HOTĂRÎRE Nr. 311 din 9 mai 1995privind prelungirea termenului de aplicare a prevederilor art. 15 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 442/1994
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 93 din 17 mai 1995    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICSe prelungeşte, până la data de 31 iulie 1995, termenul de predare-preluare a instituţiilor de cultura, prevăzut la art. 15 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 442/1994.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------p. Ministrul culturii,Mihai Ungheanu,secretar de statMinistru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescu Secretar de stat,şeful Departamentuluipentru Administraţie Publică Locală,Octav Cozmanca-------------------------