va elibera numai pe baza efectuării verificărilor menţionate la subpct. 4.1.8.3. De la data aderării României la Uniunea Europeană, în cazul vehiculelor exceptate de la omologare conform 3.2. În acest caz, CIV se va elibera pe baza efectuării verificărilor menţionate la subpct. 4.1 şi 4.3. În plus, pentru aceste vehicule eliberarea CIV presupune şi certificarea autenticităţii vehiculului, activitate care se efectuează conform capitolului II.9. RAR modifica datele despre vehicul înscrise în CIV, în urma omologării vehiculelor precizate la subpct. 3.3, dacă acestea respecta prevederile legislaţiei şi reglementărilor tehnice aplicabile. Prin excepţie, RAR eliberează o noua CIV dacă omologarea unui astfel de vehicul a fost determinata de înlocuirea caroseriei/sasiului.10. În cazul pierderii, furtului sau distrugerii CIV, RAR poate emite un duplicat la CIV, cu avizul autorităţii competente care a efectuat înmatricularea. De asemenea, RAR poate emite un duplicat la CIV şi în cazul refuzului de predare a CIV constatat de executorul judecătoresc, cu ocazia executării silite. Duplicatul unei CIV se emite numai pe baza înregistrărilor din sistemul informatic al RAR, fără prezentarea vehiculului.11. La epuizarea spaţiului destinat înscrierii caracteristicilor tehnice ale vehiculului ori a datelor de identitate a deţinătorilor, RAR eliberează o noua CIV.12. RAR poate elibera CIV cu valabilitate limitată de 30 de zile pentru vehiculele care nu corespund integral cerinţelor de omologare, pentru scoaterea lor din ţara;13. Pentru alte situaţii sau în cazul în care se solicita eliberarea CIV cu valabilitate limitată mai mare de 30 de zile, este necesară aprobarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.14. În cazurile prevăzute la pct. 12 şi 13, valabilitatea CIV se socoteşte de la data înmatriculării vehiculului respectiv.15. Omologarea şi eliberarea/modificarea CIV sunt condiţionate de completarea de către solicitant a formularului Cerere activitate RAR (Anexa nr. 1) cu date privind identitatea sa, a vehiculului şi a deţinătorului acestuia. Cererea se va completa de către solicitant pe propria sa răspundere, va fi semnată în prezenta angajatului RAR care efectuează prestaţia şi va rămâne în arhiva RAR, conform prevederilor legale.16. CIV completată numai cu datele despre vehicul se eliberează de RAR:16.1. solicitantului activităţii de omologare, pentru vehiculele menţionate la subpct. 3.1 şi 3.2;16.2. solicitantului activităţii de eliberare a CIV, pentru vehiculele menţionate la subpct. 8.1, 8.2 sau 8.3, precum şi în cadrul activităţii de eliberare a duplicatului unei CIV care nu a intrat în evidenta autorităţii competente de înmatriculare;16.3. deţinătorului vehiculului sau împuternicitului legal al acestuia, în cadrul activităţii de eliberare a duplicatului unei CIV sau la eliberarea unei alte CIV, dacă cea iniţială a fost luată în evidenta de către autoritatea competentă de înmatriculare.17. Pentru vehiculele precizate la subpct. 3.3, RAR modifica CIV/eliberează o noua CIV numai la solicitarea deţinătorului înscris în CIV.18. Definirea categoriilor de folosinţă ale vehiculelor, clasificarea vehiculelor pe categorii de omologare, precum şi definirea tipurilor de caroserie şi a claselor pentru autovehiculele pentru transportul de pasageri sunt cele precizate în RNTR-2.19. Modificările vehiculelor precizate la subpct. 3.3 şi care determina omologarea acestora se pot efectua numai în ateliere specializate, autorizate conform legislaţiei în vigoare.  +  Capitolul II Metodologia de certificare a autenticităţii1. Certificarea autenticităţii se efectuează de către RAR:1.1. Pentru vehiculele utilizate care nu au mai fost înmatriculate în România şi care se supun omologării;1.2. De la data aderării României la Uniunea Europeană, pentru vehiculele care au fost înmatriculate ultima data într-un stat membru al Uniunii Europene şi care sunt importate sau introduse în România;1.3. Pentru vehiculele care sunt sau au mai fost înmatriculate în România şi care îşi schimba deţinătorul.2. Sunt exceptate de la certificarea autenticităţii autovehiculele destinate competiţiilor sportive şi vehiculele istorice.3. Certificarea autenticităţii se efectuează prin metode nedistructive.4. Certificarea autenticităţii este condiţionată de completarea de către solicitant a formularului Cerere activitate RAR cu date privind identitatea sa, a vehiculului şi a deţinătorului acestuia. Cererea se va completa de către solicitant pe propria sa răspundere, va fi semnată în prezenta angajatului RAR care efectuează prestaţia şi va rămâne în arhiva RAR, conform prevederilor legale.5. Pentru vehiculele precizate la subpct. 1.1 şi 1.2, la certificarea autenticităţii se verifica dacă:5.1. principalele elemente de identificare ale vehiculului sunt originale şi/sau nu au fost supuse unor modificări neautorizate;5.2. formularul-tip al documentului care confirma înmatricularea anterioară a vehiculului, eliberat de autorităţile competente din ţara de provenienţă, este autentic. Verificarea formularului-tip se face numai pentru documentele al căror model etalon se regaseste în baza de date a RAR.5.3. vehiculul nu figurează ca dat în urmărire pe plan intern şi internaţional conform bazelor de date la care RAR are acces pe bază de protocoale încheiate cu autorităţile care administrează aceste baze.6. Operaţiunile aferente activităţilor menţionate la pct. 5 se efectuează în spaţii dotate cu echipamente specifice, separate faţă de cele destinate altor activităţi şi inaccesibile persoanelor neautorizate.7. Pentru vehiculele precizate la subpct. 1.3, la certificarea autenticităţii se verifica dacă:7.1. se menţin principalele elemente de identificare şi caracteristicile constructive ale vehiculului în aceeaşi configuratie ca la momentul omologării;7.2. vehiculul nu figurează ca dat în urmărire pe plan intern şi internaţional conform bazelor de date la care RAR are acces pe bază de protocoale încheiate cu autorităţile care administrează aceste baze.8. Pentru vehiculele precizate la subpct. 1.1, 1.2 şi 1.3, care corespund din punct de vedere al certificării autenticităţii, RAR emite Certificatul de autenticitate. Acest document este valabil pentru o singura înmatriculare, dar nu mai mult de 60 de zile de la data eliberării sale.9. Pentru vehiculele care nu corespund certificării autenticităţii, RAR eliberează o nota de constatare care conţine neconformităţile identificate.  +  Capitolul III Condiţii privind efectuarea înlocuirii sasiului/caroseriei, precum şi a elementelor de sasiu/caroserie purtătoare de număr de identificare1. RAR nu eliberează/modifica CIV pentru un vehicul la care s-a înlocuit sasiul/caroseria sau la care s-a înlocuit numai elementul purtător al numărului de identificare, dacă vehiculul iniţial este blocat în sistemul informatic al RAR.2. Înlocuirea sasiului/caroseriei2.1. Prin înlocuirea sasiului/caroseriei unui vehicul se înţelege totalitatea operaţiunilor determinate de schimbarea sasiului/caroseriei cu un alt sasiu/o alta caroserie compatibil(a), în condiţiile menţionate în prezentele reglementări. Conform prevederilor cap. I, subpct. 3.3 din prezentele reglementări, noua configuratie a vehiculului se supune omologării. Condiţiile constructive aplicabile la omologarea determinata de înlocuirea de sasiu/caroserie sunt cele din prezentele reglementări. Totuşi, vehiculele cărora li s-a înlocuit sasiul/caroseria sunt exceptate de la prevederile privind îndeplinirea normelor de poluare şi pe cele privind echiparea cu ABS a sistemului de franare precizate în prezentele reglementări numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele cerinţe:2.1.1. Vehiculul iniţial deţine CIV sau cel puţin este înmatriculat în România;2.1.2. Noul element de rezistenta (sasiul/caroseria) este compatibil cu cel iniţial;2.1.3. În cazul autovehiculelor, s-a păstrat motorul înscris în CIV sau cel puţin în certificatul de înmatriculare.2.2. În cazurile menţionate la pct. 2.1, dacă cel puţin una dintre cerinţele de la subpct. 2.1.1, 2.1.2 şi 2.1.3 nu este îndeplinită, omologarea vehiculului astfel obţinut se face prin raportare în totalitate la condiţiile tehnice precizate în prezentele reglementări.2.3. Se considera ca doua caroserii/sasiuri sunt compatibile în sensul subpct. 2.1.2 dacă ele sunt destinate unor vehicule identice cel puţin în ceea ce priveşte următoarele caracteristici:2.3.1. Marca, admiţându-se ca excepţie vehiculele fabricate sub licenta;2.3.2. Tipul desemnat de către constructor în conformitate cu definitia din directiva-cadru specifică (pentru toate categoriile de vehicule);2.3.3. Tipul caroseriei (numai pentru vehiculele din categoria M);2.3.4. Numărul de axe (pentru toate categoriile de vehicule).2.4. Se va proceda la înlocuirea efectivă de sasiu/caroserie numai după obţinerea de către solicitant a acceptului de efectuare a acestei operaţiuni, eliberat de către RAR inclusiv pe baza identificarii vehiculului iniţial. Înlocuirea de sasiu/caroserie se efectuează numai în ateliere de reparaţii autorizate conform legislaţiei în vigoare pentru aceasta activitate.2.5. Dacă prevederile pct. 2.4 sunt îndeplinite, iar rezultatele verificărilor efectuate în cadrul omologării demonstreaza îndeplinirea cerinţelor din prezentele reglementări, se eliberează o noua CIV.2.6. Omologarea pe baza condiţiilor valabile la data precedentei omologări sau, după caz, a celor de la data înmatriculării vehiculului în România se acordă şi pentru vehiculele în cazul cărora operaţiunea de înlocuire a sasiului/caroseriei s-a derulat anterior datei de intrare în vigoare a prezentelor reglementări, fără respectarea prevederilor de la pct. 2.4, numai dacă:2.6.1. sunt îndeplinite cerinţele prevăzute la pct. 2.1.1-2.1.3;2.6.2. se atesta prin documente data achiziţiei sasiului/caroseriei şi data efectuării operaţiunii de înlocuire (factura/deviz/adeverinta atelier privind lucrările efectuate sau declaraţie pe propria răspundere autentificată notarial, dacă lucrarea a fost efectuată în regie proprie).2.7. În cazurile menţionate la pct. 2.6, dacă cel puţin una dintre condiţiile prevăzute la subpct. 2.6.1-2.6.2 nu este îndeplinită, omologarea vehiculului astfel obţinut se face prin raportare în totalitate la condiţiile tehnice în vigoare pe care trebuie să îndeplinească un vehicul în vederea primei lui înmatriculări în România.2.8. Caroseriile/sasiurile iniţiale ale vehiculelor cărora li s-a înlocuit principalul element al structurii lor de rezistenta nu se mai pot folosi pentru echiparea altor vehicule.2.9. Sasiurile/caroseriile provenite de la vehicule radiate în vederea casării nu se pot folosi pentru echiparea altor vehicule.3. Înlocuirea elementului de caroserie/sasiu purtător al numărului de identificare3.1. Prin element de caroserie/sasiu purtător al numărului de identificare se înţelege partea componenta a structurii de rezistenta a unui vehicul care constituie suportul numărului de identificare poansonat şi pe care constructorul o livreaza ca piesa de schimb.3.2. Pentru un vehicul, RAR accepta înlocuirea elementului precizat la pct. 3.1 şi modifica în consecinţa CIV numai dacă:3.2.1. Elementul montat pe vehicul constituie o piesa de schimb noua;3.2.2. Reparaţia s-a efectuat într-un atelier de reparaţii autorizat conform legislaţiei în vigoare pentru activitatea de intervenţie la structura de rezistenta;3.3. Modificarea CIV se poate face şi pentru vehiculele la care elementul de sasiu/caroserie purtător al numărului de identificare a fost înlocuit anterior datei de intrare în vigoare a prezentelor reglementări, fără respectarea prevederilor subpct. 3.2.2, numai dacă:3.3.1. Elementul montat pe vehicul constituie o piesa de schimb noua;3.3.2. În absenta numărului de identificare poansonat, celelalte indicii regasite pe vehicul confirma identitatea acestuia (an fabricaţie, cod şi serie motor, succesiune culori, elemente specifice perioadei de fabricaţie etc.);3.3.3. Se atesta prin documente data achiziţiei piesei de schimb şi data efectuării operaţiunii de înlocuire (factura/deviz/adeverinta atelier privind lucrările efectuate sau declaraţie pe propria răspundere autentificată notarial, dacă lucrarea a fost efectuată în regie proprie).3.4. În cazul în care vehiculul nu se încadrează în prevederile subcap. 3.2 sau 3.3, acesta nu va putea beneficia de eliberarea/modificarea CIV.  +  Capitolul IV Condiţii constructive privind autovehiculele complete sau incomplete, destinate circulaţiei pe drumurile publice, având cel puţin 4 roti şi o viteză maxima constructivă mai mare de 25 km/h, precum şi remorcile acestora1. Condiţii privind elementele de identificare1.1. Numărul de identificare trebuie să fie poansonat (după caz, inscripţionat), în general pe o componenta nedemontabila a principalului element de rezistenta al vehiculului, în forma şi folosind caracterele prevăzute de către constructor sau o autoritate competentă din ţara de provenienţă.1.2. Placuta constructor trebuie să fie inscripţionată cel puţin cu numărul de identificare al vehiculului şi cu masele maxime tehnic admisibile, conform prezentei reglementări. După caz, se mai pot regasi informaţii referitoare la constructorul vehiculului, motorizare, tipul vehiculului respectiv, numărul de omologare CE, iar la semiremorci, masa maxima admisibilă pe pivotul seii de cuplare. Dacă masele maxime tehnic admisibile se situeaza peste masele maxime autorizate dintr-o anumită ţara, pe placuta constructor pot fi înscrise şi masele maxime autorizate. În acest caz, masele maxime se vor indica în doua rubrici, după cum urmează: în cea stanga, masele maxime autorizate, şi în cea dreapta, masele maxime tehnic admisibile. Constructorul poate da şi informaţii suplimentare, sub inscripţiile obligatorii sau lateral faţă de acestea, dar în afară dreptunghiului marcat cu claritate, în care pot fi plasate exclusiv datele menţionate mai sus.2. Condiţii privind masele2.1. Masele maxime tehnic admisibile (totală, pe axe, remorcabile, în autotren, pe carligul de remorcare, pe plafon, după caz), sunt cele stabilite de către constructorul vehiculului şi menţionate în documentele de omologare. Masa proprie a vehiculului se stabileşte prin cantarire.2.2. Suma maselor tehnic admisibile pe axe nu poate fi mai mica decât masa maxima tehnic admisibilă a vehiculului, cu excepţia semiremorcilor şi a remorcilor cu axa centrala, la care o parte a masei maxime tehnic admisibile se repartizează vehiculului tractor.2.3. Condiţii specifice privind masele autovehiculelor M1 şi ale remorcilor acestora:2.3.1. Masa maxima tehnic admisibilă a autovehiculului nu poate fi mai mica decât masa proprie a autovehiculului plus masa de încărcare conventionala (nr. de locuri x 75 kg).2.3.2. Masa maxima tehnic admisibilă a remorcii cu dispozitiv de franare nu poate depăşi 3500 kg. Masa remorcabila cu dispozitiv de franare a unui autovehicul nu poate depăşi masa maxima tehnic admisibilă a acestuia (în cazul autovehiculelor de teren, de 1,5 ori aceasta masa).2.3.3. Masa maxima tehnic admisibilă a remorcii fără dispozitiv de franare nu poate depăşi 750 kg. Masa remorcabila fără dispozitiv de franare a unui autovehicul, nu poate depăşi jumătate din masa proprie a acestuia.2.3.4. Masa maxima tehnic admisibilă pe axa faţa a autovehiculului nu poate fi mai mica de 30% din masa maxima tehnic admisibilă a acestuia.2.4. Condiţii specifice privind masele unui vehicul M, N şi O, altele decât M(1):2.4.1. Masa maxima admisibilă corespunzătoare axei (axelor) motoare trebuie să reprezinte cel puţin 25% din masa maxima tehnic admisibilă a autovehiculului;2.4.2. Masa maxima admisibilă corespunzătoare axei (axelor) directoare nu poate fi mai mica decât 20% din masa maxima tehnic admisibilă a vehiculului;2.4.3. Autovehiculele trebuie să poată dezvolta o putere de cel puţin 5 kW pe fiecare tona din masa maxima tehnic admisibilă + masa remorcabila cu dispozitiv de franare a acestora.2.5. În cazul autobuzelor şi microbuzelor, masa pasagerilor (masa unui pasager stabilită conform tabelului de mai jos înmulţită cu numărul pasagerilor) + masa proprie a vehiculului + masa corespunzătoare bagajelor (100 kg pentru fiecare mc din volumul compartimentelor de bagaje + 75 kg pentru fiecare mp din suprafaţa acoperişului prevăzut pentru transportul bagajelor) + masa maxima tehnic admisibilă pe cupla de remorcare (dacă este montat dispozitivul pe vehicul) nu trebuie să fie mai mare decât masa maxima tehnic admisibilă.2.6. În tabelul de mai jos sunt prezentate valorile rezervate masei unui pasager, precum şi spaţiul destinat acestuia în picioare:
  Clasa vehiculului Masa pasagerului (kg) Spaţiul convenţional pentru un pasager în picioare (mp/pasager)
  Clasa I şi A**) 68 0,125
  Clasa II 71*) 0,15
  Clasa III şi B 71*) Fără pasageri în picioare
  -----------
      *) Inclusiv 3 kg bagaj de mana.
