LEGE nr. 385 din 16 decembrie 2005privind declararea ca oraş a comunei Podu Iloaiei, judeţul Iaşi
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.155 din 20 decembrie 2005    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Comuna Podu Iloaiei, judeţul Iaşi, se declară oraş. (2) Localităţile componente ale oraşului Podu Iloaiei sunt Podu Iloaiei şi Budăi. (3) Satele care aparţin oraşului Podu Iloaiei sunt Cosiţeni, Holm şi Scobâlţeni.  +  Articolul 2Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică, iar pct. 5.6 din anexa nr. II la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - secţiunea IV - Reţeaua de localităţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările ulterioare, se completează în mod corespunzător.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NĂSTASEPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 16 decembrie 2005.Nr. 385.------------