HOTĂRÎRE Nr. 285 din 2 mai 1995cu privire la suplimentarea numărului de posturi la direcţiile teritoriale de muncă şi protecţie socială
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 88 din 10 mai 1995    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNIC (1) Se suplimenteaza cu 500 numărul de posturi prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 448/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. Posturile vor fi utilizate pentru activitatea de forta de muncă şi şomaj din cadrul direcţiilor judeţene de muncă şi protecţie socială şi a municipiului Bucureşti. (2) Cheltuielile pentru posturile prevăzute la alin.(1) se suporta din Fondul pentru plata ajutorului de şomaj. (3) Repartizarea pe judeţe şi pe municipiul Bucureşti a posturilor aprobate se face de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------p. Ministrul muncii şi protecţiei sociale,Adrian Neacsu,secretar de statMinistru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescu----------------