      **) Dacă un vehicul din clasele II, III sau B trebuie să fie omologat şi
          ca vehicul din clasele I sau A, la omologarea pentru aceste clase nu
          trebuie să se ţină seama de masele bagajelor transportate în spaţiile
          de bagaje, care nu sunt accesibile din exteriorul vehiculului.
  2.7. Pentru vehiculele din categoriile L6e şi L7e destinate transportului de mărfuri şi concepute pentru a fi echipate cu suprastructuri interschimbabile, masa totală a acestor suprastructuri nu va intră în calculul masei la gol şi este considerată ca făcând parte din sarcina utila. O suprastructura este considerată ca interschimbabila dacă ea poate fi uşor demontata de pe sasiu-cabina fără utilizarea unor scule.2.8. Modificarea masei maxime tehnic admisibilă a unui vehicul se accepta dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele cerinţe:2.8.1. respectivul tip de vehicul este omologat şi la valorile modificate ale maselor, fapt dovedit prin prezentarea certificatului de omologare în conformitate cu directiva 97/27/CEE ;2.8.2. producătorul vehiculului sau reprezentantul acestuia în România procedează la înlocuirea placutei constructor iniţiale cu o alta care conţine valorile modificate ale maselor;2.8.3. analiza tehnica şi verificările efectuate demonstreaza faptul ca eventualele modificări aduse vehiculului menţin gradul de siguranţă rutiera şi protecţie a mediului impus de prezentele reglementări pentru categoria respectiva de vehicul.2.9. În cazul modificărilor vehiculelor care afectează masa proprie a acestora (schimbarea motorului cu unul cu un alt cod, modificarea numărului de locuri, modificarea/înlocuirea suprastructurii etc.), noua repartiţie de mase sau poziţia actuala a centrului de masa trebuie să respecte condiţiile prezentei reglementări. În cazul în care poziţia centrului de masa s-a modificat semnificativ, omologarea individuală se poate acorda numai dacă rezultatele încercărilor de stabilitate sunt favorabile.3. Condiţii privind dimensiunile3.1. Dimensiunile maxime ale vehiculelor sunt prezentate în tabelul de mai jos:
  DIMENSIUNI MAXIME ADMISE (m)
  Lungime
  Autovehicul 12,00
  Remorca 12,00
  Vehicul articulat (autotractor + semiremorca) 16,50
  Tren rutier 18,75
  Autobuz cu 2 axe 13,50
  Autobuz cu 3 axe 15,00
  Autobuz articulat 18,75
  Latime
  Autovehicule M(1) 2,50
  Toate vehiculele, cu excepţia autovehiculelor M(1), a vehiculelor izoterme şi frigorifice 2,55
  Vehicule izoterme şi frigorifice 2,60
  Înălţime - toate vehiculele 4,00
  Distanta maxima între axa pivotului de cuplare al semiremorcii şi partea din spate a semiremorcii 12,00
  Distanta maxima masurata orizontal între axa pivotului şi un punct oarecare din faţa al semiremorcii 2,04
  Distanta maxima masurata paralel cu axa longitudinala a trenului rutier din punctul extrem aflat cel mai în faţa al zonei de încărcare din spatele cabinei până la punctul cel mai din spate al remorcii, minus distanta dintre partea din spate a autovehiculului şi partea din faţa a remorcii 15,65
  Distanta maxima masurata paralel cu axa longitudinala a trenului rutier din punctul extrem aflat cel mai în faţa al zonei de încărcare din spatele cabinei până la punctul cel mai din spate al remorcii 16,40
  3.2. La omologare, vehiculele trebuie să respecte condiţiile tehnice precizate la subpct. 3.1, după caz.3.3. Prin derogare de la prevederile pct. 3.1 şi 3.2, se poate acorda omologarea pentru vehiculele care depăşesc dimensiunile maxime impuse, în cazul vehiculelor speciale cu adaptari ale caroseriei şi/sau echipamente speciale care nu permit încadrarea în aceste dimensiuni sau în cazul vehiculelor destinate efectuării de transporturi pentru incarcaturi indivizibile.3.4. Definiţiile dimensiunilor de gabarit şi elementele de care se tine cont la măsurare sunt următoarele:3.4.1. lungimea vehiculului cuprinde toate elementele acestuia, inclusiv pe cele proeminente aflate în faţa şi în spate (bare de protecţie, roata de rezerva etc.), cu excepţia următoarelor componente:● stergatoare şi elemente ale instalaţiei de spălat;● plăci de înmatriculare faţa/spate;● sigilii vamale, inclusiv dispozitive de fixare şi de protecţie ale acestora;● elemente de cauciuc sau plastic în afară gabaritului;● echipament de iluminare/semnalizare;● oglinzi şi alte dispozitive ajutatoare pentru vizibilitate indirecta;● prize de aer;● trepte de acces şi dispozitive de agatare;● platforme şi rampe de acces, dacă în poziţia lor pliata (care corespunde stării vehiculului pregătit de mers) ies din gabarit cu cel mult 300 mm;● elemente de cuplare la autovehicule;● dispozitive pentru fixarea prelatei, ca şi protectiilor lor;● parasolare exterioare;● ţevile de troleu de la vehiculele cu propulsie electrica.3.4.2. lăţimea vehiculului cuprinde toate elementele acestuia, inclusiv pe cele fixe care ies în relief la partea laterala (butucul rotilor, manerele uşilor, barele de protecţie etc.), cu excepţia următoarelor componente:● sigilii vamale, inclusiv dispozitive de fixare şi de protecţie ale acestora;● dispozitive de fixare a prelatei şi de protecţie a acestora;● indicatoare pentru presiune critica în pneuri;● apărători de noroi flexibile;● echipamentele de iluminat şi semnalizare;● oglinzi laterale retrovizoare şi alte dispozitive ajutatoare pentru vizibilitate indirecta;● scări retractabile;● pentru vehiculele de categoria M2 şi M3, rampele de acces, platformele de ridicat şi echipamentele similare în ordine de mers, care nu depăşesc cu mai mult de 10 mm laterala vehiculului;● deformarile pneurilor la nivelul punctului de contact cu solul;3.4.3. înălţimea vehiculului cuprinde toate elementele acestuia, inclusiv deflectorul şi pantografele (în poziţia coborâtă), cu excepţia antenelor.3.4.4. ampatamentul autovehiculului sau remorcii - distanta între planele perpendiculare pe planul longitudinal median al vehiculului şi care trec prin centrele a doua axe consecutive. Pentru vehiculele cu trei axe sau mai multe, se indica ampatamentele între rotile consecutive începând cu roata cea mai din faţa spre roata cea mai din spate; ampatamentul total este suma acestor distanţe. Ampatamentul semiremorcii reprezintă distanta de la axa pivotului de remorcare, în poziţie verticala, la planul vertical conţinând axa primei osii a semiremorcii. În cazul semiremorcilor cu doua sau mai multe axe, se aplică aceeaşi regula ca la un vehicul cu trei sau mai multe axe.3.4.5. ecartamentul unei axe - distanta dintre dreptele de intersectie ale planelor mediane ale rotilor cu planul de sprijin. Pentru doua roti jumelate, planul median este planul echidistant faţă de flancul interior al unei roti şi flancul exterior al celeilalte roti.3.4.6. consola spate - distanta între planul vertical ce trece prin centrele rotilor din spate şi un punct extrem din spate de pe vehicul, ţinând cont de toate elementele fixate rigid pe vehicul.3.5. Modificările dimensiunilor unui vehicul sunt acceptate numai în limitele stabilite de către constructor. În cazul în care aceste limite au fost depăşite, omologarea individuală se poate acorda numai dacă rezultatele încercărilor de stabilitate şi de manevrabilitate, efectuate conform prevederilor din RNTR-2, sunt favorabile.4. Condiţii privind sistemul de franare4.1. Ansamblul sistemelor de franare cu care este echipat un vehicul trebuie să fie compus din frana de serviciu, frana de securitate şi frana de stationare.4.1.1. Franare de serviciu - trebuie să permită reducerea progresiva a vitezei şi oprirea automobilului şi, după caz, a combinatiei de vehicule; echipamentul pentru franarea de serviciu trebuie să aibă doua circuite independente, fiecare circuit actionand cel puţin două roti amplasate pe părţi diferite. Conducătorul trebuie să poată obţine aceasta franare de pe locul sau de conducere, fără sa ridice mâinile de pe comanda direcţiei.4.1.2. Franare de securitate - franarea de securitate, care să permită reducerea progresiva a vitezei şi oprirea automobilului şi, după caz, a combinatiei de vehicule, în cazul defectării echipamentului pentru franarea de serviciu. Conducătorul trebuie să poată obţine aceasta franare de pe locul sau de conducere, păstrând cel puţin o mana pe comanda direcţiei.4.1.3. Franare de stationare - trebuie să permită menţinerea vehiculului imobilizat pe o panta ascendenta sau descendenta de cel puţin 18% (12% atunci când autovehiculul tracteaza o remorca încărcată), chiar şi în absenta conducătorului, elementele active rămânând menţinute în poziţia de strangere prin intermediul unui dispozitiv cu actionare pur mecanică. Conducătorul trebuie să poată obţine franarea de pe locul sau de conducere, cu excepţia remorcilor unde sistemul de actionare al franei de stationare poate fi activat de către o persoană aflată lângă vehicul, pe sol.4.2. Sistemele care asigura franarea de serviciu, franarea de securitate şi franarea de stationare pot avea părţi comune, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:4.2.1. trebuie să existe cel puţin două comenzi independente una de alta şi uşor accesibile conducătorului de pe locul sau;4.2.2. comanda sistemului de franare de serviciu trebuie să fie independenta de cea a sistemului de franare de stationare;4.2.3. dacă funcţia sistemului de franare de securitate este preluată de sistemul de franare de serviciu, acesta trebuie să aibă doua circuite independente.4.3. Vehiculele care fac parte din categoriile M(2), M(3), N(2) şi N(3) (cu excepţia celor cu mai mult de 4 axe), precum şi O3 şi O4 trebuie să fie prevăzute cu ABS. Sunt exceptate de la aceasta prevedere vehiculele precizate la cap. I, subcap. 3.3. Totuşi, dacă un autovehicul înmatriculat în România şi care aparţine categoriei N este transformat în categoria M(2) sau M(3), acesta trebuie prevăzut cu ABS.4.4. Remorcile aparţinând categoriei O(1) nu trebuie echipate în mod obligatoriu cu un sistem de franare de serviciu; totuşi, dacă o remorca din această categorie este echipata cu un sistem de franare de serviciu, acesta trebuie să corespundă aceloraşi condiţii ca şi cele impuse pentru categoria O(2).4.5. Toate remorcile aparţinând categoriei O(2) trebuie să fie echipate cu un sistem de franare de serviciu acţionat prin intermediul sistemului de franare al vehiculului tractor sau de tipul prin inertie. Acest ultim tip nu va fi admis decât pentru remorci, nu şi pentru semiremorci. Sistemul de franare prin inertie trebuie să permită deplasarea spre înapoi a remorcii cu vehiculul tractor. Pentru remorcile noi, dispozitivele utilizate în acest scop trebuie să funcţioneze automat şi să se decupleze automat atunci când remorca se deplaseaza spre înainte. Pentru remorcile de categoria O(2) este autorizata şi folosirea franei de serviciu electrica.4.6. Toate remorcile aparţinând categoriilor O(3) şi O(4) trebuie să fie echipate cu un sistem de franare de serviciu acţionat prin intermediul sistemului de franare al vehiculului tractor.4.7. Sistemul de franare de serviciu trebuie să acţioneze pe toate rotile remorcii.4.8. În cazul unui autovehicul autorizat sa tracteze o remorca din categoria O(3) sau O(4), sistemul de franare de serviciu al remorcii nu trebuie să poată fi acţionat decât concomitent cu sistemul de franare de serviciu, sistemul de franare de securitate sau cel de stationare al vehiculului tractor.4.9. Autovehiculele care aparţin categoriei M(3) din clasele B, II sau III, precum şi cele din categoria N(3) care pot sa tracteze o remorca de categoria O(4), trebuie dotate cu frana de incetinire (sistem de franare auxiliar, capabil sa genereze şi sa menţină o forta de franare pe o durată lungă de timp, fără o scădere semnificativă a eficacitatii).4.10. Vehiculele trebuie prevăzute cu semnal de avertizare de culoare roşie vizibil chiar şi la lumina zilei, care să indice defectarea sistemului de franare al vehiculului care împiedica frana de serviciu să asigure eficacitatea prescrisă şi/sau scoaterea din funcţiune cel puţin a unui circuit independent al franei de serviciu.5. Condiţii privind instalatia de iluminare şi semnalizare luminoasa5.1. Instalatia de iluminare şi semnalizare luminoasa trebuie să cuprindă toate elementele menţionate în Anexa nr. 2 a prezentelor reglementări. Toate elementele instalaţiei de iluminare şi semnalizare luminoasa trebuie să poarte marca de omologare conform regulamentelor CEE-ONU sau directivelor CE/CEE specifice.5.2. Autovehiculele trebuie dotate cu dispozitiv de reglaj automat sau manual de la bord al farurilor cu lumini de intalnire în funcţie de sarcina. Sunt exceptate de la îndeplinirea acestei condiţii autovehiculele cu suspensie integral pneumatica, precum şi cele cu prevăzute cu sistem electronic de reglaj al suspensiei.5.3. Autovehiculele la care postul de conducere este amplasat în partea dreaptă în raport cu planul longitudinal median al acestora, trebuie echipate cu faruri care emit un fascicul luminos asimetric, orientat spre partea dreaptă a drumului.6. Condiţii privind semnalizarea sonora6.1. Autovehiculele trebuie să fie echipate cu avertizor sonor omologat.7. Condiţii privind motorul şi protecţia mediului7.1. La omologarea în vederea primei înmatriculări în România a autovehiculelor noi şi utilizate, valorile emisiilor poluante provenite din gazele de evacuare ale autovehiculelor echipate cu mas din categoriile M şi N, precum şi ale celor echipate cu mac din categoriile M1 şi N1 nu trebuie să depăşească valorile limita privind încercarea de tip I precizate la linia A din tabelul de la pct. 5.3.1.4 al anexei I a directivei 70/220/CEE modificată de directiva 98/69/CE (EURO 3). Verificarea acestei cerinţe se realizează pe bază de documente sau prin efectuarea incercarii de tip I.7.2. Începând cu 1 ianuarie 2008, autovehiculele noi echipate cu mas din categoriile M şi N, precum şi ale celor echipate cu mac din categoriile M1 şi N1 trebuie să respecte prevederile directivei 70/220/CEE , modificată de directiva 2002/80/CE şi de directiva 2003/76/CE cu aplicarea valorilor limita precizate la linia B a tabelului de la pct. 5.3.1.4 al anexei I a directivei 70/220/CEE modificată de directiva 98/69/CE în ceea ce priveşte încercarea de tip I (EURO 4)7.3. La omologarea în vederea primei înmatriculări în România a autovehiculelor noi şi utilizate, valorile emisiilor poluante provenite din gazele de evacuare ale autovehiculelor din categoriile M2, M3 şi N echipate cu mac sau cu mas care funcţionează cu GPL sau GNC nu trebuie să depăşească valorile limita privind ciclurile ESC şi ELR precizate la linia A a tabelului de la pct. 5.3.1.4 al anexei I a directivei 88/77/CEE modificată