ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 182 din 14 decembrie 2005pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 9 alin. (1) şi (4) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.166 din 22 decembrie 2005    Pentru asigurarea unei obiectivităţi sporite în procesul de evaluare şi avizare a preschimbării certificatelor de revoluţionar, este imperios necesară prorogarea termenelor prevăzute la art. 9 alin. (1) şi (4) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pentru următoarele considerente:- solicitarea expresă a organizaţiilor de revoluţionari;- cercetările efectuate de instituţiile abilitate privind implicarea unor persoane în evenimentele din decembrie 1989 nu sunt finalizate;- dificultăţile întâmpinate de revoluţionari pentru completarea dosarelor cu elementele prevăzute de lege după 16 ani de la evenimentele din decembrie 1989;- obligativitatea înregistrării şi analizării unui număr mare de completări depuse în ultima perioadă la dosare cu documente lipsă, în condiţiile în care nu este prevăzut un termen final pentru depunerea acestor documente;- neasigurarea în permanenţă a prezenţei reprezentanţilor unor ministere în comisia constituită la nivelul Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 pentru verificarea dosarelor;- expirarea la data de 23 ianuarie 2006 a termenelor prevăzute la art. 9 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Datorită perioadei scurte rămase până la această dată, nu se pot proroga aceste termene printr-un proiect de lege;- în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, certificatele îşi păstrează valabilitatea pe perioada preschimbării.Datorită prorogării termenului prevăzut la art. 9 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pe de o parte, şi ţinând cont de prevederile art. 45 din Normele metodologice de aplicare a Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.412/2004, referitoare la acordarea indemnizaţiilor, pe de altă parte, se impune şi modificarea termenului prevăzut la art. 9 alin. (4) din lege.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICTermenele prevăzute la art. 9 alin. (1) şi (4) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004, astfel cum au fost prorogate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 37/2005, se prorogă până la data de 23 octombrie 2006 inclusiv.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilordin Decembrie 1989,Petrişor Morar,secretar de statBucureşti, 14 decembrie 2005.Nr. 182.___________