LEGE nr. 395 din 16 decembrie 2005privind suspendarea pe timp de pace a serviciului militar obligatoriu şi trecerea la serviciul militar pe bază de voluntariat
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.155 din 20 decembrie 2005    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Cetăţenii români, bărbaţi şi femei, care îndeplinesc condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, pot efectua, pe bază de voluntariat, orice formă a serviciului militar, fără discriminare.  +  Articolul 2 (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, executarea serviciului obligatoriu, în calitate de militar în termen şi militar cu termen redus, se suspendă. (2) Ultima încorporare a recruţilor pentru militarii în termen va fi în luna octombrie 2006, iar pentru militarii cu termen redus, în luna iunie 2006.  +  Articolul 3Pe durata stării de război, a stării de mobilizare, precum şi pe timpul stării de asediu, executarea serviciului militar devine obligatorie, în condiţiile legii.  +  Articolul 4După data prevăzută la art. 2 alin. (1), cetăţenii români, bărbaţi, la împlinirea vârstei de 18 ani, se vor prezenta la centrele militare numai pentru luarea în evidenţă militară, selecţionare, stabilirea aptitudinilor şi a opţiunilor privind modul de îndeplinire a îndatoririlor militare, în situaţiile prevăzute la art. 3.  +  Articolul 5Organizarea şi funcţionarea recrutării şi selecţiei cetăţenilor pentru efectuarea serviciului militar pe bază de voluntariat vor fi reglementate prin hotărâre a Guvernului, până la data de 31 decembrie 2006.  +  Articolul 6În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul va prezenta Parlamentului proiectul de lege privind pregătirea populaţiei pentru apărare şi cel al legii privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari, în noile condiţii.  +  Articolul 7Dispoziţiile Legii nr. 46/1996 privind pregătirea populaţiei pentru apărare, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale actelor normative emise pentru executarea acesteia se aplică în continuare, în măsura în care nu contravin prevederilor prezentei legi.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NĂSTASEPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 16 decembrie 2005.Nr. 395.----------