de directiva 1999/96/CE (EURO 3). Verificarea acestei cerinţe se realizează pe bază de documente sau prin efectuarea încercărilor conform ciclurilor ESC şi ELR sau ETC.7.4. Începând cu 1 ianuarie 2008, autovehiculele noi din categoriile M2, M3 şi N echipate cu mac sau cu mas care funcţionează cu GPL sau GNC trebuie să respecte prevederile directivei 88/77/CEE modificată de directiva 2001/27/CE cu aplicarea valorilor limita precizate la linia B1 a tabelului de la pct. 6.2.1 al anexei I a directivei 88/77/CEE modificată de directiva 1999/96/CE în ceea ce priveşte emisiile de gaze poluante, de particule şi opacitatea gazelor (EURO 4);7.5. Începând cu 1 octombrie 2009, autovehiculele noi din categoriile M2, M3 şi N echipate cu mac sau cu mas care funcţionează cu GPL sau GNC trebuie să respecte prevederile directivei 88/77/CEE modificată de directiva 2001/27/CE cu aplicarea valorilor limita precizate la linia B(2) a tabelului de la pct. 6.2.1 al anexei I a directivei 88/77/CEE , modificată de directiva 1999/96/C E în ceea ce priveşte emisiile de gaze poluante, de particule şi opacitatea gazelor (EURO 5);7.6. Prevederile prezentului pct. 7.3, 7.4, şi 7.5 nu se aplică autovehiculelor echipate cu mac sau mas care funcţionează cu GPL sau GN, din categoriile N(1), N(2) şi M(2) care au fost omologate conform prevederilor directivei 70/220/CEE .7.7. Omologarea autovehiculelor din categoriile M şi N înmatriculate în România la care s-a efectuat înlocuirea motorului acestora este admisă numai dacă se menţine cel puţin acelaşi nivel al emisiilor poluante. Aceeaşi condiţie se impune şi în cazul autovehiculelor la care s-a modificat categoria de omologare.7.8. În Anexa nr. 3 sunt prezentate valorile emisiilor poluante limita admise la omologarea autovehiculelor conform directivelor Uniunii Europene.8. Condiţii privind caroseria8.1. Proeminentele suprafeţei exterioare a unui vehicul trebuie să aibă raze de curbura mai mari de 2,5 mm, Aceasta prescripţie nu se aplică părţilor suprafeţei exterioare cu o proeminenta mai mica de 5 mm, dar marginile îndreptate în afară ale unor asemenea părţi trebuie totuşi tesite.8.2. Vehiculele noi din categoriile N(2) şi N(3) trebuie să fie echipate cu dispozitive de protecţie antiimpanare faţa, cu excepţia celor din categoria N(2) a căror masă maxima nu depăşeşte 7,5 tone şi care au o garda la sol de maximum 400 mm. De asemenea, aceste prevederi nu se aplică autovehiculelor de teren din categoriile N(2) şi N(3) sau celor care, prin funcţia lor, nu pot îndeplini aceste cerinţe.8.2.1. Condiţiile referitoare la dispozitivul de protecţie antiimpanare faţa se considera îndeplinite dacă forma şi caracteristicile vehiculului ţin locul acestuia.8.2.2. Înălţimea secţiunii transversale a dispozitivului va fi de cel puţin 100 mm la vehiculele din categoria N(2), respectiv de cel puţin 120 mm la vehiculele din categoria N(3).8.2.3. Dispozitivul de protecţie antiimpanare faţa trebuie montat pe vehicul astfel încât marginea sa inferioară să se găsească la cel mult 400 mm de sol, atunci când vehiculul nu este încărcat.8.3. Vehiculele trebuie să fie echipate cu dispozitive de protecţie antiimpanare spate.8.3.1. Dispozitivele de protecţie antiimpanare spate sunt alcătuite dintr-o traversa şi elemente de legătură la lonjeroane sau la componentele care le înlocuiesc şi trebuie să respecte următoarele cerinţe:8.3.1.1. Dispozitivul trebuie montat cat mai aproape de partea din spate a vehiculului;8.3.1.2. Când vehiculul este neincarcat, partea inferioară a dispozitivului trebuie să se afle la cel mult de 550 mm de sol;8.3.1.3. Lăţimea dispozitivului nu va depăşi lăţimea axei spate cea mai lata şi nu va fi mai scurta cu mai mult de 100 mm în fiecare parte;8.3.1.4. Înălţimea secţiunii transversale a dispozitivului va fi de cel puţin 100 mm.8.3.1.5. Extremitatile laterale ale dispozitivului nu trebuie să fie curbate spre înapoi şi nu vor prezenta muchii ascutite spre exterior;8.3.1.6. Dispozitivul poate fi astfel conceput încât poziţia sa să poată fi modificată, dar acesta trebuie să poată fi blocat în poziţia de lucru;8.3.2. Un vehicul din categoriile M, N şi O se considera ca îndeplineşte condiţiile legate de dispozitivul de protecţie antiimpanare spate dacă:8.3.2.1. Este echipat cu un dispozitiv conform cu prevederile de mai sus;8.3.2.2. Este conceput şi/sau echipat în partea din spate astfel încât forma caroseriei şi părţile componente ale acesteia pot fi considerate ca inlocuitoare ale dispozitivului.8.3.3. În cazul unui vehicul care aparţine uneia dintre categoriile M1, M2, M3, N1, O1 sau O2, condiţiile cu privire la protecţia antiimpanare spate se considera îndeplinite dacă garda la sol în partea din spate a vehiculului neincarcat nu depăşeşte 550 mm pe o latime care nu este mai mica decât cea a axei spate cea mai lata cu mai mult de 100 mm în ambele părţi. Condiţia trebuie îndeplinită cel puţin pe o linie situata la cel mult 450 mm faţă de extremitatea spate a vehiculului.8.4. Vehiculele din categoriile N2, N3, O3, O4 trebuie să fie echipate cu dispozitiv de protecţie laterala. Fac excepţie autotractoarele, remorcile destinate transportului materialelor lungi indivizibile, precum şi vehiculele speciale cărora, din ratiuni practice, nu li se poate monta o astfel de protecţie laterala.8.4.1. Dispozitivul de protecţie laterala nu trebuie să determine creşterea latimii vehiculului. Marginea sa exterioară nu trebuie să fie retrasă cu mai mult de 120 mm faţă de limitele laterale ale vehiculului, iar pe ultimii 250 mm înaintea rotilor din spate adâncimea trebuie să fie de cel mult 30 mm. Dispozitivul de protecţie laterala consta în suprafeţe plane continue sau una sau mai multe sine orizontale.8.4.2. Distanta între sine trebuie să fie de cel mult de 300 mm, iar sina trebuie să aibă o înălţime a profilului de minim 50 mm pentru vehiculele din categoriile N2 şi O3 şi de minim 100 mm pentru vehiculele din categoriile N3 şi 04.8.4.3. Suprafaţa exterioară trebuie să fie neteda sau ondulata orizontal şi, pe cat posibil, continua. Pot exista suprapuneri, dar partea suprapusa trebuie să fie îndreptată spre spate sau în jos. De asemenea, pot exista spaţii libere pe direcţia longitudinala de maxim 25 mm.8.4.4. Marginea din faţa trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:8.4.4.1. La autovehicule: la maxim 300 mm în spatele planului transversal tangent la pneul ultimei roti din faţa;8.4.4.2. La remorci: la maxim 500 mm în spatele planului transversal tangent la pneul ultimei roti din faţa;8.4.4.3. La semiremorci: la maxim 250 mm în spatele planului transversal al picioarelor de sprijin şi la maxim 2700 mm în spatele planului transversal al pivotului de cuplare.8.4.4.4. Atunci când marginea din faţa se afla într-un spaţiu liber, aceasta trebuie să fie constituită dintr-un element vertical continuu care să acopere toată înălţimea protecţiei laterale; părţile exterioare şi din faţa ale acestui element trebuie să masoare, spre înapoi, cel puţin:- 50 mm pentru categoriile de vehicule N(2) şi O(3);- 100 mm pentru categoriile de vehicule N(3) şi O(4);şi să fie curbate cu 100 mm spre interior.8.4.4.5. În cazul în care cota de 300 mm "cade" în interiorul cabinei, protecţia laterala trebuie construită astfel încât aceasta sa atinga panourile cabinei. Se admite maxim 100 mm spaţiu liber dacă vehiculul are o cabina suspendată sau rabatabila, caz în care dispozitivul de protecţie trebuie să fie curbat spre interior urmând un unghi care să nu depăşească 45°. În acest caz nu se mai aplica prevederile subpct. 8.4.4.4.8.4.5. Marginea din spate trebuie să fie montata la maxim 300 mm faţă de planul tangent la pneul primei roti din spate.8.4.6. Când vehiculul este neincarcat, partea inferioară a dispozitivului trebuie să nu se afle la mai mult de 550 mm de sol.8.4.7. Marginea superioară a dispozitivului trebuie să se găsească la maxim 350 mm faţă de suprafaţa caroseriei "taiata" sau atinsa de planul vertical tangent la partea exterioară a pneurilor. Dacă planul tangent nu "taie" sau atinge caroseria, marginea superioară a protecţiei laterale trebuie să fie la nivelul platformei de încărcare sau la cel puţin 950 mm de sol. Dacă planul tangent "taie" sau atinge caroseria la mai mult de 1300 mm de sol, marginea superioară a dispozitivului trebuie să fie la cel puţin 950 mm de sol.8.4.8. Protecţia laterala trebuie să fie rigida şi montata ferm pe vehicul.8.5. Autovehiculele trebuie să fie echipate cu rezervoare de combustibil care să respecte următoarele condiţii:8.5.1. Orificiile de aerisire trebuie să fie concepute astfel încât să se evite orice risc de incendiu;8.5.2. Scurgerile de combustibil în cazul umplerii rezervorului trebuie să nu ajungă pe sistemul de evacuare; scurgerile trebuie directionate către sol;8.5.3. Rezervorul de combustibil nu trebuie instalat în habitaclu sau în alt compartiment care face parte din habitaclu;8.5.4. Rezervorul de combustibil nu trebuie să constituie o suprafaţa (podea, perete sau panou);8.5.5. Trebuie separat de habitaclu de un perete despartitor cu orificii doar pentru cabluri;8.5.6. Eventualele scurgeri din rezervor nu trebuie să se prelinga în habitaclu;8.5.7. Orificiul de umplere al rezervorului nu trebuie să se găsească în habitaclu, în compartimentul de bagaje sau în compartimentul motor;8.5.8. Amplasarea rezervorului trebuie astfel realizată încât acesta să fie protejat la un impact din faţa sau din spatele autovehiculului; în apropierea rezervorului nu trebuie să existe părţi proeminente sau muchii ascutite.8.5.9. Nu se accepta înlocuirea rezervorului sau montarea unui rezervor suplimentar dacă noile rezervoare sunt fabricate artizanal.8.6. În Anexa nr. 4 sunt precizate prevederile privind montarea de către carosieri individuali a suprastructurii şi a platformei pentru încărcare la vehiculele utilitare.8.7. În Anexa nr. 5 sunt precizate prevederile privind protecţia ocupantilor autovehiculelor împotriva deplasarii mărfurilor (încărcăturii).9. Condiţii privind amenajarea interioară9.1. Autovehiculele noi precum şi cele utilizate cărora li s-a schimbat categoria de omologare trebuie dotate cu centuri de siguranţă conform Anexei nr. 6.9.2. Autovehiculele, altele decât cele menţionate la subpct. 9.1, trebuie dotate cu centuri de siguranţă în trei puncte pentru locurile din faţa şi în doua puncte pentru restul locurilor sezand.9.3. Centurile de siguranţă trebuie să fie inscriptionate lizibil, cu claritate şi de nesters cu marca de omologare în conformitate cu Regulamentul nr. 16 CEE - ONU sau cu Directiva 77/541/CEE cu modificările ulterioare conform RNTR-2.9.4. Scaunele pentru autovehiculele din categoria M provenite din N trebuie să fie omologate şi sa poarte marca de omologare conform directivei 74/408/CEE , modificată de directiva 96/37/CE .9.5. Autovehiculele din categoriile M(2) şi M(3) trebuie să respecte prevederile care afectează direct siguranţa activa şi pasiva, precum şi pe cele privind amenajarea interioară din Regulamentul CEE-ONU nr. 36 sau Regulamentul CEE-ONU nr. 52, după caz, sau Directiva 2001/85/CE .9.6. Autovehiculele din categoria M(1) se pot transforma în autospeciale (autolaborator, ambulante etc.) numai în următoarele condiţii:9.6.1. Au caroseria AB berlina cu hayon, AC break sau AF vehicul cu utilizare multipla;9.6.2. Amenajarea interioară specifică noii categorii de utilizare presupune utilizarea unui spaţiu suplimentar faţă de cel iniţial destinat bagajelor, astfel încât numărul de locuri va fi diminuat în mod obligatoriu;9.6.3. Echipamentele montate trebuie să fie fixate ferm, astfel încât pe durata transportului sa nu fie afectată siguranţa pasiva şi să se asigure protecţia pasagerilor şi a conducătorului auto.10. Condiţii privind vizibilitatea10.1. Geamurile vehiculelor trebuie să fie omologate şi sa poarte marca de omologare în conformitate cu Directiva 92/22/CEE cu modificările ulterioare sau cu Regulamentul 43 CEE-ONU. Condiţia se considera îndeplinită şi de către geamurile care sunt omologate conform normelor SAE sau DOT.10.2. Geamurile aflate în câmpul de vizibilitate principal al conducătorului auto trebuie să asigure o transparenta de cel puţin 75% pentru parbriz, respectiv 70% pentru restul geamurilor.10.3. Câmpul de vizibilitate principal al vehiculului este format din parbriz, geamurile laterale faţa şi luneta. În cazul în care vehiculul este dotat şi cu oglinda laterala dreapta, luneta nu mai face parte din câmpul principal de vizibilitate.10.4. În cazul în care geamurile care nu se afla în câmpul de vizibilitate principal al conducătorului auto au o transparenta modificată faţă de cea stabilită prin marcajul de omologare, se urmăreşte ca stratul aplicat ulterior să fie uniform şi sa nu creeze distorsiuni. De asemenea, foliile de protecţie aplicate pe geamuri trebuie să fie certificate şi marcate corespunzător, iar aplicarea acestora este permisă numai în ateliere autorizate.10.5. Vehiculele din categoriile M şi N trebuie echipate cu cel puţin un stergator de parbriz automat, adică un dispozitiv care, atunci când motorul vehiculului este pornit, poate funcţiona fără alta intervenţie din partea conducătorului decât cea de pornire sau de oprire.10.6. Vehiculele din categoriile M şi N trebuie echipate cu cel puţin un spalator de parbriz, adică un dispozitiv ce serveşte la inmagazinarea cel puţin a unui litru de lichid şi aplicarea acestuia pe suprafaţa exterioară a parbrizului, împreună cu comenzile necesare pentru pornirea sau oprirea dispozitivului.10.7. Vehiculele din categoriile M şi N trebuie echipate cu oglinzi retrovizoare în conformitate cu tabelul din Anexa nr. 7.10.7.1. Oglinzile destinate montarii în interiorul vehiculului şi în exteriorul acestuia se împart în următoarele grupe, indicate şi prin marcarea lor pe oglinzi:- grupa I: oglinzi retrovizoare interioare;- grupele II şi III: oglinzi exterioare numite "principale";- grupa IV: oglinzi exterioare numite "cu unghi mare";- grupa V: oglinzi retrovizoare numite "de parcare".10.7.2. Oglinda retrovizoare interioară trebuie să poată fi reglata de conducătorul autovehiculului, aşezat în poziţia normală de conducere.10.8. Oglinda retrovizoare exterioară situata pe partea conducătorului autovehiculului trebuie să poată fi reglata din interiorul vehiculului cu usa închisă, fiind acceptată pentru acest lucru şi deschiderea ferestrei. Fixarea în poziţia dorita poate fi facuta din afară.11. Condiţii privind sistemul de rulare11.1. Anvelopele utilizate pe vehicule trebuie să respecte condiţiile privind portanta lor şi categoria de viteza pentru care acestea pot fi