LEGE nr. 363 din 13 decembrie 2005pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei consumatorilor în vederea respectării angajamentelor asumate de România pentru aderarea la Uniunea Europeană
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.147 din 19 decembrie 2005    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 296/2004 privind Codul consumului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 593 din 1 iulie 2004, se modifică după cum urmează:1. Articolul 19 va avea următorul cuprins:"Art. 19. - Guvernul elaborează prevederi privind reguli de securitate şi reguli privind întocmirea documentelor de conformitate, care asigură că produsele comercializate pe piaţă sunt sigure."2. Articolul 51 va avea următorul cuprins:"Art. 51. - (1) Pentru produsele alimentare, producătorul, astfel cum este definit în anexă, are obligaţia de a informa despre denumirea produsului, denumirea şi/sau marca producătorului, cantitatea şi, după caz, termenul de valabilitate ori data durabilităţii minimale, lista ingredientelor, despre eventualele riscuri previzibile, modul de utilizare, manipulare, depozitare sau păstrare, despre contraindicaţii, menţiuni suplimentare pe grupe de produse, precum şi alte menţiuni prevăzute de lege. (2) Producătorul are obligaţia să-şi precizeze adresa pe etichetă până la data aderării României la Uniunea Europeană."  +  Articolul IIOrdonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 23 martie 1994, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 7 litera a), liniuţa a cincea va avea următorul cuprins:"- să asigure, atât pe durata de fabricaţie, cât şi după scoaterea din programul de fabricaţie, pentru perioada cel puţin egală cu durata medie de utilizare, calculată de la data vânzării ultimelor produse, direct sau prin terţi abilitaţi, piesele de schimb aferente şi service-ul necesar produselor de folosinţă îndelungată;".2. La articolul 7 litera b), liniuţa a cincea va avea următorul cuprins:"- să asigure condiţiile tehnice stabilite de producător pe timpul transportului, manipulării, depozitării şi desfacerii produselor;".3. La articolul 7 litera c), liniuţa a patra va avea următorul cuprins:"- să asigure, la prestarea serviciilor, condiţiile tehnice stabilite de producător, precum şi condiţiile igienico-sanitare, conform normelor în vigoare; se exceptează produsele şi serviciile alimentare."4. Articolul 20 va avea următorul cuprins:"Art. 20. - Producătorul trebuie să informeze despre denumirea produsului, denumirea şi/sau marca producătorului, cantitatea şi, după caz, termenul de garanţie, de valabilitate sau data durabilităţii minimale, principalele caracteristici tehnice şi calitative, compoziţia, aditivii folosiţi, despre eventualele riscuri previzibile, modul de utilizare, manipulare, depozitare, conservare sau păstrare, despre contraindicaţii.Producătorul are obligaţia să-şi precizeze adresa în elementele de identificare, până la data aderării României la Uniunea Europeană."5. La articolul 50^2 alineatul 2, partea introductivă şi litera a) vor avea următorul cuprins:"Sancţiunea complementară prevăzută la alin. 1 lit. a) poate fi aplicată în cazurile în care se constată: a) lipsa condiţiilor igienico-sanitare pentru produsele şi serviciile nealimentare."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NĂSTASEPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 13 decembrie 2005.Nr. 363.---------