DECRET Nr. 11 din 26 ianuarie 1988privind amnistierea unor infracţiuni şi reducerea unor pedepse
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL NR. 5 din 26 ianuarie 1988    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Se amnistiaza toate infracţiunile pentru care s-a aplicat pedeapsa cu închisoare pînă la 10 ani inclusiv.  +  Articolul 2Se reduc cu 1/2 pedepsele cu închisoare mai mari de 10 ani aplicate de instanţa de judecată.  +  Articolul 3Se comuta în 20 ani închisoare pedepsele cu moartea aplicate de instanţele de judecată.  +  Articolul 4Comitetele sau birourile executive ale consiliilor populare, direcţiile pentru probleme de muncă şi ocrotiri sociale şi conducerile unităţilor socialiste vor asigura încadrarea în munca a persoanelor care beneficiază de prevederile prezentului decret şi vor urmări integrarea acestora în colectivele de muncă în care au fost repartizate.NICOLAE CEAUŞESCUPreşedinteleRepublicii Socialiste România-----------------