utilizate.11.2. Autovehiculele trebuie să fie echipate cu dispozitive de protecţie împotriva stropirii, cu excepţia cazurilor în care forma caroseriei preia aceasta funcţie.12. Condiţii privind dispozitivele de cuplare12.1. Dispozitivele de cuplare mecanică între autovehicule şi remorcile lor înglobează toate piesele şi dispozitivele prin care se realizează legătură dintre vehiculele tractoare şi vehiculele tractate. De asemenea, includ şi părţile fixe sau detasabile destinate montarii, reglarii sau actionarii dispozitivelor de cuplare. Dispozitivele de cuplare trebuie să poarte marca de omologare în conformitate cu Directiva 94/20/CE sau cu Regulamentul 55 CEE-ONU.12.2. Dispozitivele de cuplare trebuie să fie montate în mod corespunzător, iar sistemele lor de închidere şi zavorare trebuie să lucreze corect. Nu sunt admise crapaturi sau deformatii ale pieselor din componenta dispozitivelor de cuplare.12.3. Dispozitivele de cuplare pot fi:12.3.1. Sferele de cuplare cu suport sunt dispozitive mecanice de cuplare care cuprind, pe vehiculul tractor, o piesa sferică şi suporti pentru legare la remorca prin intermediul unui cuplaj cu articulatie sferică.12.3.2. Cuplajele cu articulatie sferică sunt dispozitive mecanice de cuplare montate pe protapul remorcilor pentru legare la vehiculele tractoare prin sfere de cuplare.12.3.3. Dispozitivele de cuplare cu bolt sunt dispozitive mecanice de cuplare care cuprind, pe vehiculul tractor, o furca de cuplare şi un bolt de închidere şi blocare automată pentru cuplarea remorcii printr-un ochet de cuplare.12.3.4. Ochetii de cuplare sunt dispozitive mecanice de cuplare montate pe protapul remorcilor, care cuprind un orificiu paralel destinat cuplarii dispozitivelor de cuplare automată cu bolt.12.3.5. Seile de cuplare sunt dispozitive de cuplare în forma de placa pentru utilizarea pe autotractoare cu sa, cu închidere şi blocare automată la cuplare, care sunt legate la pivotii de cuplare.12.3.6. Pivotii de cuplare sunt dispozitive de cuplare montate pe semiremorci şi care efectuează legarea la vehiculul tractor printr-o sa de cuplare.13. Condiţii privind amplasarea placilor de înmatriculare ale vehiculelor13.1. Vehiculele trebuie să fie dotate în faţa şi în spate cu câte un loc de amplasare a placilor de înmatriculare, constând într-o suprafaţa dreptunghiulara plana sau aproape plana, cu următoarele dimensiuni:    Lungime 520 mm sau Lungime 340 mm    Înălţime 120 mm Înălţime 240 mm13.2 Centrul placutei de înmatriculare nu trebuie să fie plasat la dreapta planului longitudinal de simetrie al vehiculului.13.3 Pe înălţime, locul de amplasare a placilor de înmatriculare trebuie să fie la minim 300 mm şi maxim 1200 mm (2000 mm în cazul în care construcţia vehiculului nu permite altfel) de sol.14. Viteza maxima constructivă a vehiculelor care se înscrie în Cartea de identitate a vehiculului este cea indicată de constructor în documentele prezentate în vederea omologării. Pentru autovehiculele prevăzute cu limitator de viteza sau sisteme integrate de limitare a vitezei, în Cartea de identitate a vehiculului se va înscrie viteza maxima care nu poate fi depăşită constructiv, datorită limitatorului sau sistemului.15. Limitatorul de viteza sau sistemul integrat de limitare a vitezei este obligatoriu pentru toate autovehiculele noi din categoriile M(2), M(3), N(2) şi N(3), precum şi pentru autovehiculele care au devenit M(2) sau M(3) prin transformare din alte categorii. Valorile maxime de limitare a vitezei trebuie să fie 100 km/h pentru autovehiculele din categoriile M(2) şi M(3), respectiv 90 km/h pentru autovehiculele din categoriile N(2) şi N(3).16. Dacă autovehiculele noi din categoriile M(2), M(3), N(2) şi N(3) sunt dotate cu tahograf, acesta trebuie să poarta marca de omologare şi să fie prezenta placuta de instalare a tahografului aplicată de către constructor.17. Pentru vehiculele noi din categoriile M(2) şi M(3), precum şi pentru cele care au devenit M(2) sau M(3) prin transformare din alte categorii, este obligatorie echiparea cu un sistem de încălzire independent, care trebuie să fie omologat şi sa poarte marca de omologare în conformitate cu Directiva 2001/56/CE .
   +  Capitolul V Condiţii constructive privind tractoarele agricole şi forestiere pe roti, remorcile acestora, precum şi maşinile autopropulsate pentru lucrări care păstrează caracteristicile de baza ale unui tractor agricol sau forestier pe roti, având cel puţin două axe şi o viteză maxima constructivă cuprinsă între 6 şi 40 km/h1. Condiţii privind elementele de identificare1.1. Numărul de identificare trebuie să fie poansonat (după caz, inscripţionat), în general pe o componenta nedemontabila a principalului element de rezistenta al vehiculului, în forma şi folosind caracterele prevăzute de către constructor sau o autoritate competentă din ţara de provenienţă.1.2. Placuta constructor trebuie să fie inscripţionată cel puţin cu numărul de identificare al vehiculului şi cu masele maxime tehnic admisibile, în funcţie de tipurile de pneuri posibile de utilizat. După caz, se mai pot regasi informaţii referitoare la constructorul vehiculului, motorizare, tipul vehiculului respectiv, numărul de omologare CE.2. Condiţii privind masele2.1. Masele maxime tehnice constructive (totală, pe axe, remorcabile, în autotren, pe dispozitivul de cuplare, după caz), sunt preluate din indicaţiile constructorului. Masa proprie a vehiculului se stabileşte prin cantarire în condiţiile prezentei reglementări.2.2. Independent de starea de încărcare a tractorului sarcina transmisă drumului prin rotile axei din faţa ale acestuia nu trebuie să fie mai mica de 20% din masa la gol a tractorului.2.3. Masa maxima tehnic admisibilă nu trebuie să depăşească 14 tone, iar masa maxima tehnic admisibilă pe fiecare axa sa nu depăşească 10 tone.3. Condiţii privind dimensiunile3.1. Dimensiunile maxime admise pentru aceste tipuri de vehicule sunt:- Lungime: 12 m- Latime: 2,55 m- Înălţime: 4 m4. Condiţii privind sistemul de franare4.1. Ansamblul sistemelor de franare cu care este echipat un tractor trebuie să fie compus din frana de serviciu şi frana de stationare.4.1.1. Franarea de serviciu trebuie să permită controlul miscarii tractorului, cat şi oprirea sigura, rapida şi eficienta a tractorului la toate vitezele admise prin construcţie şi starile admise de încărcare, în panta ascendenta şi descendenta. Efectul ei trebuie să fie gradat. Conducătorul trebuie să poată obţine efectul franarii de la scaunul sau, şi să poată conduce în continuare tractorul cu cel puţin o mana. Sistemul de franare de serviciu trebuie să acţioneze cel puţin asupra rotilor unei axe. Frana de serviciu a tractorului poate să fie compusa dintr-un mecanism de franare dreapta şi unul stanga. Trebuie să fie posibila atât cuplarea lor în scopul unei acţionari comune, cat şi decuplarea. Fiecare din cele doua mecanisme, dreapta şi stanga, trebuie să fie echipate cu un sistem de reglare manual sau automat astfel încât să fie posibila o intrare în funcţiune simetric egala a franelor cuplate.4.1.2. Franarea de stationare trebuie să permită reţinerea în stare de repaus a tractorului şi în lipsa conducătorului, în panta ascendenta şi descendenta, părţile franate rămânând menţinute franate cu ajutorul unui mecanism cu acţiune pur mecanică. Aceasta poate fi obţinută printr-o frana care să acţioneze asupra transmisiei. Conducătorul trebuie să poată obţine efectul franarii de la scaunul sau, fiind admisă o actionare repetată pentru atingerea efectului prescris al franarii.4.2. Condiţii minimale pentru sistemul de franare ale remorcilor tractoarelor4.2.1. Echiparea remorcilor tractoarelor cu un anumit tip de sistem de franare se judeca atât în funcţie de masa totală maxim admisibilă a acestora, cat şi în funcţie de masa totală maxim admisibilă a tractorului la care se cupleaza remorca respectiva. În aceasta situaţie evaluarea trebuie să ţină cont de raportul între masa totală maxim admisibilă a remorcii şi masa totală maxim admisibilă a tractorului [k(M)]. Valorile impuse pentru raportul maxim [k(M)] sunt cele din tabelul de mai jos:┌──────────────────────┬───────────────────────┬───────────────────┬───────────┐│ Masa totală maxim │ Tip sistem franare │ Tip remorca │ K(M) ││admisibilă a remorcii │ │ │ │├──────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────┼───────────┤│ │ │Cu protap articulat│K(M) <= 1,0││ 3.000 kg │Fără sistem de franare ├───────────────────┼───────────┤│ │ │Cu protap rigid │K(M) <= 1,5│├──────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────┼───────────┤│ │ │Cu protap articulat│K(M) <= 2,5││ 6.000 kg │Cu comanda prin inertie├───────────────────┼───────────┤│ │ │Cu protap rigid │K(M) <= 3,0│├──────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────┼───────────┤│ │ │Cu protap articulat│K(M) <= 3,0││ - │Cu comanda pneumatica ├───────────────────┼───────────┤│ │ │Cu protap rigid │K(M) <= 3,5│└──────────────────────┴───────────────────────┴───────────────────┴───────────┘5. Condiţii privind instalatia de iluminare şi semnalizare luminoasa5.1. Instalatia de iluminare şi semnalizare luminoasa trebuie să cuprindă toate elementele menţionate în Anexa nr. 2.5.2. Toate elementele instalaţiei de iluminare şi semnalizare luminoasa trebuie să poarte marca de omologare conform regulamentelor CEE-ONU sau directivelor CE/CEE specifice.6. Condiţii privind semnalizarea sonora6.1. Tractoarele trebuie să fie echipate cu avertizor sonor omologat.7. Condiţii privind motorul şi protecţia mediului7.1. La omologarea în vederea primei înmatriculări în România, tractoarele noi trebuie să respecte condiţiile tehnice privind emisiile poluante (gaze poluante şi particule) prevăzute în directiva 2000/25/CEE .7.2. Omologarea individuală a tractoarelor înmatriculate în România şi la care s-a efectuat înlocuirea motorului acestora este admisă numai dacă se menţine cel puţin acelaşi nivel al emisiilor poluante.8. Condiţii privind caroseria8.1. Proeminentele suprafeţei exterioare a unui tractor trebuie să aibă raze de curbura mai mari de 2,5 mm. Aceasta prescripţie nu se aplică părţilor suprafeţei exterioare cu o proeminenta mai mica de 5 mm, dar marginile îndreptate în afară ale unor asemenea părţi trebuie totuşi tesite.8.2. Tractoarele trebuie echipate cu dispozitive de protecţie în caz de rasturnare omologate, după cum urmează:8.2.1. Tractoarele cu ecartament ingust (ecartament minim reglabil mai mic de 1150 mm) pot avea cabina, cadru (cu 4 stâlpi) sau rama în forma de "U" rasturnat montata fie în faţa fie în spatele postului de conducere;8.2.2. Restul tractoarelor pot avea cabina sau cadru (cu 4 stâlpi).8.3. Rezervoarele de combustibil trebuie să fie astfel montate încât să fie protejate de consecinţele unui soc din faţa sau din spate; în apropierea rezervorului de combustibil nu trebuie să existe nici un element proeminent, margini ascutite etc. Conductele de alimentare cu carburant şi orificiul de umplere trebuie să fie instalate în exteriorul cabinei.8.4. Tractorul poate fi prevăzut cu o platforma de încărcare, ce trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:8.4.1. Centrul de greutate al platformei de încărcare trebuie să se situeze între axe;8.4.2. Dimensiunile platformei, trebuie să fie astfel:8.4.2.1. lungimea platformei sa nu depăşească de 1,4 ori ecartamentul cel mai mare faţa sau spate al tractorului;8.4.2.2. lăţimea nu trebuie să depăşească lăţimea maxima de gabarit a tractorului neechipat;8.4.3. Platforma trebuie să fie dispusă simetric faţă de planul median longitudinal al tractorului;8.4.4. Suprafaţa de încărcare nu trebuie să fie situata la mai mult de 1,50 m deasupra solului;8.4.5. Montajul şi tipul platformei trebuie să fie astfel încât, cu o încărcare normală, câmpul de vizibilitate al conducătorului sa rămână suficient şi ca diferitele dispozitive regulamentare de iluminare şi semnalizare luminoasa să poată să-şi îndeplinească în continuare funcţia lor;8.4.6. Platforma de încărcare trebuie să fie demontabila; ea trebuie să fie astfel fixată la tractor încât să fie înlăturat orice pericol de desprindere accidentala.8.5. Tractoarele sunt echipate cu "prize de forta" (capatul arborelui de transmisie al tractorului, destinat sa transmită miscarea la o masina). Priza de forta trebuie să fie protejata printr-un scut (aparatoare) de protecţie fixat pe tractor astfel încât priza să fie acoperită cel puţin sus şi de ambele părţi.9. Condiţii privind amenajarea interioară9.1. Tractoarele trebuie să fie echipate cu un scaun pentru conducătorul auto şi, optional, cu scaun sau scaune pentru insotitori. Scaunele insotitorilor trebuie să fie fixate solid şi, în funcţie de tipul tractorului, să fie legate convenabil de elemente al structurii (sasiu, dispozitiv împotriva rasturnarii, platforma etc). Aceste elemente de structura trebuie să fie suficient de rezistente pentru a putea susţine scaunele insotitorilor, încărcate. Echiparea scaunelor tractorului cu centuri de siguranţă este facultativă.10. Condiţii privind vizibilitatea10.1. Tractoarele echipate cu cabina trebuie prevăzute cu geamuri şi stergatoare de parbriz care să asigure o vizibilitate corespunzătoare. Geamurile tractoarelor trebuie să asigure o transparenta minima de 75% pentru parbriz, respectiv 70% pentru restul geamurilor.10.2. Tractoarele trebuie să fie echipate cel puţin cu o oglinda retrovizoare exterioară montata în partea stanga a tractorului. Facultativ, tractoarele pot fi echipate cu oglinda retrovizoare interioară şi cu oglinda retrovizoare exterioară montata pe partea dreaptă.10.2.1. Oglinda retrovizoare exterioară trebuie să fie vizibila prin porţiunea din suprafaţa parbrizului curatata de stergatorul de parbriz, sau prin geamurile laterale dacă tractorul este echipat cu acestea.10.2.2. Oglinda retrovizoare interioară trebuie să poată fi reglata de către conducător din poziţia sa de conducere.11. Condiţii privind sistemul de rulare11.1. Anvelopele utilizate pe vehicule trebuie să respecte condiţiile privind portanta lor şi categoria de viteza pentru care acestea pot fi utilizate.12. Condiţii privind dispozitivele de cuplare şi remorcare12.1. Tractoarele pot fi dotate cu unul sau mai multe tipuri de dispozitive de cuplare mecanice neautomate sau automate, la care să nu fie posibila decuplarea accidentala.12.2. La dispozitivele de cuplare automate, poziţia blocat trebuie să fie asigurată prin doua elemente de asigurare independente unul de celălalt.12.3. Sarcina statica verticala maxima admisă pe dispozitivul de cuplare nu poate depăşi 3000 kg.12.4. Tipurile de dispozitivele de cuplare care pot fi montate pe tractor sunt de următoarele tipuri:- dispozitivul de cuplare tip cap de furca (cu bolt);- carlig de cuplare;- bara oscilanta (bara de cuplare).12.5. Dispozitivele de cuplare trebuie să fie montate în mod corespunzător, iar sistemele lor de închidere şi zavorare trebuie să lucreze corect. Nu sunt admise crapaturi sau deformatii ale pieselor din componenta dispozitivelor de cuplare.13. Condiţii privind amplasarea placilor de înmatriculare ale tractoarelor13.1. Tractoarele trebuie să fie dotate în partea din spate cu loc de amplasare a placilor de înmatriculare.13.2. Acest loc de amplasare consta într-o suprafaţa dreptunghiulara plana sau aproape plana, având cel puţin următoarele dimensiuni:- lungime 255 sau 520 mm,- latime 165 sau 120 mm.Viteza maxima constructivă a vehiculelor care se înscrie în Cartea de identitate a vehiculului este cea indicată de constructor în documentele prezentate în vederea omologării.  +  Capitolul VI Condiţii tehnice privind construcţia şi echiparea vehiculelor cu doua şi trei roti, şi a cvadriciclurilor (denumite în continuare motocicluri)1. Condiţii privind elementele de identificare1.1. Numărul de identificare trebuie să fie poansonat (după caz, inscripţionat), în general pe o componenta nedemontabila a principalului element de rezistenta al vehiculului, în forma şi folosind caracterele prevăzute de către constructor sau o autoritate competentă din ţara de provenienţă1.2. Placuta constructor trebuie să fie inscripţionată cel puţin cu numărul de identificare al vehiculului. După caz, se mai pot regasi informaţii referitoare de constructorul vehiculului, nivelul zgomotului în stationare, masele tehnic admisibile, motorizare, tipul vehiculului respectiv sau numărul de omologare CE. În cazul cvadriciclurilor, placuta constructorului trebuie să conţină în mod obligatoriu numărul de omologare CE.2. Condiţii privind masele2.1. Masa maxima tehnic admisibilă a motociclurilor este cea declarata de constructor.2.2. Masele maxime proprii ale motociclurilor cu trei sau patru roti sunt următoarele:2.2.1. Motociclurile cu trei roti: 270 kilograme pentru mopede, 1000 kilograme pentru tricicluri (masele bateriilor pentru propulsie ale vehiculelor electrice nu sunt luate în calcul);2.2.2. Motociclurile cu patru roti: 350 kilograme pentru cvadricicluri uşoare; 400 kilograme pentru cvadricicluri, altele decât cele uşoare, destinate transportului de persoane; 550 kilograme pentru cvadricicluri, altele decât cele uşoare, destinate transportului de mărfuri (masele bateriilor pentru propulsia vehiculelor electrice nu sunt luate în calcul). În cazul cvadriciclurilor destinate transportului de marfa şi care sunt echipate cu suprastructuri amovibile, masa acestor suprastructuri nu se ia în calcul la masa proprie, aceasta considerându-se ca face parte din masa utila.2.3. Sarcina utila declarata de constructor pentru autovehicule cu trei sau patru roti nu trebuie să depăşească:2.3.1. pentru mopede cu trei roti: 300 kilograme2.3.2. pentru cvadriciclurile uşoare: 200 kilograme2.3.3. pentru tricicluri:2.3.3.1. destinate transportului de mărfuri: 1500 kilograme;2.3.3.2. destinate transportului de persoane: 300 kilograme;2.3.4. pentru cvadricicluri altele decât uşoare:2.3.4.1. destinate transportului de mărfuri: 1000 kilograme;2.3.4.2. destinate transportului de persoane: 200 kilograme.2.4. Masa maxima remorcabila a motociclurilor nu trebuie să depăşească 50% din masa lor proprie.3. Condiţii privind dimensiunile3.1. Dimensiunile maxime autorizate ale motociclurilor sunt:- lungime: 4,00 metri- latime: 1,00 metri pentru mopede cu doua roti, 2,00 metri pentru restul vehiculelor- înălţime: 2,50 metri4. Condiţii privind sistemul de franare4.1. Motociclurile cu doua roti:4.1.1. Trebuie să fie echipate cu doua dispozitive de franare de serviciu, cu comenzi şi transmisii independente, unul actionand cel puţin pe roata din faţa, celălalt actionand cel puţin pe roata spate.4.1.2. Cele doua dispozitive de franare de serviciu pot avea o frana comuna în măsura în care o defectiune a uneia dintre ele nu are incidenţa asupra eficientei celeilalte.4.1.3. Frana de stationare nu este obligatorie.4.2. Motocicleta cu atas trebuie să fie echipata cu dispozitivele de franare care sunt cerute şi pentru cazul când nu ar exista atas; dacă acestea permit obţinerea eficientei cerute în timpul încercărilor vehiculului cu atas, nu este necesară frana pe roata atasului; frana de stationare nu este obligatorie.4.3. Mopedul cu trei roti trebuie să fie echipat:4.3.1. fie cu doua dispozitive independente de franare de serviciu, care împreună acţionează simultan franele tuturor rotilor;4.3.2. fie cu un sistem de franare de serviciu care acţionează singur franele tuturor rotilor şi cu un dispozitiv de franare auxiliar, care poate fi frana de stationare.4.3.3. De asemenea, orice moped cu trei roti trebuie să fie echipat cu un dispozitiv de franare de stationare care acţionează cel puţin pe roata (rotile) unei axe. Dispozitivul de franare de stationare, care poate fi unul dintre cele prevăzute la punctul 4.3.1, trebuie să fie independent de dispozitivul care acţionează asupra celeilalte axe.4.4. Motociclul cu trei sau patru roti trebuie să fie echipat cu:4.4.1. Un dispozitiv de franare de serviciu, comandat cu piciorul, care acţionează franele tuturor rotilor şi cu un dispozitiv de franare auxiliar, care poate fi frana de stationare;4.4.2. Un dispozitiv de franare de stationare care acţionează cel puţin asupra rotilor unei axe. Comanda dispozitivului de franare de stationare trebuie să fie independenta de comanda franei de serviciu.5. Condiţii privind instalatia de iluminare şi semnalizare luminoasa5.1. Instalatia de iluminare şi semnalizare luminoasa trebuie să cuprindă toate elementele menţionate în Anexa nr. 2.6. Condiţii privind semnalizarea sonora6.1. Motociclurile trebuie să fie echipate cu avertizor sonor omologat.7. Condiţii privind motorul şi protecţia mediului7.1. La omologarea în vederea primei înmatriculări în România, motociclurile noi trebuie să respecte condiţiile tehnice privind emisiile poluante prevăzute în directiva 97/24/CE modificată prin directivele 2002/51/CE şi 2003/77/CE .7.2. Omologarea motociclurilor înmatriculate în România şi la care s-a efectuat înlocuirea motorului acestora este admisă numai dacă se menţine cel puţin acelaşi nivel al emisiilor poluante.8. Condiţii privind caroseria8.1. Vehiculele cu doua roti trebuie să fie prevăzute cu cel puţin un suport pentru asigurarea stabilitatii lor în stationare, atunci când nu sunt menţinute într-o poziţie statica de o persoană sau prin mijloace externe. Vehiculele care au roti jumelate, nu trebuie să fie echipate cu suporturi de sprijin.8.2. Suportul de sprijin trebuie să fie un suport lateral sau un suport central. De asemenea se accepta şi montarea simultană a ambelor tipuri de suport.8.3. Atunci când suportul este articulat la partea inferioară a vehiculului sau sub acesta, extremitatea exterioară a suportului de sprijin trebuie să se deplaseze spre partea din spate a vehiculului pentru a fi fixat în poziţia închisă sau de mers.9. Condiţii privind vizibilitatea9.1. Motociclurile trebuie să fie echipate cu un număr minim de oglinzi retrovizoare conform tabelului de mai jos:
  Categoria vehiculului Număr oglinzi retrovizoare
  Moped 1
  Motocicleta 2
  Triciclu şi cvadriciclu 2
  9.2. Motociclurile carosate trebuie, prevăzute şi cu oglinda retrovizoare interioară. În cazul în care caroseria nu permite montarea unei astfel de oglinzi sau nu este asigurata vizibilitatea în partea din spate, echiparea trebuie să cuprindă doua oglinzi laterale, în partea stanga şi în partea dreaptă.9.3. Geamurile motociclurilor carosate asigura o transparenta de minim 75% pentru parbriz, respectiv 70% pentru restul geamurilor.10. Condiţii privind sistemul de rulare10.1. Anvelopele motociclurilor trebuie să respecte condiţiile privind portanta lor şi categoria de viteza pentru care acestea pot fi utilizate.11. Condiţii privind amplasarea placilor de înmatriculare ale vehiculelor11.1. Motociclurile trebuie să fie astfel construite încât sa existe spaţiul necesar pentru montarea unei plăci de înmatriculare în spate. De asemenea, acest loc trebuie prevăzut cu cel puţin un dispozitiv de iluminare a placii de înmatriculare.11.2. Dimensiunile spaţiului pentru montarea placii de înmatriculare spate a autovehiculelor cu doua sau trei roti sunt următoarele:11.2.1. Mopede şi cvadricicluri uşoare fără caroserie:    latime 100 mm latime 145 mm                          sau    înălţime 175 mm înălţime 125 mm11.2.2. Motociclete, tricicluri până la o putere maxima de 15 kW şi cvadricicluri altele decât cele uşoare, fără caroserie:latime: 280 mm, înălţime: 210 mm.11.2.3. Tricicluri cu o putere maxima mai mare de 15 kW, cvadricicluri uşoare, cu caroseria montata şi cvadricicluri altele decât cele uşoare, cu caroseria montata:    lungime 520 mm lungime 340 mm                           sau    înălţime 120 mm înălţime 240 mm12. Viteza maxima constructivă a motociclurilor care se înscrie în Cartea de identitate a vehiculului este cea indicată de constructor în documentele prezentate în vederea omologării.
   +  Capitolul VII Vehicule exceptate de la anumite cerinţe privind omologareaOmologarea vehiculelor istorice, autovehiculelor destinate competiţiilor sportive şi a vehiculelor aparţinând misiunilor diplomatice şi reprezentantelor organizaţiilor internaţionale acreditate la Bucureşti, precum şi membrilor acestora, se efectuează în următoarele condiţii:1. Vehiculele istorice sunt cele pentru care perioada trecută de la încetarea fabricaţiei tipului respectiv de vehicul (care a utilizat acelaşi tip de caroserie şi acelaşi tip de motor) este de cel puţin 30 de ani. Vehiculele istorice pot fi originale, restaurate sau reconstruite, sens în care deţinătorii lor vor obţine un Atestat de vehicul istoric, emis de către autoritatea naţionala a FIVA în România, Retromobil Club România. Pentru vehiculele istorice, RAR eliberează CIV dacă vehiculul deţine un Atestat de vehicul istoric şi dacă el corespunde în ceea ce priveşte verificarea stării tehnice, având în vedere caracteristicile tehnice de la data fabricaţiei. RAR menţionează în CIV eliberate vehiculelor istorice textul "Vehicul istoric". Totuşi, dacă RAR constata ca un vehicul cu Atestat de vehicul istoric nu îndeplineşte condiţiile necesare pentru încadrarea în această categorie, nu eliberează CIV. De asemenea, tot pe baza Atestatului de vehicul istoric se va înscrie textul "Vehicul istoric" şi în CIV deja eliberate pentru vehiculele istorice înmatriculate în România.2. Pentru autovehiculele destinate competiţiilor sportive, RAR eliberează CIV în baza Fisei de omologare emise de Federaţia Internationala a Automobilului (FIA), în conformitate cu Anexa J a Codului Sportiv Internaţional şi dacă vehiculul corespunde în ceea ce priveşte verificarea stării tehnice efectuate de către RAR, având în vedere caracteristicile tehnice specifice.3. Autovehiculele aparţinând misiunilor diplomatice şi reprezentantelor organizaţiilor internaţionale acreditate la Bucureşti, precum şi membrilor acestora, sunt exceptate de la respectarea prevederilor privind emisiile poluante impuse prin prezenta reglementare.4. Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului poate acorda excepţii de la aplicarea prevederilor din prezentele reglementări, după cum urmează:4.1. pot fi exceptate de la prevederile privind emisiile poluante autovehiculele sau utilajele speciale care efectuează lucrări în afară centrelor populate, cum sunt cele utilizate în industria petrolului, a căror deplasare pe drumurile publice este în general limitată numai la şi de la locul de muncă, motoarele acestora trebuind să respecte normele de mediu care se aplică la tractoare agricole;4.2. pot fi exceptate de la unele prevederi ale prezentelor reglementări, inclusiv cele referitoare la transportul de persoane, vehiculele a căror destinaţie nu permite respectarea prevederilor respective, cum sunt cele destinate forţelor armate, protecţiei civile, pompierilor, forţelor responsabile pentru menţinerea ordinii publice;4.3. pot fi exceptate de la unele prevederi ale prezentelor reglementări vehiculele a căror construcţie şi echipare le conferă o importanţa socială deosebită;4.4. pot fi acordate şi alte excepţii individuale de la unele prevederi ale prezentelor reglementări, dacă admiterea în circulaţie a vehiculelor respective nu afectează în mod semnificativ siguranţa rutiera şi poluarea mediului.5. Pentru îndeplinirea prevederilor art. 4 din prezentul capitol, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului poate solicita punctul de vedere al RAR cu privire la caracteristicile constructive ale vehiculului.Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentele reglementări.  +  Anexa 1 -------la reglementări (faţa)----------------------OP. DATE 1379Către,REGISTRUL AUTO ROMANReprezentanta: ......................CEREREACTIVITATE RAR    Subsemnatul (subsemnata) ......., cu domiciliul în ......., str. ....,   nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ....., având CNP(*):             ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐             └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ cunoscând dispoziţiile art. 288-293 Cod Penal privind falsul în înscrisuri şi uzul de fals, solicit: ● Omologare individuală [ ] ● Eliberare/modificare CIV [ ] ● Certificare autenticitate [ ] ● Nota identificare [ ] ● Nota constatare vama [ ] ● Alta activitate RAR [ ] pentru vehiculul marca ......, tipul ......, cu numărul de identificare ......., seria de motor ......, culoarea ..... .   Declar că titularul actului de deţinere al vehiculului cu datele mai sus-menţionate este:  (nume, prenume/denumire) ..............., are codul de identificare(**): ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐                                └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ şi ca subsemnatul (subsemnata) sunt reprezentantul acestuia. De asemenea, declar că sub aspect material ma oblig sa suport consecinţele dispoziţiilor art. 998-999 Cod Civil pentru eventualele pagube ce le voi cauza terţilor în cazul folosirii abuzive sau nelegale de către subsemnatul (subsemnata) a datelor şi/sau documentelor obţinute de la Registrul  Auto Roman. Am luat la cunoştinţa, prin semnarea prezentei, ca exista posibilitatea ca autovehiculul sa nu îndeplinească condiţiile tehnice şi juridice pentru efectuarea prestaţiilor solicitate. De asemenea, consimt în mod expres ca datele personale de mai sus să fie prelucrate de către RAR în conformitate cu reglementările legale în vigoare(***).                