NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ din 8 decembrie 2005care stabileşte cerinţele minime pentru studiul genotipurilor de proteine prionice la rasele de ovine
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.157 din 21 decembrie 2005  Definiţii  +  Articolul 1Pentru scopurile prezentei norme sanitare veterinare trebuie să se aplice definiţiile stabilite în anexa nr. 1 la prezenta normă sanitară veterinară.Studiul genotipurilor de proteine prionice pentru rase de ovine  +  Articolul 2 (1) Autoritatea sanitară veterinară competentă a României trebuie, până la data de 1 iulie 2006, să definitiveze un studiu al genotipurilor de proteine prionice pentru rasele de ovine indigene sau pentru cele care formează o populaţie importantă pe teritoriul ţării. (2) Estimarea trebuie efectuată utilizându-se parametrii stabiliţi în anexa nr. 2 la prezenta normă sanitară veterinară.Rapoarte ce trebuie furnizate Comisiei Europene de către România  +  Articolul 3România trebuie să furnizeze Comisiei Europene un raport privind studiul prevăzut la art. 2, până cel târziu la data de 1 octombrie 2006.  +  Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară.  +  Anexa 1 la norma sanitară veterinarăDEFINIŢII1. Genele alele trebuie să fie definite prin referire la aminoacizii codificaţi de codonii 136, 154 şi 171 ai genei proteinei prionice.Fiecare genă alelă trebuie să fie nominalizată printr-un cod de 3 litere, după cum este indicat în tabelul următor:
           
    AleleAminoacidul codificat la poziţia 136Aminoacidul codificat la poziţia 154Aminoacidul codificat la poziţia 171
    ARRAlaninăArgininăArginină
    AHQAlaninăHistidinăGlutamină
    ARHAlaninăArgininăHistidină
    ARQAlaninăArgininăGlutamină
    VRQValinăArgininăGlutamină
  2. Genotipul trebuie să fie definit de combinaţia a două alele. Atunci când nu este posibil să se distingă între alelele ARQ şi ARH, poate fi utilizat un termen colectiv pentru descrierea celor două alele.3. Un efectiv cu o valoare genetică crescută trebuie să fie definit ca: a) un efectiv de ovine de reproducţie de rasă pură, astfel cum este definit de Norma sanitară veterinară cu privire la reproducerea în rasă pură a ovinelor şi caprinelor, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 184/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 şi nr. 240 bis din 8 aprilie 2003;sau b) orice alt efectiv de ovine recunoscut de autoritatea competentă a României ca având o importanţă deosebită pentru comercializarea sau producţia ovinelor de reproducţie şi pe care autoritatea competentă doreşte să le includă în studiul aceleiaşi rase, ţinute într-o singură exploataţie şi/sau sub responsabilitatea unui singur deţinător. Definiţia trebuie să includă berbecii utilizaţi pentru inseminare artificială, dar nu trebuie să includă berbecii ţinuţi numai pentru scopuri de reproducţie cu mioare crescute în scop comercial.
   +  Anexa 2 la norma sanitară veterinarăPARAMETRIIaplicaţi studiului de genotipuri de proteine prionice ale ovinelor ce provindintr-un efectiv cu o valoare genetică crescută1. Recoltările de probe trebuie efectuate de la ovine ce provin din efective cu valoare genetică crescută, astfel cum sunt definite în anexa nr. 1 la norma sanitară veterinară.2. Trebuie recoltate cel puţin 50 de probe de la fiecare rasă.3. Probele trebuie alese astfel încât să fie reprezentative pentru întreaga rasă din România.4. Dacă regimul recoltărilor de probe descris la pct. 2 şi 3 arată că nici un animal din rasă nu poartă alela ARR, rasa trebuie să fie supusă unor recoltări de probe intensificate.----------