DECRET nr. 25 din 3 februarie 1988privind reorganizarea activităţii Trustului inului şi cînepii Bucureşti
EMITENT
 • CONSILIUL DE STAT
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 7 din 4 februarie 1988  Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Pe data prezentului decret Trustul inului şi cînepii Bucureşti, din subordinea Ministerului Industriei Uşoare, se reorganizează în "Trustul inului, cînepii şi bumbacului Bucureşti", în subordinea Ministerului Agriculturii.Trustul are ca obiect de activitate: a) contractarea şi achiziţionarea de tulpini de în şi cinepa, precum şi a bumbacului brut, receptionarea cantitativă şi calitativă a acestora; b) contractarea şi preluarea seminţelor de pe loturile semincere de în, cinepa şi bumbac ale unităţilor cultivatoare; c) îndrumarea producţiei de seminţe şi tulpini de în şi cinepa, precum şi a producţiei de bumbac, urmărirea respectării tehnologiilor de către unităţile cultivatoare; d) decapsularea şi condiţionarea seminţelor de în, cinepa şi bumbac; e) topirea şi prelucrarea primara a tulpinilor de în şi cinepa în fibra, în lunile iulie şi august ale fiecărui an, şi egrenarea bumbacului; f) asigurarea activităţii de cercetare pentru operaţiunile de topire şi prelucrare primara a tulpinilor de în şi cinepa, de cercetare, creare şi experimentare de noi soiuri de bumbac, precum şi de pregătire a cadrelor necesare acestor activităţi; g) valorificarea producţiei de saminta şi predarea fibrelor de în şi cinepa precum şi a bumbacului egrenat şi a produselor secundare, la unităţile Ministerului Contractării şi Achiziţionării Produselor Agricole; h) asigurarea bazei tehnico-materiale pentru unităţile cultivatoare: seminţe, pesticide, îngrăşăminte şi urmărirea folosirii lor numai în scopul în care le-au fost atribuite.  +  Articolul 2Trustul inului, cînepii şi bumbacului Bucureşti are structura organizatorică şi numărul maxim de personal în aparatul propriu prevăzute în anexa nr. 1*, se încadrează în gradul I de organizare şi grupa IV de ramuri. * Anexa a fost comunicată instituţiilor interesate.  +  Articolul 3Întreprinderea pentru producerea şi valorificarea bumbacului Brinceni, judeţul Teleorman, trece din subordinea Ministerului Agriculturii în subordinea Trustului inului, cînepii şi bumbacului Bucureşti.  +  Articolul 4Trustul inului, cînepii şi bumbacului Bucureşti are în subordine întreprinderile prevăzute în anexa nr. 2  +  Articolul 5Activul şi pasivul stabilite pe baza bilanţului încheiat la data de 31 ianuarie 1988 împreună cu indicatorii de plan economico-financiari şi cu contractele încheiate trec de la Trustul inului şi cînepii Bucureşti la Trustul inului, cînepii şi bumbacului Bucureşti.Personalul care trece de la Trustul inului şi cînepii Bucureşti la Trustul inului, cînepii şi bumbacului Bucureşti se considera transferat în interesul serviciului.  +  Articolul 6Personalul transferat în interesul serviciului sau trecut în aceeaşi unitate, în funcţii cu niveluri de retribuire mai mici, precum şi personalul devenit disponibil, ca urmare a aplicării prevederilor prezentului decret, beneficiază de drepturile prevăzute la art. 21 din Decretul Consiliului de Stat nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unităţile economice.  +  Articolul 7Prevederile Decretului Consiliului de Stat nr. 367/1980 privind unele măsuri pentru utilizarea raţională a personalului din unităţile socialiste, a căror aplicabilitate a fost prelungită prin Decretul Consiliului de Stat nr. 329/1987, nu se aplică pe o perioadă de trei luni posturilor din unităţile la care şi de la care se transfera personalul, ca urmare a aplicării prevederilor prezentului decret.  +  Articolul 8Comitetul de Stat al Planificarii şi Ministerul Finanţelor vor prezenta, în termen de 45 de zile de la data prezentului decret, propuneri de modificare a indicatorilor economici şi financiari din planul naţional unic de dezvoltare economico-socială, precum şi din bugetul de stat, pe anul 1988, aprobaţi pentru Ministerul Industriei Uşoare şi pentru Ministerul Agriculturii, ca urmare a aplicării prezentului decret.  +  Articolul 9Decretul Consiliului de Stat nr. 100/1982, Decretul Consiliului de Stat nr. 400/1985 privind reorganizarea activităţii Trustului inului, cînepii şi bumbacului, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentului decret, se abroga.  +  Articolul 10Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul decret.  +  Anexa 2 LISTA întreprinderilor din subordinea Trustului inului, cînepii şi bumbacului Bucureşti
           
    Nr. crt.Denumirea unitatiiSediul
    localitateajudetul
    1.Intreprinderea de cinepa Iratosucomuna IratosuArad
           
    2.Intreprinderea de in si cinepa Bihorcomuna suburbana Sintandrei, municipiul OradeaBihor
    3.Intreprinderea de in Becleanorasul BecleanBistrita- Nasaud
    4.Intreprinderea de in si cinepa Buzaumunicipiul BuzauBuzau
    5.Intreprinderea de in Mangalia Nouaorasul MangaliaConstanta
    6.Intreprinderea de in Recicomuna ReciCovasna
    7.Intreprinderea de in Josenicomuna JoseniHarghita
    8.Intreprinderea de in Ulmenicomuna UlmeniMaramures
    9.Intreprinderea de in Ghindaricomuna GhindariMures
    10.Intreprinderea de cinepa Ludusorasul LudusMures
    11.Intreprinderea de in Sighisoaramunicipiul SighisoaraMures
    12.Intreprinderea de in si cinepa Neamtsatul Caciulesti, comuna GirovNeamt
    13.Intreprinderea de in Ploiestioricomuna suburbana Blejoi, municipiul PloiestiPrahova
    14.Intreprinderea de in si cinepa Cirtacomuna CirtaSibiu
    15.Intreprinderea de in si cinepa Suceavamunicipiul SuceavaSuceava
    16.Intreprinderea de in si cinepa CareiOrasul CareiSatu Mare
    17.Intreprinderea de cinepa Alexandriamunicipiul AlexandriaTeleorman
    18.Intreprinderea de cinepa si in Sinnicolau Mareorasul Sinnicolau MareTimis
    19.Intreprinderea de cinepa Vasluimunicipiul VasluiVaslui
    20.Intreprinderea pentru producerea si valorificarea bumbacului Brincenicomuna BrinceniTeleorman
  --------------------