Data Semnatura────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    (*) - Cod numeric personal, pentru persoane fizice române, sau seria          şi numărul actului de identitate, pentru persoane fizice străine.    (**) - Cod unic de înregistrare, pentru persoane juridice, cod numeric           personal, pentru persoane fizice române, sau seria şi numărul           actului de identitate, pentru persoane fizice străine.    (***) - Precizări privind destinaţia datelor, precum şi drepturile            prevăzute de lege, pe verso.  +  Anexa 1 -------la reglementări (verso)-----------------------Precizări privind datele personaleVa informăm ca datele declarate de către dumneavoastră servesc exclusiv desfăşurării activităţii RAR, iar utilizarea lor respecta integral prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecţia datelor personale. În conformitate cu prevederile Legii nr. 230/2003, Registrul Auto Roman menţine un istoric al activităţilor efectuate asupra vehiculelor. Datele nu sunt puse la dispoziţia vreunui beneficiar, colaborator sau terţ al Registrului Auto Roman, cu excepţia autorităţilor abilitate prin lege să le solicite. Datele sunt preluate de către Registrul Auto Roman asa cum au fost furnizate de dumneavoastră şi nu este necesară corectarea lor în timp, ca urmare a apariţiei unor modificări.De asemenea, va aducem la cunoştinţa obligativitatea completării tuturor datelor de pe faţa formularului; în caz contrar nu se va da curs solicitării dumneavoastră.În situaţia în care doriti verificarea exactitatii datelor personale în evidentele RAR, puteti adresa o cerere instituţiei noastre, în care sunteţi rugati sa precizati motivul verificării. Puteti solicita rectificarea, actualizarea sau ştergerea datelor incomplete sau inexacte, precum şi transformarea în date anonime a celor a căror, prelucrare nu este conformă Legii nr. 677/2001, în măsura în care prezentaţi şi o argumentare din care să rezulte clar motivele întemeiate ale acestei acţiuni.Conducerea RAR  +  Anexa 2 -------la reglementări---------------Condiţii privind instalarea pe vehicule a dispozitivelorde iluminare şi semnalizare luminoasaVehicule din categoriile M, N şi O1. Lumini de druma. Prezenta:i. Obligatorie pentru categoriile M şi N;îi. Interzisă pentru categoria O.b. Număr: 2 sau 4 faruri cu lumina alba.c. Conectare: se aprind simultan sau perechi. La trecerea lumini de intalnire -> lumini de drum se va aprinde cel puţin o pereche de lumini de drum. La trecerea lumini de drum -> lumini de intalnire se vor stinge toate luminile de drum.d. Martor de conectare: prezenta obligatorie.2. Lumini de intalnirea. Prezenta:i. Obligatorie pentru categoriile M şi N;îi. Interzisă pentru categoria O.b. Număr: 2 faruri cu lumina alba.c. Conectare: La trecerea lumini de drum -> lumini de intalnire se vor stinge toate luminile de drum. La trecere lumini de intalnire -> lumini de drum, luminile de intalnire pot rămâne aprinse.d. Martor de conectare: facultativ.3. Lumini de ceata faţaa. Prezenta:i. facultativ pentru categoriile M şi N;îi. interzis pentru categoria O.b. Număr: 2 cu lumina alba sau galben.c. Conectare: aprinderea şi stingerea să fie independenta de funcţionarea farurilor cu lumini de drum sau de intalnire.d. Martor de conectare: facultativ.4. Lumini de mers înapoi:a. Prezenta:i. Obligatorie pentru autovehiculele din categoriile M şi N, precum şi remorcile din categoriile O(2), O(3), şi O(4);îi. Facultativă pentru categoria O(1).b. Număr: 1 sau 2 de culoare alba.c. Conectare: la comanda cutiei de viteze, atunci când contactul este pus.d. Martor: facultativ.5. Lampi indicatoare de direcţiea. Prezenta: obligatorieb. Număr:i. Pentru categoriile M şi N: 2 în faţa, 2 în spate (optional încă 2 pentru categoriile M(2), M(3), N(2), N(3) şi 2 laterale.îi. Pentru categoria O: 2 în spate (optional încă 2 pentru categoriile O(2), O(3) sau O(4).Culoare: galben.c. Conectare:i. independent de orice alta lumina;îi. toate lampile de pe aceeaşi parte trebuie aprinse sau stinse din aceeaşi comanda, acestea urmând sa clipeasca sincron;iii. În cazul tractarii unei remorci, comutatorul trebuie să preia şi comanda luminii indicatoare de direcţie a acesteia.d. Martor de conectare: obligatoriu optic şi/sau acustic.6. Avariea. Prezenta: obligatorie - reprezintă funcţionarea simultană a lampilor indicatoare de direcţie.b. Număr: ca în cazul lampilor indicatoare de direcţie.Culoare: galben.c. Conectare: comanda distinctă faţă de restul luminilor. Conectarea trebuie să fie posibila şi când contactul nu este pus.d. Martor de conectare: obligatoriu7. Lampa stop(S1 - lampa stop cu intensitate constanta; S2 - lampa stop cu intensitate variabila zi/noapte; S3 - lampa stop situata deasupra S1 sau S2 şi al carei centru de referinţa este situat în planul longitudinal median al vehiculului)a. Prezenta:i. obligatorie S1 sau S2 şi S3 la M(1),îi. obligatorie S1 sau S2 şi facultativ S3 la M(2), M(3), N şi O.Culoare: roşu.b. Număr: 2 lampi S1 sau 2 lampi S2 şi, pentru autovehiculele M(1), o lampa S3. Este posibila şi montarea a 2 lampi S3 sau a unei lampi S3 decalate faţă de planul median dacă acesta nu se afla pe un panou fix al caroseriei. Dacă nu exista lampa S3, la toate categoriile cu excepţia M(1), şi N(1), se mai pot monta doua lampi suplimentare S1 sau S2 la o distanta, pe înălţime, de minim 600 mm faţă de cele obligatorii.c. Conectare: la actionarea pedalei de frana. Lampile pot fi acţionate şi de frana de incetinire sau de un dispozitiv similar.d. Martor de conectare: facultativ. Dacă acesta exista, acesta trebuie să nu clipeasca şi să se aprinda în cazul funcţionarii defectuoase a lampilor.Lampa S3 nu trebuie incorporată într-un alt echipament de iluminare-semnalizare.Lampa S3 poate fi montat în exteriorul caroseriei sau în interiorul acesteia.8. Echipament iluminare al numărului de înmatricularea. Prezenta: obligatorieb. Număr: 1 sau 2 de culoare alba.9. Lampi de poziţie faţaa. Prezenta:i. Obligatorie pentru M şi N;îi. Obligatorie pentru remorci mai late de 1600 mm, facultativă pentru restul.b. Număr: 2 de culoare alba.c. Conectare: aprindere şi stingere simultană.d. Martor de conectare: obligatoriu.10. Lampi de poziţie spatea. Prezenta: obligatorie;b. Număr: 2 de culoare roşie. Optional, pentru M(2), M(3), N(2), N(3), O(2), O(3), O(4) se mai pot instala doua lampi de poziţie atunci când nu sunt instalate lampi de gabarit;c. Conectare: aprindere şi stingere simultană;d. Martor de conectare: obligatoriu. Trebuie să fie combinat cu cel al lampilor de poziţie faţa.11. Lampi de ceata spatea. Prezenta: obligatorie;b. Număr: 1 sau 2 de culoare roşie;c. Conectare:i. Lampa sau lampile de ceata spate sa nu se poată aprinde decât atunci când farurile cu lumina de drum, farurile cu lumina de intalnire sau farurile de ceata faţa sunt şi ele aprinse;îi. Lampa sau lampile de ceata spate să se poată stinge independent de orice alt far;iii. Sau se aplică una din posibilităţile următoare:- lampa sau lampile de ceata spate pot continua sa funcţioneze până când lampile de poziţie sunt stinse şi trebuie să rămână stinse până când vor fi reaprinse în mod deliberat;- un avertizor, cel puţin acustic, în plus faţă de martorul obligatoriu, se declanseaza atunci când contactul este tăiat sau cheia de contact este retrasă şi usa conducătorului este deschisă, dacă lampile indicate la paragraful i, sunt aprinse sau stinse, în timp ce intrerupatorul lampilor de ceata spate este conectat;iv. Sub rezerva dispoziţiilor enunţate la paragrafele i şi iii, funcţionarea lampii sau a lampilor de ceata spate trebuie să fie independenta de aprinderea ori stingerea oricărei alte lampi.d. Martor: obligatoriu.12. Lampi de parcarea. Prezenta: facultativă pe autovehicule care nu depăşesc 6 m lungime şi 2 m latime. Interzisă pe oricare alte vehicule;b. Număr: fie 2 în faţa şi 2 în spate, fie câte o lampa pe fiecare latura. Culoare: alb în faţa, roşie în spate sau galben auto dacă sunt reciproc încorporate cu lampile de direcţie laterale ori cu lampile de poziţie laterale.c. Conectare: lampile de parcare aflate pe aceeaşi parte a vehiculului să poată fi aprinse independent de alt echipament de iluminat chiar şi când contactul nu este pus.d. Martor de conectare: facultativFuncţionarea acestor lampi poate fi asigurata prin aprinderea simultană a lampilor de poziţie faţa şi spate situate de aceeaşi parte a vehiculului.13. Lampi de gabarita. Prezenta: obligatorie pe vehicule cu latime mai mare de 2,10 m; facultativă pe vehicule cu lăţimea cuprinsă între 1,80 m şi 2,10 m. Pe autosasiuri, lampile de gabarit spate sunt facultative (vor fi montate pe suprastructura);b. Număr: doua vizibile din faţa şi doua vizibile din spate.Culoare: alb în faţa şi roşu în spate.c. Conectare: să poată fi acţionate simultan.d. Martor de conectare: acelaşi cu cel de la lampile de poziţie.Lampile vizibile din spate şi din faţa, situate pe aceeaşi parte a vehiculului, pot fi combinate într-un singur echipament. Distanta în plan transversal dintre o lampa de gabarit şi lampa de poziţie corespunzătoare trebuie să fie de minim 200 mm.14. Catadioptri spate netriunghiularia. Prezenta: obligatorie la autovehicule, facultativă la remorci, cu condiţia de a fi grupate cu alte echipamente de semnalizare luminoasa.b. Număr: 2 de culoare roşie.Suprafaţa iluminata poate avea părţi comune cu suprafaţa aparenta a oricărei lampi spate.15. Catadioptri spate triunghiularia. Prezenta: obligatorie la remorci, interzisă la autovehicule.b. Număr: 2 de culoare roşie. Montare: triunghiul cu vârful în sus.Nici un echipament de iluminat nu poate fi plasat în interiorul triunghiului.16. Catadioptri faţa netriunghiularia. Prezenta: obligatorie pe remorci şi pe autovehiculele cu faruri escamotabile; facultativă pe celelalte autovehicule.b. Număr: 2.Culoare identică cu lumina primită (catadioptri albi sau incolori);Suprafaţa iluminata a catadioptrilor poate avea părţi comune cu suprafaţa aparenta a oricărui echipament de iluminat situat în faţa.17. Catadioptri laterali netriunghiularia. Prezenta: obligatorie pe orice autovehicul cu lungimea de peste 6 m şi pe orice remorca; facultativă pentru restul autovehiculelor.b. Număr: în funcţie de lungimea vehiculului, din 3 m în 3 m (4 m dacă structura vehiculului nu permite respectarea prescripţii).Culoare: galben.Catadioptri laterali spate pot fi şi roşii dacă sunt grupati cu lampile de poziţie spate, cu lampile de gabarit spate, cu lampile de ceata spate, cu lampile de parcare sau cu lampile de poziţie laterale spate roşii.Suprafaţa iluminata a catadioptrilor laterali poate intersecta suprafaţa aparenta a oricărei alte lampi laterale. De asemenea, catadioptrii laterali pot fi incluşi în lampile de poziţie laterale.18. Lampi de poziţie lateralea. Prezenta: pe toate vehiculele a căror lungime depăşeşte 6 m, în afară de autosasiuri. Lampa cu marcajul SM1 se foloseşte pentru toate categoriile de vehicule, lampa cu marcajul SM2 poate fi folosită numai pe M1. Pe vehicule din categoriile M1 şi N1 cu lungime sub 6 m pot fi folosite lampi de poziţie laterale cu condiţia ca acestea sa completeze vizibilitatea geometrica redusă a lampilor de poziţie faţa şi spate.b. Număr: în funcţie de lungimea vehiculului, din 3 m în 3 m (4 m dacă structura vehiculului nu permite respectarea prescripţii).Culoare: galben; lampile de poziţie laterale spate pot fi totuşi roşii dacă sunt grupate, combinate sau reciproc încorporate cu lampile de poziţie spate, cu lampile de gabarit spate, cu lampile de ceata spate sau cu lampile de parcare spate.c. Conectare: să poată fi acţionate simultan;d. Martor de conectare: facultativ (funcţia trebuie să fie preluată de martorul pentru lampile de poziţie).Vehicule din categoria T1. Faruri cu lumini de druma. Prezenta: facultativăb. Număr: 2 sau 4;Culoare: alb sau galben.c. Martor de conectare: obligatoriu.2. Faruri cu lumina de intalnirea. Prezenta: obligatorieb. Număr: 2; Pentru tractoarele echipate pentru montarea frontala a uneltelor, sunt permise montarea a încă doua faruri suplimentare la o înălţime care nu depăşeşte 3000 mm, dacă legăturile electrice sunt concepute astfel încât cele doua perechi de faruri cu lumina de intalnire sa nu poată fi aprinse în acelaşi timp.Culoare: alb sau galben.c. Martor de conectare: facultativ.Se pot monta în acelaşi bloc optic lumini de drum şi lumini de intalnire numai dacă farul cu lumini de drum nu este pivotant odată cu schimbarea direcţiei de deplasare.3. Faruri de ceataa. Prezenta: facultativă.b. Număr: 2; Culoare: alb sau galben.c. Martor de conectare: facultativ.4. Lampi de mers înapoia. Prezenta: facultativă.b. Număr: 1 sau 2. Culoare: alb.c. Martor de conectare: facultativ.5. Lampi indicatoare de direcţiea. Prezenta: obligatorie.b. Număr:Exista 4 variante de echipare:- 2 lampi în faţa şi 2 lampi în spate în acelaşi bloc optic pentru fiecare laterala a vehiculului. Aceasta varianta se poate folosi în cazul tractoarelor cu lungimea de până la 4,6 m.- 2 lampi în faţa, 2 lampi laterale, în acelaşi bloc optic pentru fiecare laterala a vehiculului, şi 2 lampi în spate.- 2 lampi în faţa, 2 lampi laterale şi 2 lampi în spate.- 2 lampi în faţa şi 2 lampi în spate.Culoare: galben.c. Martor de conectare: obligatoriu.6. Lampi avarie: identic cu punctul 57. Lampi de stopa. Prezenta: obligatorie.b. Număr: 2. Culoare: roşu.c. Martor de conectare: facultativ.8. Lampi de poziţie faţaa. Prezenta: obligatorie.b. Număr: 2 sau 4. Culoare: alb sau, dacă lampa este inclusă într-un bloc optic galben, galben selectiv.c. Martor de conectare: obligatoriu.9. Lampi de poziţie spatea. Prezenta: obligatorie.b. Număr: 2; Culoare: roşu.c. Martor de conectare: obligatoriu.10. Lampi ceata spatea. Prezenta: facultativă.b. Număr: 1 sau 2; Culoare: roşu.c. Martor de conectare: obligatoriu.11. Lampi stationarea. Prezenta: facultativă.b. Număr: 2 lampi în faţa şi 2 lampi în spate, sau o lampa pe o laterala a vehiculului şi una pe cealaltă laterala, dar vizibile atât din faţa cat şi din spate; Culoare: alb sau galben (dacă lampa este inclusă într-un bloc optic galben) în faţa şi roşu în spate.c. Martor de conectare: facultativ.12. Lampi de gabarita. Prezenta: facultativă.b. Număr: 2 lampi în faţa şi 2 lampi în spate, sau o lampa pe o laterala a vehiculului şi una pe cealaltă laterala, dar vizibile atât din faţa cat şi din spate; Culoare: alb în faţa şi roşu în spate.c. Martor de conectare: facultativ.13. Proiectoare de lucruNu sunt specificate nici un fel de condiţii. Dacă exista un astfel de dispozitiv de iluminare, acesta nu poate fi combinat cu nici o alta lampa. Martorul de conectare este facultativ.14. Catadioptrii spate netriunghiularia. Prezenta: obligatorie.b. Număr: 2 sau 4; Culoare: roşu.15. Catadioptrii laterali netriunghiulari:a. Număr: 2 sau 4;b. Culoare: galben auto.16. Lampa număr:a. Prezenta: obligatorieb. Număr şi pozitionare astfel încât sa ilumineze placa de număr spate. Culoare alba.c. Martor de conectare: facultativ.Remorcile tractoarelor agricole şi forestiere trebuie să respecte toate condiţiile privind instalatia de iluminare şi semnalizare luminoasa precizate pentru remorcile autovehiculelor din categoriile M şi N.Vehicule din categoria L
  *Font 9*
  ┌───────────────┬───────────┬───────────┬────────────┬───────────┬───────────┬───────────┐│ Tip lumini │ Condiţii │Motocicluri│Motocicluri │Motocicluri│Motocicluri│Motocicluri││ │ │ L1e │ L2e şi L6e │ L3e │ L4e │L5e şi L7e │├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤│Faruri de drum │1. Prezenta│Facultativă│Facultativă │Obligatorie│Obligatorie│Obligatorie││ ├───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤│ │2. Număr │1 sau 2 │1 sau 2 │1 sau 2 │1 sau 2 │1 sau 2 ││ ├───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤│ │3. Culoare │Alb │Alb │Alb │Alb │Alb ││ ├───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤│ │4. Martor │Facultativ │Facultativ │Facultativ │Obligatoriu│Obligatoriu│├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤│Faruri de │1. Prezenta│Obligatorie│Obligatorie │Obligatorie│Obligatorie│Obligatorie││intalnire ├───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤│ │2. Număr │1 sau 2 │1 sau 2 │1 sau 2 │1 sau 2 │1 sau 2 ││ ├───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤│ │3. Culoare │Alb │Alb │Alb │Alb │Alb ││ ├───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤│ │4. Martor │Facultativ │Facultativ │Facultativ │Facultativ │Facultativ │├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤│Lampi │1. Prezenta│Facultativă│Obligatorie │Obligatorie│Obligatorie│Obligatorie││indicatoare │ │ │- caroserie │ │ │ ││direcţie │ │ │închisă; │ │ │ ││ │ │ │Facultativă │ │ │ ││ │ │ │- caroserie │ │ │ ││ │ │ │deschisă │ │ │ ││ ├───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤│ │2. Număr │2 pe │2 pe │2 pe │2 pe │2 pe ││ │ │fiecare │fiecare │fiecare │fiecare │fiecare ││ │ │parte │parte │parte │parte │parte ││ ├───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤│ │3. Culoare │Galben │Galben │Galben │Galben │Galben ││ ├───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤│ │4. Martor │Facultativ │Facultativ │Obligatoriu│Obligatoriu│Obligatoriu│├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤│Lampi stop │1. Prezenta│Obligatorie│Obligatorie │Obligatorie│Obligatorie│Obligatorie││ ├───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤│ │2. Număr │1 sau 2 │1 sau 2 │1 sau 2 │2 sau 3 │1 sau 2 ││ │ │ │ │ │(una pe │(dacă ││ │ │ │ │ │atas) │lăţimea > ││ │ │ │ │ │ │1300 mm, ││ │ │ │ │ │ │obligatoriu││ │ │ │ │ │ │2) ││ ├───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤│ │3. Culoare │Roşu │Roşu │Roşu │Roşu │Roşu ││ ├───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤│ │4. Martor │Interzis │Interzis │Interzis │Interzis │Interzis │├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤│Lampi poziţie │1. Prezenta│Facultativă│Obligatorie │Obligatorie│Obligatorie│Obligatorie││faţa ├───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤│ │2. Număr │1 sau 2 │1 sau 2 │1 sau 2 │2 sau 3 │1 sau 2 ││ │ │ │ │ │(una pe │(dacă ││ │ │ │ │ │atas) │lăţimea > ││ │ │ │ │ │ │1300 mm, ││ │ │ │ │ │ │obligatoriu││ │ │ │ │ │ │2) ││ ├───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤│ │3. Culoare │Alb │Alb │Alb │Alb │Alb ││ ├───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤│ │4. Martor │Facultativ │Facultativ │Obligatoriu│Obligatoriu│Obligatoriu│├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤│Lampi poziţie │1. Prezenta│Obligatorie│Obligatorie │Obligatorie│Obligatorie│Obligatorie││spate ├───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤│ │2. Număr │1 sau 2 │1 sau 2 │1 sau 2 │2 sau 3 │1 sau 2 ││ │ │ │ │ │(una pe │(dacă ││ │ │ │ │ │atas) │lăţimea > ││ │ │ │ │ │ │1300 mm, ││ │ │ │ │ │ │obligatoriu││ │ │ │ │ │ │2) ││ ├───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤│ │3. Culoare │Roşu │Roşu │Roşu │Roşu │Roşu ││ ├───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤│ │4. Martor │Facultativ │Facultativ │Facultativ │Facultativ │Facultativ │├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤│Catadioptrii │1. Prezenta│Obligatorie│Facultativă │Facultativă│Facultativă│Facultativă││laterali ├───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤│netriunghiulari│2. Număr │1 │1 sau 2 pe │1 sau 2 pe │1 sau 2 pe │1 sau 2 pe ││ │ │ │fiecare │fiecare │fiecare │fiecare ││ │ │ │parte │parte │parte │parte ││ ├───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤│ │3. Culoare │Galben │Galben │Galben │Galben │Galben │├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤│Catadioptrii │1. Prezenta│Obligatorie│Obligatorie │Obligatorie│Obligatorie│Obligatorie││spate ├───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤│netriunghiulari│2. Număr │1 │1 │1 │2 │1 sau 2 ││ │ │ │ │ │ │(dacă ││ │ │ │ │ │ │lăţimea > ││ │ │ │ │ │ │1000 mm, ││ │ │ │ │ │ │obligatoriu││ │ │ │ │ │ │2) ││ ├───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤│ │3. Culoare │Roşu │Roşu │Roşu │Roşu │Roşu │├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤│Catadioptrii │1. Prezenta│Obligatorie│Obligatorie │ │ │ ││pedale │ │pentru │pentru │ X*) │ X*) │ X*) ││ │ │vehiculele │vehiculele │ │ │ ││ │ │cu pedale │cu pedale │ │ │ ││ ├───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤│ │2. Număr │2 pe │2 pe fiecare│ │ │ ││ │ │fiecare │pedala │ X*) │ X*) │ X*) ││ │ │pedala │ │ │ │ ││ ├───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤│ │3. Culoare │Galben │Galben │ X*) │ X*) │ X*) │├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤│Catadioptrii │1. Prezenta│Facultativă│ X*) │ X*) │ X*) │ X*) ││faţa ├───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤│netriunghiulari│2. Număr │1 │ X*) │ X*) │ X*) │ X*) ││ ├───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤│ │3. Culoare │Alb │ X*) │ X*) │ X*) │ X*) │├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤│Lampi număr │1. Prezenta│Facultativă│Facultativă │Obligatorie│Obligatorie│Obligatorie││spate ├───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤│ │2. Număr │1 sau mai │1 sau mai │1 sau mai │1 sau mai │1 sau mai ││ │ │multe │multe │multe │multe │multe ││ │ │elemente │elemente │elemente │elemente │elemente ││ │ │optice │optice │optice │optice │optice ││ ├───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤│ │3. Culoare │Alb │Alb │Alb │Alb │Alb ││ ├───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤│ │4. Martor │Facultativ │Facultativ │Facultativ │Facultativ │Facultativ │├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤│Faruri ceata │1. Prezenta│ X*) │Facultativă │Facultativă│Facultativă│Facultativă││faţa ├───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤│ │2. Număr │ X*) │1 sau 2 │1 sau 2 │1 sau 2 │1 sau 2 ││ ├───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤│ │3. Culoare │ X*) │Alb sau │Alb sau │Alb sau │Alb sau ││ │ │ │galben │galben │galben │galben ││ ├───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤│ │4. Martor │ X*) │Facultativ │Facultativ │Facultativ │Facultativ │├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤│Lampi ceata │1. Prezenta│ X*) │Facultativă │Facultativă│Facultativă│Facultativă││spate ├───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤│ │2. Număr │ X*) │1 sau 2 │1 sau 2 │1 sau 2 │1 sau 2 ││ ├───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤│ │3. Culoare │ X*) │Roşu │Roşu │Roşu │Roşu ││ ├───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤│ │4. Martor │ X*) │Obligatoriu │Obligatoriu│Obligatoriu│Obligatoriu│├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤│Lampi mers │1. Prezenta│ X*) │Facultativă │ X*) │ X*) │Facultativă││înapoi ├───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤│ │2. Număr │ X*) │1 sau 2 │ X*) │ X*) │1 sau 2 ││ ├───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤│ │3. Culoare │ X*) │Alb │ X*) │ X*) │Alb ││ ├───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤│ │4. Martor │ X*) │Facultativ │ X*) │ X*) │Facultativ │├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤│Lampi avarie │1. Prezenta│ X*) │Facultativă │Facultativă│Facultativă│Obligatorie││ ├───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤│ │2. Număr │ X*) │2 pe fiecare│2 pe │2 pe │2 pe ││ │ │ │parte │fiecare │fiecare │fiecare ││ │ │ │ │parte │parte │parte ││ ├───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤│ │3. Culoare │ X*) │Galben │Galben │Galben │Galben ││ ├───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤│ │4. Martor │ X*) │Obligatoriu │Obligatoriu│Obligatoriu│Obligatoriu│└───────────────┴───────────┴───────────┴────────────┴───────────┴───────────┴───────────┘    *) - Dispozitive de iluminare şi semnalizare luminoasa interzise.
   +  Anexa 3 -------la reglementări---------------VALORILEemisiilor poluante limita admise la omologareaautovehiculelor conform directivelor Uniunii EuropeneDirectiva 70/220/CE , modificată prin Directiva 96/69/CE (EURO 2) încercare de tip I*Font 9*┌─────────────────┬─────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐│ │ │ Valori limita ││ │ Masa de ├──────────────┬────────────────────┬───────────┤│ │ referinţa │ CO │ HC + NO(x) │ Particule ││ │ MR │ L(1)(g/km) │ L(2) (g/km) │L(3)(g/km) ││ │ (kg) ├───────┬──────┼──────────┬─────────┼───────────┤│ │ │benzina│Diesel│ benzina │Diesel*3)│ Diesel*3) │├─────────────────┼─────────────────┼───────┼──────┼──────────┼─────────┼───────────┤│M*1) │toate │ 2,2 │ 1,0 │ 0,5 │0,7 (0,9)│0,08 (0,10)│├───┬─────────────┼─────────────────┼───────┼──────┼──────────┼─────────┼───────────┤│ │Categoria I │MR <= 1250 │ 2,2 │ 1,0 │ 0,5 │0,7 (0,9)│0,08 (0,10)││ ├─────────────┼─────────────────┼───────┼──────┼──────────┼─────────┼───────────┤│ │Categoria II │1250 < MR <= 1700│ 4,0 │ 1,25 │ 0,6 │1,0 (1,3)│0,12 (0,14)││ ├─────────────┼─────────────────┼───────┼──────┼──────────┼─────────┼───────────┤│ │Categoria III│1700 < MR │ 5,0 │ 1,5 │ 0,7 │1,2 (1,6)│0,17 (0,20)│└───┴─────────────┴─────────────────┴───────┴──────┴──────────┴─────────┴───────────┘    *1) Cu excepţia:       - autovehiculelor cu mai mult de 6 locuri, inclusiv al conducătorului;       - autovehiculelor a căror masă maxima tehnic admisibilă depăşeşte 2.500 kg.    *2) Şi autovehiculele M precizate la nota 1).    *3) Valorile din paranteza pentru motoare Diesel cu injecţie directa până la       30 septembrie 1999.Directiva 70/220/CEE , modificată prin Directiva 98/69/CE - treapta A (EURO 3) - încercare de tip I
  *Font 8*
  ┌───────────────┬──────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │ │ Valori limita ││ │Masa de ├──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬───────────┤│ │referinţa │ CO │ HC │ NO(x) │ HC+NO(x) │Particule*1)│ │MR (kg) ├──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┤│ │ │ L(1) (g/km) │ L(2) (g/km) │ L(3) (g/km) │ L(2) + L(3) │L(4) (g/km)││ │ │ │ │ │ (g/km) │ │├─────────┬─────┼──────────┼───────┬──────┼───────┬──────┼───────┬──────┼───────┬──────┼───────────┤│Categoria│Grupa│ │Benzina│Diesel│Benzina│Diesel│Benzina│Diesel│Benzina│Diesel│ Diesel │├─────────┼─────┼──────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────────┤│M*2) │ - │Toate │ 2,3 │ 0,64 │ 0,20 │ - │ 0,15 │ 0,50 │ - │ 0,56 │ 0,05 │├─────────┼─────┼──────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────────┤│N(1)*3) │ I │MR <= 1305│ 2,3 │ 0,64 │ 0,20 │ - │ 0,15 │ 0,50 │ - │ 0,56 │ 0,05 │├─────────┼─────┼──────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────────┤│ │ II │1305 < MR │ 4,17 │ 0,80 │ 0,25 │ - │ 0,18 │ 0,65 │ - │ 0,72 │ 0,07 ││ │ │<= 1760 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼──────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────────┤│ │ III │1760 < MR │ 5,22 │ 0,95 │ 0,29 │ - │ 0,21 │ 0,78 │ - │ 0,86 │ 0,10 │└─────────┴─────┴──────────┴───────┴──────┴───────┴──────┴───────┴──────┴───────┴──────┴───────────┘    *1) Pentru motoarele Diesel.    *2) Cu excepţia autovehiculelor cu masa totală tehnic admisibilă mai mare        de 2.500 kg.    *3) Şi vehiculele M precizate la nota 2).Directiva 70/220/CEE , modificată prin Directiva 98/69/CE - treapta B (EURO 4) - încercare de tip I
  *Font 8*
  ┌───────────────┬──────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │ │ Valori limita ││ │Masa de ├──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬───────────┤│ │referinţa │ CO │ HC │ NO(x) │ HC+NO(x) │Particule*1)│ │MR (kg) ├──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┤│ │ │ L(1) (g/km) │ L(2) (g/km) │ L(3) (g/km) │ L(2) + L(3) │L(4) (g/km)││ │ │ │ │ │ (g/km) │ │├─────────┬─────┼──────────┼───────┬──────┼───────┬──────┼───────┬──────┼───────┬──────┼───────────┤│Categoria│Grupa│ │Benzina│Diesel│Benzina│Diesel│Benzina│Diesel│Benzina│Diesel│ Diesel │├─────────┼─────┼──────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────────┤│M*2) │ - │Toate │ 1,0 │ 0,50 │ 0,10 │ - │ 0,08 │ 0,25 │ - │ 0,30 │ 0,025 │├─────────┼─────┼──────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────────┤│N(1)*3) │ I │MR <= 1305│ 1,0 │ 0,50 │ 0,10 │ - │ 0,08 │ 0,25 │ - │ 0,30 │ 0,025 │├─────────┼─────┼──────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────────┤│ │ II │1305 < MR │ 1,81 │ 0,63 │ 0,13 │ - │ 0,10 │ 0,33 │ - │ 0,39 │ 0,04 ││ │ │<= 1760 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼──────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────────┤│ │ III │1760 < MR │ 2,27 │ 0,74 │ 0,16 │ - │ 0,11 │ 0,39 │ - │ 0,46 │ 0,06 │└─────────┴─────┴──────────┴───────┴──────┴───────┴──────┴───────┴──────┴───────┴──────┴───────────┘    *1) Pentru motoarele Diesel    *2) Cu excepţia autovehiculelor cu masa totală tehnic admisibilă mai mare       de 2.500 kg    *3) Şi vehiculele M precizate la nota 2).Directiva 88/77/CEE , modificată prin Directiva 91/542/CEE - treapta B (EURO 2)
  CO (g/kWh) HC (g/kWh) NO(x) (g/kWh) Particule (g/kWh)
  4,0 1,1 7,0 0,15*1)
      1) Până la 30 septembrie 1997 valoarea emisiilor de particule ale
         motoarelor a căror cilindree unitară este mai mica de 0,7 dmc şi
         turatia nominală mai mare de 3.000 rot/min este fixată la 0,25 g/kWh.
  Directiva 88/77/CEE , modificată prin Directiva 1999/96/CE - treapta A (EURO 3)
  ciclul CO (g/kWh) HC (g/kWh) NO(x) (g/kWh) Particule (g/kWh) Opacitatea (m^-1)
  ESC şi ELR 2,1 0,66 5,0 0,10 0.13*1) 0,8
      *1) Pentru motoare cu cilindree unitară mai mica de 0,7 dm şi turatia       nominală mai mare de 3.000 rot/min
  ciclul CO (g/kWh) NMHC (g/kWh) CH(4)*2) (g/kWh) NO(x) (g/kWh) Particule*3) (g/kWh)
  ETC*1) 5,45 0,78 1,6 5,0 0,16 0,21*4)
      *1) Condiţiile care permit verificarea dacă încercările ETC sunt acceptabile       (conform anexei III, apendicele 2, pct. 3.9 din directiva), atunci când       este vorba de măsurarea emisiilor motoarelor alimentate cu gaz (GPL sau       GNC) şi de a le compara cu valorile limita aplicabile fixate vor fi       reexaminate şi, dacă este nevoie, modificate prin procedura prevăzută       la art. 13 din Directiva 70/156/CE.    *2) Pentru motoare alimentate cu gaz (GPL sau GNC).    *3) Nu este aplicabilă pentru motoarele alimentate cu gaz (GPL sau GNC),    *4) Pentru motoare a căror cilindree unitară este mai mica de 0,75 dmc şi       turatia nominală mai mare de 3.000 rot/min.Directiva 88/77/CEE , modificată prin Directiva 1999/96/CE - treapta B(1) (EURO 4)
  ciclul CO (g/kWh) HC (g/kWh) NO(x) (g/kWh) Particule (g/kWh) Opacitatea (m^-1)
  ESC şi ELR 1,5 0,46 3,5 0,02 0,5
  ciclul CO (g/kWh) NMHC (g/kWh) CH(4)*1) (g/kWh) NO(x) (g/kWh) Particule*2) (g/kWh)
  ETC 4,0 0,55 1,1 3,5 0,03
  Directiva 88/77/CEE , modificată prin Directiva 1999/96/CE - treapta B(2) (EURO 5)
  ciclul CO (g/kWh) HC (g/kWh) NO(x) (g/kWh) Particule (g/kWh) Opacitatea (m^-1)
  ESC şi ELR 1,5 0,46 2 0,02 0,5
  ciclul CO (g/kWh) NMHC (g/kWh) CH(4)*1) (g/kWh) NO(x) (g/kWh) Particule*2) (g/kWh)
  ETC 4,0 0,55 1,1 2 0,03
      *1) Pentru motoare alimentate cu gaz (GPL sau GNC).    *2) Nu este aplicabilă pentru motoarele alimentate cu gaz (GPL sau GNC).
   +  Anexa 4 -------la reglementări---------------PREVEDERIprivind montarea de către carosieri individuali asuprastructurii şi a platformei pentru încărcare la vehiculele utilitare1. Limitele de sarcina pe axe nu trebuie să fie depăşite atunci când vehiculul este încărcat la masa sa maxima admisă, sarcina utila fiind repartizata uniform în spaţiul care îi este rezervat.2. Suprastructura sau platforma de încărcare trebuie să fie realizată şi montata ţinându-se seama de manualul de carosare al constructorului vehiculului de baza.3. Dimensiunile şi amplasarea gaurilor şi/sau ale punctelor de sudura trebuie să fie astfel încât ele sa nu afecteze în mod defavorabil rezistenta sasiului. Fără autorizarea specială a constructorului, este interzisă gaurirea şi executarea de suduri pe aripile şi extremitatile adiacente părţii centrale ale lonjeroanelor sasiului. În plus nu este admisă nici o sudura dacă constructorul sasiului interzice acest mod de asamblare.4. Cu ocazia montarii suprastructurii sau a platformei de încărcare trebuie luate toate măsurile normale în vederea menţinerii centrului de greutate al vehiculului cat mai jos posibil. În plus montarea nu trebuie să afecteze în mod defavorabil stabilitatea vehiculului.5. Suprastructura, inclusiv piesele intermediare necesare, trebuie să fie fixate direct pe sasiul vehiculului. Gaurile de fixare şi elementele de fixare (suruburi, butoane etc.) trebuie să aibă un minimum de joc, cel puţin în punctele de fixare extreme faţa şi spate.6. Dacă sunt folosite bride pentru fixarea suprastructurii sau a platformei de încărcare pe sasiu, trebuie să fie prevăzute cu distantieri între laturile lonjeronului, pentru a se evita aplatizarea acestuia. Montarea suprastructurii sau a platformei de încărcare trebuie să se realizeze astfel încât sa nu fie compromisa integritatea cablajelor şi a circuitelor de franare.7. Atunci când cabina şi caroseria formează un tot, trebuie să se ţină seama de gradul de flexibilitate al fixării cabinei. Cu ocazia montarii caroseriilor rigide (cum ar fi cisternele) trebuie să se ţină seama de eventuala flexibilitate a sasiului.8. În cazul vehiculelor cisterna, dacă sunt folosite pentru fixarea cisternei pe sasiu suporturi orientate spre exterior, partea verticala a acestor suporturi nu trebuie să aibă lungimea mai mica decât înălţimea sasiului de care sunt legate.9. În cazul vehiculelor cu suprastructura basculanta, în absenta unei suprainaltari a cadrului sasiului (sasiu fals), destinat repartizării eforturilor, axele de pivotare ale suprastructurii basculante spre spate trebuie să fie situate cat mai aproape cu putinta de punctele din spate de fixare ale arcurilor, pentru a micşora eforturile suplimentare de flexiune exercitate pe sasiu în timpul bascularii.10. În cazul suprastructurilor care basculeaza doar spre spate, acestea trebuie prevăzute cu plăci de ghidaj, care să dirijeze lateral suprastructura atunci când coboară pe sasiu. Suprastructura vehiculului nu trebuie să fie excesiv de zgomotoasa atunci când vehiculul nu este încărcat.  +  Anexa 5 -------la reglementări---------------PROTECŢIAocupantilor autovehiculelor contra deplasarii mărfurilor (încărcăturii)1. Amenajarea autovehiculelor trebuie să reducă riscurile la care se expun conducătorul auto şi ceilalţi ocupanti ai autovehiculului, în cazul unei deplasări a încărcăturii spre înainte, în cazul unei franari bruste.2. Pe aceste autovehicule ocupantii trebuie să fie protejati de o structura de protecţie sau de un perete capabil sa reziste fără să se rupa la o forta statica uniform repartizata, de 800 daN pe tona de incarcatura utila autorizata, orientata orizontal şi paralel cu planul longitudinal median al autovehiculului. Acest element de protecţie poate fi amovibil.3. Lăţimea elementului de protecţie (masurata perpendicular pe axa longitudinala mediana a autovehiculului) trebuie să fie cel puţin egala cu lăţimea spaţiului prevăzut pentru ocupanti; în cazul unei cabine independente lăţimea sa trebuie să fie cel puţin egala cu lăţimea acestei cabine.4. Înălţimea elementului de protecţie trebuie să fie de cel puţin 800 mm deasupra platformei pentru incarcatura în cazul unei cabine independente sau egala cu înălţimea totală a compartimentului pentru incarcatura dacă nu exista cabina independenta.5. Elementul de protecţie trebuie să fie fixat direct pe sasiu, pe platforma pentru incarcatura sau, eventual, pe structura. Ancorarea acestei platforme pe sasiu trebuie să fie în măsura sa reziste socului transmis. Atunci când cabina este integrată caroseriei, elementul de protecţie poate fi fixat la caroserie sau să facă parte integrantă din aceasta. În cazul unui autotractor cu sa nu este necesar un element de protecţie pe acesta, dar un asemenea element trebuie montat în mod obligatoriu în faţa platformei pentru incarcatura a semiremorcii.6. În afară de acesta, atunci când autovehiculul sau semiremorca este încărcată cu stâlpi, tuburi, grinzi, foi de tabla sau incarcaturi similare care pot, în cazul slabirii ancorajului, sa pătrundă în mod periculos în cabina autovehiculului sub efectul unei franari bruste, elementul de protecţie trebuie să aibă o rezistenta cel puţin egala cu cea a unei table de oţel de o grosime minima de 3 mm.7. Atunci când un autovehicul este echipat cu o rama sau o traversa asezata în spatele cabinei pentru a suporta sarcini lungi, precum grinzi, stâlpi, aceasta trebuie să fie în măsura sa reziste efectului combinat a doua forte, fiecare de 580 daN pe tona de sarcina utila autorizata, exercitată spre înainte şi în jos pe marginea ramei.8. Aceste prescripţii nu sunt obligatorii pentru autoturisme, chiar atunci când ele transporta mărfuri, şi nici pentru autovehiculele cisterna specializate şi vehiculele speciale destinate transportului de containere sau pentru vehiculele speciale destinate transportului de obiecte indivizibile, dacă aceste vehicule şi circulaţia lor fac obiectul unei reglementări speciale.9. La autovehiculele din categoria N(1) geamul cabinei poate fi protejat cu o plasa metalică.  +  Anexa 6 -------la reglementări---------------Prescripţii minime pentru centurile de siguranţă
  *Font 8*
  ┌───────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐│ │ Scaune orientate cu faţa spre înainte │ ││ ├──────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤Scaune orientate││ Categoria │ Scaune laterale │ Scaune centrale │ cu faţa spre ││vehiculului├─────────────────┬────────────────┼────────────────┬────────────────┤ înapoi ││ │ Faţa │ Altele │ Faţa │ Altele │ │├───────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ M(1) │ Ar4m │ Ar4m │ Ar4m │ Ar4m │ B, Br3, Br4m │├───────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┤│M(2)<= 3,5t│ Ar4m, Ar4Nm │ Ar4m, Ar4Nm │ Ar4m, Ar4Nm │ Ar4m, Ar4Nm │Br3, Br4m, Br4Nm│├───────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┤│M(2)> 3,5 t│Br3r, Br4m, Br4Nm│Br3, Br4m, Br4Nm│Br3, Br4m, Br4Nm│Br3, Br4m, Br4Nm│ ││ M(3) │ sau Ar4m, Ar4Nm │sau Ar4m, Ar4Nm │sau Ar4m, Ar4Nm │sau Ar4m, Ar4Nm │Br3, Br4m, Br4Nm││ │ (1) │ (1) │ (1) │ (1) │ │├───────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ │ │ B, Br3, Br4m, │ B, Br3, Br4m, │ B, Br3, Br4m, │ ││ N(1) │ Ar4m, Ar4Nm │ Br4Nm │ Br4Nm sau A, │ Br4Nm │ Nici una ││ │ │ sau fără (2) │Ar4m, Ar4Nm (3) │ sau fără (2) │ │├───────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ N(2) │ B, Br3, Br4m, │ B, Br3, Br4m, │ B, Br3, Br4m, │ B, Br3, Br4m, │ ││ │ Br4Nm sau A, │ Br4Nm │ Br4Nm sau A, │ Br4Nm │ Nici una ││ N(3) │ Ar4m, Ar4Nm (3) │ sau fără (2) │Ar4m, Ar4Nm (3) │ sau fără (2) │ │└───────────┴─────────────────┴────────────────┴────────────────┴────────────────┴────────────────┘    A: centura în 3 puncte (abdominala şi diagonala)    B: centura în 2 puncte (abdominala)    r: retractor    m: retractor cu blocare de urgenta (sensibilitate multipla)    3: retractor cu blocare automată    4: retractor cu blocare de urgenta    N: prag superior de reactie (vezi anexa I, punctele 1.8.3 până la 1.8.5)-----------    (1): Centurile tip B se pot monta la un anumit scaun numai dacă exista         direct în faţa un alt scaun sau alte părţi ale vehiculului.    (2): Centura în 2 puncte trebuie montata pentru scaunele expuse (nu exista         în faţa scaunului un ecran de protecţie).    (3): se pot monta centuri abdominale numai dacă ocupantul locului respectiv,         cu centura fixată, nu poate atinge parbrizul cu capul.Notă: În toate cazurile, poate fi instalata o centura de tip S (tip special) în locul unei centuri A sau B, în condiţiile în care ancorajele utilizate sunt conforme cu Directiva 76/115/CEE .
   +  Anexa 7 -------la reglementări---------------
  *Font 7*
  ┌───────────┬─────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │ │ Oglinzi retrovizoare exterioare ││ Categoria │ Oglinzi ├────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┤│vehiculului│retrovizoare │ Oglinzi retrovizoare principale │Oglinzi retrovizoare│Oglinzi retrovizoare││ │ interioare ├──────────────────────┬─────────────────────┤ cu unghi mare │ de parcare ││ │ Grupa I │ Grupa II │ Grupa III │ Grupa IV │ Grupa V │├───────────┼─────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │ │Este permisă montarea │ 1 │ │ ││ M(1) │ 1 │ (1 sau 2 bucăţi) în │obligatoriu pe partea│ - │ - ││ │ obligatoriu │ condiţiile prevăzute │ opusă sensului de │ │ ││ │ │ la grupa III şi în │ circulaţie │ │ ││ │ │ locul acestora │ 2 │ │ ││ │ │ │facultativ pe ambele │ │ ││ │ │ │ părţi │ │ │├───────────┼─────────────┼──────────────────────┴─────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┤│ │ │ Oglinzi retrovizoare exterioare ││ Categoria │ Oglinzi ├────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┤│vehiculului│retrovizoare │ Oglinzi retrovizoare principale │Oglinzi retrovizoare│Oglinzi retrovizoare││ │ interioare ├──────────────────────┬─────────────────────┤ cu unghi mare │ de parcare ││ │ Grupa I │ Grupa II │ Grupa III │ Grupa IV │ Grupa V │├───────────┼─────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ M(2) │ - │ 2 │ - │ 1 │ 1 ││ │ │ obligatoriu │ │ facultativ │ facultativ ││ │ │ (una pe stanga şi │ │ │ ││ │ │ una pe dreapta) │ │ │ │├───────────┼─────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ M(3) │ - │ 2 │ - │ 1 │ 1 ││ │ │ obligatoriu │ │ facultativ │ facultativ ││ │ │ (una pe stanga şi │ │ │ ││ │ │ una pe dreapta) │ │ │ │├───────────┼─────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │ │ Este permisă │ 1 │ 1 │ - ││ N(1) │ 1 │ montarea (1 sau 2 │obligatoriu pe partea│ facultativ │ ││ │ obligatoriu │bucăţi) în condiţiile │ opusă sensului de │ │ ││ │ │prevăzute la grupa III│ circulaţie │ │ ││ │ │ şi în locul acestora │ 2 │ │ ││ │ │ │facultativ pe ambele │ │ ││ │ │ │ părţi │ │ │├───────────┼─────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│N(2)<= 7,5t│ 1 │ 2 │ Este permisă │ 1 │ 1 ││ │ facultativ │ obligatoriu (una pe │ montarea (1 sau 2 │ obligatoriu dacă │ facultativ montate ││ │ (oglinda │ stanga şi una pe │bucăţi) în condiţiile│oglinda retrovizoare│la minim 2 m de sol ││ │retrovizoare │ dreapta) │prevăzute Ia grupa II│ obligatorie din │ ││ │din grupa IV)│ │şi în locul acestora │grupa II, montata pe│ ││ │ │ │ │ aceeaşi parte, nu │ ││ │ │ │ │ este convexa │ │├───────────┼─────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│N(2)> 7,5 t│ 1 │ 2 │ Este permisă │ 1 │ 1 ││ │ facultativ │ obligatoriu (una pe │ montarea (1 sau 2 │ │ facultativ montate ││ │ (oglinda │ stanga şi una pe │bucăţi) în condiţiile│ │la minim 2 m de sol ││ │retrovizoare │ dreapta) │prevăzute la grupa II│ │ ││ │din grupa IV)│ │şi în locul acestora │ │ │├───────────┼─────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ N(3) │ 1 │ 2 │ Este permisă │ 1 │ 1 ││ │ facultativ │ obligatoriu (una pe │ montarea (1 sau 2 │ │ facultativ montate ││ │ (oglinda │ stanga şi una pe │bucăţi) în condiţiile│ │la minim 2 m de sol ││ │retrovizoare │ dreapta) │prevăzute la grupa II│ │ ││ │din grupa IV)│ │şi în locul acestora │ │ │└───────────┴─────────────┴──────────────────────┴─────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┘--------------